Stemplet Færøyene

 til hovedside
 
Dato AFA-nr Beskrivelse AFA-pris Min pris Best.nr Bilde
30.01.1975 1 Bruksutgave, 5ø 2 1 1 bilde
30.01.1975 1 Bruksutgave, 5ø 2 1 2 bilde
30.01.1975 1 Bruksutgave, 5ø 2 1 3 bilde
30.01.1975 1 Bruksutgave, 5ø 2 1 4 bilde
30.01.1975 2 Bruksutgave, 10ø 2 1 5 bilde
30.01.1975 2 Bruksutgave, 10ø 2 1 6 bilde
30.01.1975 2 Bruksutgave, 10ø 2 1 7 bilde
30.01.1975 2 Bruksutgave, 10ø 2 1 8 bilde
30.01.1975 3 Bruksutgave, 50ø 2 1 9 bilde
30.01.1975 3 Bruksutgave, 50ø 2 1 10 bilde
30.01.1975 3 Bruksutgave, 50ø 2 1 11 bilde
30.01.1975 3 Bruksutgave, 50ø 2 1 12 bilde
30.01.1975 4 Bruksutgave, 60ø 10 4 13 bilde
30.01.1975 4 Bruksutgave, 60ø 10 4 14 bilde
30.01.1975 4 Bruksutgave, 60ø 10 4 15 bilde
30.01.1975 5 Bruksutgave, 70ø 10 0,5 16 bilde
30.01.1975 5 Bruksutgave, 70ø 10 4 17 bilde
30.01.1975 6 Bruksutgave, 80ø 5 2 18 bilde
30.01.1975 6 Bruksutgave, 80ø 5 2,5 19 bilde
30.01.1975 6 Bruksutgave, 80ø 5 2,5 20 bilde
30.01.1975 7 Bruksutgave, 90ø 10 4 21 bilde
30.01.1975 7 Bruksutgave, 90ø 10 4 22 bilde
30.01.1975 7 Bruksutgave, 90ø 10 4 23 bilde
30.01.1975 8 Bruksutgave, 120ø 4 1 24 bilde
30.01.1975 8 Bruksutgave, 120ø 4 2 25 bilde
30.01.1975 8 Bruksutgave, 120ø 4 2 26 bilde
30.01.1975 9 Bruksutgave, 200ø 8 1 27 bilde
30.01.1975 9 Bruksutgave, 200ø 8 4 28 bilde
30.01.1975 10 Bruksutgave, 250ø 7 3,5 29 bilde
30.01.1975 10 Bruksutgave, 250ø 7 1 30 bilde
30.01.1975 11 Bruksutgave, 300ø 20 3 31 bilde
30.01.1975 12 Bruksutgave, 350ø 10 5 32 bilde
30.01.1975 12 Bruksutgave, 350ø 10 5 33 bilde
30.01.1975 12 Bruksutgave, 350ø 10 5 34 bilde
30.01.1975 13 Bruksutgave, 450ø 10 1 35 bilde
30.01.1975 13 Bruksutgave, 450ø 10 5 36 bilde
30.01.1975 13 Bruksutgave, 450ø 10 5 37 bilde
30.01.1975 14 Bruksutgave, 500ø 10 2 38 bilde
30.01.1975 14 Bruksutgave, 500ø 10 5 39 bilde
30.01.1975 14 Bruksutgave, 500ø 10 5 40 bilde
01.04.1976 15 Postvesen, 125ø 10 5 41 bilde
01.04.1976 15 Postvesen, 125ø 10 4 42 bilde
01.04.1976 15 Postvesen, 125ø 10 4 43 bilde
01.04.1976 15 Postvesen, 125ø 10 4 44 bilde
01.04.1976 16 Postvesen, 160ø 4 2 45 bilde
01.04.1976 16 Postvesen, 160ø 4 2 46 bilde
01.04.1976 16 Postvesen, 160ø 4 2 47 bilde
01.04.1976 16 Postvesen, 160ø 4 2 48 bilde
01.04.1976 17 Postvesen, 800ø 12 6 49 bilde
01.04.1976 17 Postvesen, 800ø 12 6 50 bilde
01.04.1976 17 Postvesen, 800ø 12 6 51 bilde
28.04.1977 18 Fiskefartøyer 100ø 30 15 52 bilde
28.04.1977 18 Fiskefartøyer 100ø 30 15 53 bilde
28.04.1977 18 Fiskefartøyer 100ø 30 15 54 bilde
28.04.1977 19 Fiskefartøyer 125ø 6 3 55 bilde
28.04.1977 19 Fiskefartøyer 125ø 6 3 56 bilde
28.04.1977 19 Fiskefartøyer 125ø 6 3 57 bilde
28.04.1977 20 Fiskefartøyer 160ø 8 4 58 bilde
28.04.1977 20 Fiskefartøyer 160ø 8 4 59 bilde
28.04.1977 20 Fiskefartøyer 160ø 8 4 60 bilde
28.04.1977 21 Fiskefartøyer 600ø 10 4 61 bilde
28.04.1977 21 Fiskefartøyer 600ø 10 4 62 bilde
29.09.1977 22 Fugler 70ø 2 1 63 bilde
29.09.1977 22 Fugler 70ø 2 1 64 bilde
29.09.1977 23 Fugler 180ø 4 2 65 bilde
29.09.1977 23 Fugler 180ø 4 2 66 bilde
29.09.1977 23 Fugler 180ø 4 2 67 bilde
29.09.1977 23 Fugler 180ø 4 2 68 bilde
29.09.1977 23 Fugler 180ø 4 2 69 bilde
29.09.1977 24 Fugler 250ø 5 2,5 70 bilde
29.09.1977 24 Fugler 250ø 5 2,5 71 bilde
29.09.1977 24 Fugler 250ø 5 2,5 72 bilde
26.01.1978 25 Mykines, 100ø 2 1 73 bilde
26.01.1978 25 Mykines, 100ø 2 1 74 bilde
26.01.1978 25 Mykines, 100ø 2 1 75 bilde
26.01.1978 25 Mykines, 100ø 2 1 76 bilde
26.01.1978 25 Mykines, 100ø 2 1 77 bilde
26.01.1978 26 Mykines, 130 3 0,5 78 bilde
26.01.1978 26 Mykines, 130 3 1,5 79 bilde
26.01.1978 26 Mykines, 130 3 1,5 80 bilde
26.01.1978 26 Mykines, 130 3 1,5 81 bilde
26.01.1978 27 Mykines, 140ø 4 1,5 82 bilde
26.01.1978 27 Mykines, 140ø 4 2 83 bilde
26.01.1978 27 Mykines, 140ø 4 2 84 bilde
26.01.1978 27 Mykines, 140ø 4 2 85 bilde
26.01.1978 28 Mykines, 150ø 4 2 86 bilde
26.01.1978 28 Mykines, 150ø 4 2 87 bilde
26.01.1978 28 Mykines, 150ø 4 2 88 bilde
26.01.1978 28 Mykines, 150ø 4 2 89 bilde
26.01.1978 28 Mykines, 150ø 4 2 90 bilde
26.01.1978 29 Mykines, 180ø 4 2 91 bilde
26.01.1978 29 Mykines, 180ø 4 2 92 bilde
26.01.1978 29 Mykines, 180ø 4 2 93 bilde
26.01.1978 29 Mykines, 180ø 4 2 94 bilde
26.01.1978 29 Mykines, 180ø 4 2 95 bilde
13.04.1978 30 Sjøfugler, 140ø 5 2,5 96 bilde
13.04.1978 30 Sjøfugler, 140ø 5 2,5 97 bilde
13.04.1978 30 Sjøfugler, 140ø 5 2,5 98 bilde
13.04.1978 31 Sjøfugler, 180ø 8 4 99 bilde
13.04.1978 31 Sjøfugler, 180ø 8 4 100 bilde
13.04.1978 31 Sjøfugler, 180ø 8 4 101 bilde
13.04.1978 32 Sjøfugler, 400ø 10 5 102 bilde
13.04.1978 32 Sjøfugler, 400ø 10 5 103 bilde
13.04.1978 32 Sjøfugler, 400ø 10 5 104 bilde
13.04.1978 32 Sjøfugler, 400ø 10 5 105 bilde
07.12.1978 33 KFUK 50 år, 140ø 5 1,5 106 bilde
07.12.1978 33 KFUK 50 år, 140ø 5 2,5 107 bilde
07.12.1978 33 KFUK 50 år, 140ø 5 2,5 108 bilde
07.12.1978 33 KFUK 50 år, 140ø 5 2,5 109 bilde
07.12.1978 33 KFUK 50 år, 140ø 5 2,5 110 bilde
07.12.1978 33 KFUK 50 år, 140ø 5 2,5 111 bilde
07.12.1978 33 KFUK 50 år, 140ø 5 2,5 112 bilde
07.12.1978 34 Landsbibliotek 150 år,140ø 5 2 113 bilde
07.12.1978 34 Landsbibliotek 150 år,140ø 5 2,5 114 bilde
07.12.1978 34 Landsbibliotek 150 år,140ø 5 2,5 115 bilde
07.12.1978 34 Landsbibliotek 150 år,140ø 5 2,5 116 bilde
07.12.1978 34 Landsbibliotek 150 år,140ø 5 2,5 117 bilde
07.12.1978 34 Landsbibliotek 150 år,140ø 5 2,5 118 bilde
07.12.1978 34 Landsbibliotek 150 år,140ø 5 2,5 119 bilde
07.12.1978 35 Landsbibliotek 150 år,180ø 6 3 120 bilde
07.12.1978 35 Landsbibliotek 150 år,180ø 6 2,5 121 bilde
07.12.1978 35 Landsbibliotek 150 år,180ø 6 2,5 122 bilde
07.12.1978 35 Landsbibliotek 150 år,180ø 6 2,5 123 bilde
07.12.1978 35 Landsbibliotek 150 år,180ø 6 2,5 124 bilde
07.12.1978 35 Landsbibliotek 150 år,180ø 6 2,5 125 bilde
19.03.1979 36 Vær, 25kr 20 7 126 bilde
19.03.1979 36 Vær, 25kr 20 9 127 bilde
07.05.1979 37 Europa 79, 1,40kr 5 2 128 bilde
07.05.1979 37 Europa 79, 1,40kr 5 2 129 bilde
07.05.1979 37 Europa 79, 1,40kr 5 2 130 bilde
07.05.1979 38 Europa 79, 1,80kr 6 2,5 131 bilde
07.05.1979 38 Europa 79, 1,80kr 6 2,5 132 bilde
07.05.1979 38 Europa 79, 1,80kr 6 2,5 133 bilde
01.10.1979 39 Barneår, 110ø 3 1,5 134 bilde
01.10.1979 39 Barneår, 110ø 3 1,5 135 bilde
01.10.1979 39 Barneår, 110ø 3 1,5 136 bilde
01.10.1979 39 Barneår, 110ø 3 1,5 137 bilde
01.10.1979 39 Barneår, 110ø 3 1,5 138 bilde
01.10.1979 40 Barneår, 150ø 3 1,5 139 bilde
01.10.1979 40 Barneår, 150ø 3 1,5 140 bilde
01.10.1979 40 Barneår, 150ø 3 1,5 141 bilde
01.10.1979 40 Barneår, 150ø 3 1,5 142 bilde
01.10.1979 40 Barneår, 150ø 3 1,5 143 bilde
01.10.1979 41 Barneår, 200ø 4 2 144 bilde
01.10.1979 41 Barneår, 200ø 4 2 145 bilde
01.10.1979 41 Barneår, 200ø 4 2 146 bilde
01.10.1979 41 Barneår, 200ø 4 2 147 bilde
01.10.1979 41 Barneår, 200ø 4 2 148 bilde
17.03.1980 42 Fjellblomster, 90ø 2 1 149 bilde
17.03.1980 42 Fjellblomster, 90ø 2 1 150 bilde
17.03.1980 43 Fjellblomster, 110ø 3 1,5 151 bilde
17.03.1980 43 Fjellblomster, 110ø 3 1 152 bilde
17.03.1980 44 Fjellblomster, 150ø 4 1,5 153 bilde
17.03.1980 44 Fjellblomster, 150ø 4 2 154 bilde
17.03.1980 45 Fjellblomster, 200ø 4 2 155 bilde
17.03.1980 45 Fjellblomster, 200ø 4 1,5 156 bilde
17.03.1980 46 Fjellblomster, 400ø 8 2,5 157 bilde
17.03.1980 46 Fjellblomster, 400ø 8 4 158 bilde
06.10.1980 47 Europa 80, 150ø 3 1 159 bilde
06.10.1980 47 Europa 80, 150ø 3 1,5 160 bilde
06.10.1980 48 Europa 80, 200ø 4 2 161 bilde
06.10.1980 48 Europa 80, 200ø 4 1,5 162 bilde
06.10.1980 49 Kirkestoler, 110ø 3 1,5 163 bilde
06.10.1980 49 Kirkestoler, 110ø 3 1,5 164 bilde
06.10.1980 49 Kirkestoler, 110ø 3 1,5 165 bilde
06.10.1980 50 Kirkestoler, 140ø 3 1,5 166 bilde
06.10.1980 50 Kirkestoler, 140ø 3 1 167 bilde
06.10.1980 50 Kirkestoler, 140ø 3 1,5 168 bilde
06.10.1980 51 Kirkestoler, 150ø 3 1 169 bilde
06.10.1980 51 Kirkestoler, 150ø 3 1,5 170 bilde
06.10.1980 51 Kirkestoler, 150ø 3 1,5 171 bilde
06.10.1980 52 Kirkestoler, 200ø 4 2 172 bilde
06.10.1980 52 Kirkestoler, 200ø 4 2 173 bilde
06.10.1980 52 Kirkestoler, 200ø 4 2 174 bilde
02.03.1981 53 Gamle Torshavn, 110ø 3 1,5 175 bilde
02.03.1981 53 Gamle Torshavn, 110ø 3 1,5 176 bilde
02.03.1981 54 Gamle Torshavn, 140ø 3 1,5 177 bilde
02.03.1981 55 Gamle Torshavn, 150ø 3 1,5 178 bilde
02.03.1981 55 Gamle Torshavn, 150ø 3 1,5 179 bilde
02.03.1981 56 Gamle Torshavn, 200ø 4 2 180 bilde
02.03.1981 56 Gamle Torshavn, 200ø 4 2 181 bilde
01.06.1981 57 Europa 81, 1,50kr 3 1,5 182 bilde
01.06.1981 58 Europa 81, 2,00kr 4 2 183 bilde
19.10.1981 59 Historiske skrifter, 10ø 2 1 185 bilde
19.10.1981 60 Historiske skrifter, 1kr 2 1 186 bilde
19.10.1981 61 Historiske skrifter, 3kr 5 2,5 187 bilde
19.10.1981 62 Historiske skrifter, 6kr 10 5 188 bilde
19.10.1981 63 Historiske skrifter, 10kr 18 7 189 bilde
19.10.1981 63 Historiske skrifter, 10kr 18 7 190 bilde
15.03.1982 64 Europa 82, 1,50kr 4 2 191 bilde
15.03.1982 64 Europa 82, 1,50kr 4 2 192 bilde
15.03.1982 65 Europa 82, 2,00kr 6 3 193 bilde
15.03.1982 65 Europa 82, 2,00kr 6 3 194 bilde
07.06.1982 66 Bygder, 1,80kr 4 3 195 bilde
07.06.1982 67 Bygder, 2,20kr 6 3 196 bilde
07.06.1982 68 Bygder, 2,50kr 6 4 197 bilde
27.09.1982 69 Visen "Harra Pætur",2,20 5 2,5 198 bilde
27.09.1982 69 Visen "Harra Pætur",2,20 5 2,5 199 bilde
27.09.1982 70 Visen "Harra Pætur",2,50 6 3 200 bilde
27.09.1982 70 Visen "Harra Pætur",2,50 6 3 201 bilde
27.09.1982 71 Visen "Harra Pætur",3,50 8 4 202 bilde
27.09.1982 71 Visen "Harra Pætur",3,50 8 4 203 bilde
27.09.1982 72 Visen "Harra Pætur",4,50 10 5 204 bilde
27.09.1982 72 Visen "Harra Pætur",4,50 10 5 205 bilde
21.02.1983 73 Gamle dampskip, 2,20kr 5 2 206 bilde
21.02.1983 73 Gamle dampskip, 2,20kr 5 2 207 bilde
21.02.1983 73 Gamle dampskip, 2,20kr 5 2,5 208 bilde
21.02.1983 73 Gamle dampskip, 2,20kr 5 2,5 209 bilde
21.02.1983 73 Gamle dampskip, 2,20kr 5 2,5 210 bilde
21.02.1983 74 Gamle dampskip, 2,50kr 6 3 211 bilde
21.02.1983 74 Gamle dampskip, 2,50kr 6 3 212 bilde
21.02.1983 74 Gamle dampskip, 2,50kr 6 3 213 bilde
21.02.1983 74 Gamle dampskip, 2,50kr 6 3 214 bilde
21.02.1983 74 Gamle dampskip, 2,50kr 6 3 215 bilde
21.02.1983 75 Gamle dampskip, 7,00kr 16 6 216 bilde
21.02.1983 75 Gamle dampskip, 7,00kr 16 7 217 bilde
21.02.1983 75 Gamle dampskip, 7,00kr 16 7 218 bilde
21.02.1983 75 Gamle dampskip, 7,00kr 16 7 219 bilde
21.02.1983 75 Gamle dampskip, 7,00kr 16 7 220 bilde
02.05.1983 76 Sjakkbrikke, brun 18 9 221 bilde
02.05.1983 76 Sjakkbrikke, brun 18 9 222 bilde
02.05.1983 76 Sjakkbrikke, brun 18 9 223 bilde
02.05.1983 77 Sjakkbrikke, sort 18 9 224 bilde
02.05.1983 77 Sjakkbrikke, sort 18 9 225 bilde
02.05.1983 77 Sjakkbrikke, sort 18 9 226 bilde
02.05.1983 76-77 Sjakkbrikker, par 40 20 227 bilde
02.05.1983 76-77 Sjakkbrikker, par 40 20 228 bilde
02.05.1983 77-76 Sjakkbrikker, par 50 25 229 bilde
02.05.1983 76-77 Sjakkbrikker, hefte 130 60 230 bilde
06.06.1983 78 Europa 83, 250ø 7 3,5 231 bilde
06.06.1983 78 Europa 83, 250ø 7 3,5 232 bilde
06.06.1983 79 Europa 83, 400ø 12 6 233 bilde
06.06.1983 79 Europa 83, 400ø 12 6 234 bilde
19.09.1983 80 Fisker, 250ø 5 2,5 235 bilde
19.09.1983 80 Fisker, 250ø 5 2,5 236 bilde
19.09.1983 80 Fisker, 250ø 5 2,5 237 bilde
19.09.1983 81 Fisker, 280ø 7 3 238 bilde
19.09.1983 81 Fisker, 280ø 7 3,5 239 bilde
19.09.1983 81 Fisker, 280ø 7 3,5 240 bilde
19.09.1983 81 Fisker, 280ø 7 3,5 241 bilde
19.09.1983 82 Fisker, 500ø 12 6 242 bilde
19.09.1983 82 Fisker, 500ø 12 6 243 bilde
19.09.1983 82 Fisker, 500ø 12 6 244 bilde
19.09.1983 83 Fisker, 900ø 22 11 245 bilde
19.09.1983 83 Fisker, 900ø 22 11 246 bilde
19.09.1983 83 Fisker, 900ø 22 11 247 bilde
04.11.1983 84 Nordens hus, 250ø 30 15 248 bilde
04.11.1983 85 Nordens hus, 250ø 30 15 249 bilde
04.11.1983 86 Nordens hus, 250ø 30 15 250 bilde
04.11.1983 084-086 Nordens hus,miniark 95 40 251 bilde
04.11.1983 084-086 Nordens hus,miniark 95 40 252 bilde
04.11.1983 084-086 Nordens hus,miniark 95 40 253 bilde
30.01.1984 87 Kirkestoler, 250ø 5 2 254 bilde
30.01.1984 88 Kirkestoler, 300ø 6 2,5 255 bilde
30.01.1984 88 Kirkestoler, 300ø 6 2,5 256 bilde
30.01.1984 88 Kirkestoler, 300ø 6 3 257 bilde
30.01.1984 89 Kirkestoler, 350ø 9 3,5 258 bilde
30.01.1984 89 Kirkestoler, 350ø 9 4 259 bilde
30.01.1984 90 Kirkestoler, 400ø 10 4 260 bilde
30.01.1984 90 Kirkestoler, 400ø 10 4,5 261 bilde
02.04.1984 91 Europa 84,250ø 6 2,5 262 bilde
02.04.1984 91 Europa 84,250ø 6 3 263 bilde
02.04.1984 91 Europa 84,250ø 6 3 264 bilde
02.04.1984 92 Europa 84, 500ø 12 6 265 bilde
02.04.1984 92 Europa 84, 500ø 12 6 266 bilde
02.04.1984 92 Europa 84, 500ø 12 6 267 bilde
28.05.1984 93 Forfattere, 200ø 5 2,5 268 bilde
28.05.1984 93 Forfattere, 200ø 5 2,5 269 bilde
28.05.1984 93 Forfattere, 200ø 5 2,5 270 bilde
28.05.1984 94 Forfattere, 250ø 7 3,5 271 bilde
28.05.1984 94 Forfattere, 250ø 7 3 272 bilde
28.05.1984 95 Forfattere, 300ø 8 3 273 bilde
28.05.1984 95 Forfattere, 300ø 8 4 274 bilde
28.05.1984 95 Forfattere, 300ø 8 4 275 bilde
28.05.1984 96 Forfattere, 450ø 12 6 276 bilde
28.05.1984 96 Forfattere, 450ø 12 5 277 bilde
28.05.1984 96 Forfattere, 450ø 12 5 278 bilde
10.09.1984 97 Slupper, 280ø 6 2,5 279 bilde
10.09.1984 97 Slupper, 280ø 6 2,5 280 bilde
10.09.1984 97 Slupper, 280ø 6 2,5 281 bilde
10.09.1984 97 Slupper, 280ø 6 2,5 282 bilde
10.09.1984 98 Slupper, 300ø 8 3 283 bilde
10.09.1984 98 Slupper, 300ø 8 3 284 bilde
10.09.1984 99 Slupper, 12kr 30 14 285 bilde
10.09.1984 99 Slupper, 12kr 30 14 286 bilde
29.10.1984 100-105 Eventyr, hefteblokk 240 100 287 bilde
29.10.1984 100-105 Eventyr, hefteblokk 240 100 288 bilde
04.02.1985 106 Stanley-eksp. 250ø 6 2,5 289 bilde
04.02.1985 106 Stanley-eksp. 250ø 6 2,5 290 bilde
04.02.1985 107 Stanley-eksp. 280ø 8 3 291 bilde
04.02.1985 107 Stanley-eksp. 280ø 8 3 292 bilde
04.02.1985 107 Stanley-eksp. 280ø 8 3 293 bilde
04.02.1985 108 Stanley-eksp. 550ø 16 6 294 bilde
04.02.1985 108 Stanley-eksp. 550ø 16 6 295 bilde
04.02.1985 108 Stanley-eksp. 550ø 16 6 296 bilde
04.02.1985 109 Stanley-eksp. 800ø 22 8 297 bilde
04.02.1985 109 Stanley-eksp. 800ø 22 8 298 bilde
01.04.1985 110 Europa 85, 280ø 8 4 299 bilde
01.04.1985 110 Europa 85, 280ø 8 4 300 bilde
01.04.1985 111 Europa 85, 550ø 15 7,5 301 bilde
01.04.1985 111 Europa 85, 550ø 15 7,5 302 bilde
03.06.1985 112 Malerier, 280ø 10 5 303 bilde
03.06.1985 112 Malerier, 280ø 10 5 304 bilde
03.06.1985 113 Malerier, 450ø 15 7,5 305 bilde
03.06.1985 114 Malerier, 550ø 20 10 306 bilde
23.09.1985 115 Fyrtårn, 270ø 12 6 307 bilde
23.09.1985 115 Fyrtårn, 270ø 12 6 308 bilde
23.09.1985 116 Fyrtårn, 320ø 15 7,5 309 bilde
23.09.1985 116 Fyrtårn, 320ø 15 7,5 310 bilde
23.09.1985 117 Fyrtårn, 350ø 16 8 311 bilde
23.09.1985 117 Fyrtårn, 350ø 16 8 312 bilde
23.09.1985 118 Fyrtårn, 470ø 20 10 313 bilde
23.09.1985 118 Fyrtårn, 470ø 20 10 314 bilde
28.10.1985 119-23 Fly, hefte 100 50 315 bilde
03.02.1986 124 Kvad, 300ø 8 4 316 bilde
03.02.1986 124 Kvad, 300ø 8 4 317 bilde
03.02.1986 125 Kvad, 420ø 12 6 318 bilde
03.02.1986 125 Kvad, 420ø 12 6 319 bilde
03.02.1986 126 Kvad, 550ø 15 7 320 bilde
03.02.1986 126 Kvad, 550ø 15 7 321 bilde
03.02.1986 127 Kvad, 650ø 16 8 322 bilde
03.02.1986 127 Kvad, 650ø 16 8 323 bilde
07.04.1986 128 Europa 86, 3,00kr 8 4 324 bilde
07.04.1986 128 Europa 86, 3,00kr 8 4 325 bilde
07.04.1986 129 Europa 86, 5,50kr 16 8 326 bilde
07.04.1986 129 Europa 86, 5,50kr 16 8 327 bilde
02.06.1986 130 Amnesty, 3,00kr 8 4 328 bilde
02.06.1986 131 Amnesty, 4,70kr 12 6 329 bilde
02.06.1986 132 Amnesty, 5,50kr 16 8 330 bilde
29.08.1986 133-135 Hafnia 87, miniark 95 40 331 bilde
29.08.1986 133-135 Hafnia 87, miniark 95 40 332 bilde
13.10.1986 136 Gamle broer, 2,70kr 20 10 333 bilde
13.10.1986 136 Gamle broer, 2,70kr 20 10 334 bilde
13.10.1986 137 Gamle broer, 3,00kr 16 8 335 bilde
13.10.1986 137 Gamle broer, 3,00kr 16 8 336 bilde
13.10.1986 138 Gamle broer, 13,00kr 50 20 337 bilde
13.10.1986 138 Gamle broer, 13,00kr 50 20 338 bilde
09.02.1987 139 Gamle bondehus, 300ø 8 4 339 bilde
09.02.1987 139 Gamle bondehus, 300ø 8 4 340 bilde
09.02.1987 139 Gamle bondehus, 300ø 8 4 341 bilde
09.02.1987 140 Gamle bondehus, 420ø 20 10 342 bilde
09.02.1987 140 Gamle bondehus, 420ø 20 10 343 bilde
09.02.1987 140 Gamle bondehus, 420ø 20 10 344 bilde
09.02.1987 141 Gamle bondehus, 470ø 16 8 345 bilde
09.02.1987 141 Gamle bondehus, 470ø 16 8 346 bilde
09.02.1987 142 Gamle bondehus, 650ø 20 10 347 bilde
09.02.1987 142 Gamle bondehus, 650ø 20 10 348 bilde
09.02.1987 142 Gamle bondehus, 650ø 20 10 349 bilde
06.04.1987 143 Europa 87, 300ø 8 4 350 bilde
06.04.1987 144 Europa 87, 550ø 16 8 351 bilde
06.04.1987 144 Europa 87, 550ø 16 8 352 bilde
01.06.1987 145 Trålere, 3,00kr 10 5 353 bilde
01.06.1987 145 Trålere, 3,00kr 10 5 354 bilde
01.06.1987 145 Trålere, 3,00kr 10 5 355 bilde
01.06.1987 146 Trålere, 5,50kr 20 10 356 bilde
01.06.1987 146 Trålere, 5,50kr 20 10 357 bilde
01.06.1987 146 Trålere, 5,50kr 20 10 358 bilde
01.06.1987 147 Trålere, 8,00kr 35 15 359 bilde
01.06.1987 147 Trålere, 8,00kr 35 15 360 bilde
01.06.1987 147 Trålere, 8,00kr 35 15 361 bilde
07.09.1987 148 Hestur, 270ø 10 5 362 bilde
07.09.1987 148 Hestur, 270ø 10 5 363 bilde
07.09.1987 149 Hestur, 300ø 8 4 364 bilde
07.09.1987 149 Hestur, 300ø 8 4 365 bilde
07.09.1987 149 Hestur, 300ø 8 4 366 bilde
07.09.1987 150 Hestur, 420ø 16 8 367 bilde
07.09.1987 150 Hestur, 420ø 16 8 368 bilde
07.09.1987 151 Hestur, 470ø 16 8 369 bilde
07.09.1987 151 Hestur, 470ø 16 8 370 bilde
07.09.1987 151 Hestur, 470ø 16 8 371 bilde
07.09.1987 152 Hestur, 550ø 18 9 372 bilde
07.09.1987 152 Hestur, 550ø 18 9 373 bilde
16.10.1987 153 Hafnia, 300+100ø 25 15 374 bilde
16.10.1987 154 Torshavns bukter, 470ø 18 9 375 bilde
16.10.1987 154 Torshavns bukter, 470ø 18 9 376 bilde
16.10.1987 154 Torshavns bukter, 470ø 18 9 377 bilde
16.10.1987 155 Torshavns bukter, 650ø 22 10 378 bilde
16.10.1987 155 Torshavns bukter, 650ø 22 10 379 bilde
08.02.1988 156 Blomster, 2,70kr 12 5 380 bilde
08.02.1988 156 Blomster, 2,70kr 12 5 381 bilde
08.02.1988 156 Blomster, 2,70kr 12 5 382 bilde
08.02.1988 157 Blomster, 3,00kr 8 3 383 bilde
08.02.1988 157 Blomster, 3,00kr 8 3 384 bilde
08.02.1988 157 Blomster, 3,00kr 8 3 385 bilde
08.02.1988 158 Blomster, 4,70kr 20 8 386 bilde
08.02.1988 158 Blomster, 4,70kr 20 8 387 bilde
08.02.1988 158 Blomster, 4,70kr 20 8 388 bilde
08.02.1988 159 Blomster, 9,00kr 25 10 389 bilde
08.02.1988 159 Blomster, 9,00kr 25 10 390 bilde
08.02.1988 159 Blomster, 9,00kr 25 10 391 bilde
11.04.1988 160 Europa, transport, 3,00kr 8 4 392 bilde
11.04.1988 161 Europa, transport, 5,50kr 16 8 393 bilde
06.06.1988 162 Forfattere, 270ø 12 6 394 bilde
06.06.1988 162 Forfattere, 270ø 12 6 395 bilde
07.06.1988 163 Forfattere, 300ø 8 4 396 bilde
08.06.1988 164 Forfattere, 470ø 15 7,5 397 bilde
09.06.1988 165 Forfattere, 650ø 20 10 398 bilde
05.09.1988 166 Julemøte 100 år, 300ø 8 4 399 bilde
05.09.1988 166 Julemøte 100 år, 300ø 8 4 400 bilde
05.09.1988 167 Julemøte 100 år, 320ø 10 5 401 bilde
05.09.1988 167 Julemøte 100 år, 320ø 10 5 402 bilde
05.09.1988 168 Julemøte 100 år, 1200ø 40 18 403 bilde
05.09.1988 168 Julemøte 100 år, 1200ø 40 18 404 bilde
17.10.1988 169 Magnuskatedralen, 270ø 15 7,5 405 bilde
17.10.1988 170 Magnuskatedralen, 300ø 10 5 406 bilde
17.10.1988 171 Magnuskatedralen, 470 15 7,5 407 bilde
17.10.1988 172 Magnuskatedralen, 550ø 20 10 408 bilde
06.02.1989 173 Torshavn kirke, 350ø 10 5 409 bilde
06.02.1989 173 Torshavn kirke, 350ø 10 5 410 bilde
06.02.1989 173 Torshavn kirke, 350ø 10 5 411 bilde
06.02.1989 174 Torshavn kirke, 500ø 15 7,5 412 bilde
06.02.1989 175 Torshavn kirke, 15kr 30 15 413 bilde
10.04.1989 176 Folkedrakter, 350ø 10 5 414 bilde
10.04.1989 176 Folkedrakter, 350ø 10 5 415 bilde
10.04.1989 177 Folkedrakter, 600ø 18 8 416 bilde
10.04.1989 177 Folkedrakter, 600ø 18 8 417 bilde
10.04.1989 178 Leker, 350ø 10 5 418 bilde
10.04.1989 178 Leker, 350ø 10 5 419 bilde
10.04.1989 178 Leker, 350ø 10 5 420 bilde
10.04.1989 179 Leker, 600ø 18 9 421 bilde
10.04.1989 179 Leker, 600ø 18 9 422 bilde
10.04.1989 179 Leker, 600ø 18 9 423 bilde
10.04.1989 179 Leker, 600ø 18 9 424 bilde
05.06.1989 180 Øy-lekene, 200ø 6 3 425 bilde
05.06.1989 180 Øy-lekene, 200ø 6 3 426 bilde
05.06.1989 180 Øy-lekene, 200ø 6 3 427 bilde
05.06.1989 181 Øy-lekene, 350ø 10 5 428 bilde
05.06.1989 181 Øy-lekene, 350ø 10 5 429 bilde
05.06.1989 181 Øy-lekene, 350ø 10 5 430 bilde
05.06.1989 182 Øy-lekene, 600ø 15 7,5 431 bilde
05.06.1989 182 Øy-lekene, 600ø 15 7,5 432 bilde
05.06.1989 182 Øy-lekene, 600ø 15 7,5 433 bilde
05.06.1989 182 Øy-lekene, 600ø 15 7,5 434 bilde
05.06.1989 183 Øy-lekene, 700ø 18 9 435 bilde
05.06.1989 183 Øy-lekene, 700ø 18 9 436 bilde
05.06.1989 183 Øy-lekene, 700ø 18 9 437 bilde
02.10.1989 184 Suderøy, 320ø 8 4 438 bilde
02.10.1989 184 Suderøy, 320ø 8 4 439 bilde
02.10.1989 184 Suderøy, 320ø 8 4 440 bilde
02.10.1989 185 Suderøy, 350ø 12 6 441 bilde
02.10.1989 185 Suderøy, 350ø 12 6 442 bilde
02.10.1989 185 Suderøy, 350ø 12 6 443 bilde
02.10.1989 186 Suderøy, 500ø 16 8 444 bilde
02.10.1989 186 Suderøy, 500ø 16 8 445 bilde
02.10.1989 186 Suderøy, 500ø 16 8 446 bilde
02.10.1989 187 Suderøy, 600ø 18 9 447 bilde
02.10.1989 187 Suderøy, 600ø 18 9 448 bilde
02.10.1989 187 Suderøy, 600ø 18 9 449 bilde
05.02.1990 188 Fiskeindustri, 350ø 10 4 450 bilde
05.02.1990 188 Fiskeindustri, 350ø 10 5 451 bilde
05.02.1990 189 Fiskeindustri, 370ø 12 6 452 bilde
05.02.1990 189 Fiskeindustri, 370ø 12 6 453 bilde
05.02.1990 190 Fiskeindustri, 500ø 15 7,5 454 bilde
05.02.1990 190 Fiskeindustri, 500ø 15 7,5 455 bilde
05.02.1990 191 Fiskeindustri, 700ø 20 10 456 bilde
05.02.1990 191 Fiskeindustri, 700ø 20 10 457 bilde
09.04.1990 192 Posthus, 350ø 16 8 458 bilde
09.04.1990 192 Posthus, 350ø 16 8 459 bilde
09.04.1990 192 Posthus, 350ø 16 8 460 bilde
09.04.1990 193 Posthus, 600ø 20 10 461 bilde
09.04.1990 193 Posthus, 600ø 20 10 462 bilde
09.04.1990 193 Posthus, 600ø 20 10 463 bilde
09.04.1990 194-96 Flagget 50år, miniark 40 20 464 bilde
09.04.1990 194-96 Flagget 50år, miniark 40 20 465 bilde
06.06.1990 197 Hvaler, 320ø 10 5 466 bilde
06.06.1990 197 Hvaler, 320ø 10 5 467 bilde
06.06.1990 197 Hvaler, 320ø 10 5 468 bilde
06.06.1990 197 Hvaler, 320ø 10 5 469 bilde
06.06.1990 198 Hvaler, 350ø 12 6 470 bilde
06.06.1990 198 Hvaler, 350ø 12 6 471 bilde
06.06.1990 198 Hvaler, 350ø 12 6 472 bilde
06.06.1990 198 Hvaler, 350ø 12 6 473 bilde
06.06.1990 199 Hvaler, 600ø 15 7,5 474 bilde
06.06.1990 199 Hvaler, 600ø 15 7,5 475 bilde
06.06.1990 199 Hvaler, 600ø 15 7,5 476 bilde
06.06.1990 199 Hvaler, 600ø 15 7,5 477 bilde
06.06.1990 200 Hvaler, 700ø 20 10 478 bilde
06.06.1990 200 Hvaler, 700ø 20 10 479 bilde
06.06.1990 200 Hvaler, 700ø 20 10 480 bilde
06.06.1990 200 Hvaler, 700ø 20 10 481 bilde
06.06.1990 200 Hvaler, 700ø 20 10 482 bilde
08.10.1990 201 Nålsøy, 50ø 2 1 483 bilde
08.10.1990 201 Nålsøy, 50ø 2 1 484 bilde
08.10.1990 202 Nålsøy, 350ø 8 4 485 bilde
08.10.1990 202 Nålsøy, 350ø 8 4 486 bilde
08.10.1990 203 Nålsøy, 500ø 12 6 487 bilde
08.10.1990 203 Nålsøy, 500ø 12 6 488 bilde
08.10.1990 203 Nålsøy, 500ø 12 6 489 bilde
08.10.1990 204 Nålsøy, 1000ø 20 10 490 bilde
04.02.1991 205 "Anthropochora", 3,70kr 10 5 491 bilde
04.02.1991 205 "Anthropochora", 3,70kr 10 5 492 bilde
04.02.1991 205 "Anthropochora", 3,70kr 10 5 493 bilde
04.02.1991 206 "Anthropochora", 4,00kr 12 6 494 bilde
04.02.1991 206 "Anthropochora", 4,00kr 12 6 495 bilde
04.02.1991 206 "Anthropochora", 4,00kr 12 6 496 bilde
04.02.1991 207 "Anthropochora", 4,50kr 15 7,5 497 bilde
04.02.1991 207 "Anthropochora", 4,50kr 15 7,5 498 bilde
04.02.1991 207 "Anthropochora", 4,50kr 15 7,5 499 bilde
04.02.1991 208 "Anthropochora", 6,50kr 20 10 500 bilde
04.02.1991 208 "Anthropochora", 6,50kr 20 10 501 bilde
04.02.1991 208 "Anthropochora", 6,50kr 20 10 502 bilde
08.04.1991 209 Europa, romforsk, 3,70kr 10 5 503 bilde
08.04.1991 209 Europa, romforsk, 3,70kr 10 5 504 bilde
08.04.1991 210 Europa, romforsk, 6,50kr 16 8 505 bilde
08.04.1991 210 Europa, romforsk, 6,50kr 16 8 506 bilde
08.04.1991 211 Torshavn, 3,70kr 10 5 507 bilde
08.04.1991 211 Torshavn, 3,70kr 10 5 508 bilde
08.04.1991 211 Torshavn, 3,70kr 10 5 509 bilde
08.04.1991 211 Torshavn, 3,70kr 10 5 510 bilde
08.04.1991 212 Torshavn, 3,70kr 10 5 511 bilde
08.04.1991 212 Torshavn, 3,70kr 10 5 512 bilde
08.04.1991 212 Torshavn, 3,70kr 10 5 513 bilde
08.04.1991 212 Torshavn, 3,70kr 10 5 514 bilde
03.05.1991 213 Norden, Turistmål, 3,70kr 10 5 515 bilde
03.05.1991 213 Norden, Turistmål, 3,70kr 10 5 516 bilde
03.05.1991 213 Norden, Turistmål, 3,70kr 10 5 517 bilde
03.05.1991 213 Norden, Turistmål, 3,70kr 10 5 518 bilde
03.05.1991 214 Norden, Turistmål, 6,50kr 15 7,5 519 bilde
03.05.1991 214 Norden, Turistmål, 6,50kr 15 7,5 520 bilde
03.05.1991 214 Norden, Turistmål, 6,50kr 15 7,5 521 bilde
03.05.1991 214 Norden, Turistmål, 6,50kr 15 7,5 522 bilde
03.05.1991 214 Norden, Turistmål, 6,50kr 15 7,5 523 bilde
03.05.1991 215 Fugler, 3,70kr 12 5 524 bilde
03.05.1991 215 Fugler, 3,70kr 12 5 525 bilde
03.05.1991 215 Fugler, 3,70kr 12 5 526 bilde
03.05.1991 215 Fugler, 3,70kr 12 5 527 bilde
03.05.1991 216 Fugler, 3,70kr 12 6 528 bilde
03.05.1991 216 Fugler, 3,70kr 12 6 529 bilde
07.10.1991 217 Malerier, 3,40kr 10 5 530 bilde
07.10.1991 217 Malerier, 3,40kr 10 5 531 bilde
07.10.1991 217 Malerier, 3,40kr 10 5 532 bilde
07.10.1991 218 Malerier, 3,70kr 12 6 533 bilde
07.10.1991 218 Malerier, 3,70kr 12 6 534 bilde
07.10.1991 218 Malerier, 3,70kr 12 6 535 bilde
07.10.1991 219 Malerier, 5,50kr 15 7 536 bilde
07.10.1991 219 Malerier, 5,50kr 15 7 537 bilde
07.10.1991 219 Malerier, 5,50kr 15 7 538 bilde
07.10.1991 219 Malerier, 5,50kr 15 7 539 bilde
07.10.1991 219 Malerier, 5,50kr 15 7 540 bilde
07.10.1991 220 Malerier, 13,00kr 35 17,5 541 bilde
07.10.1991 220 Malerier, 13,00kr 35 17,5 542 bilde
07.10.1991 220 Malerier, 13,00kr 35 17,5 543 bilde
10.02.1992 221 Postbåter, 200ø 7 3,5 544 bilde
10.02.1992 222 Postbåter, 370ø 10 5 545 bilde
10.02.1992 223 Postbåter, 550ø 15 7,5 546 bilde
10.02.1992 224 Postbåter, 800ø 25 12,5 547 bilde
05.04.1992 225 Europa, Columbus, 3,70kr 16 8 548 bilde
05.04.1992 225 Europa, Columbus, 3,70kr 16 8 549 bilde
05.04.1992 225 Europa, Columbus, 3,70kr 16 8 550 bilde
05.04.1992 225 Europa, Columbus, 3,70kr 16 8 551 bilde
05.04.1992 226 Europa, Columbus, 6,50kr 16 8 552 bilde
05.04.1992 226 Europa, Columbus, 6,50kr 16 8 553 bilde
05.04.1992 226 Europa, Columbus, 6,50kr 16 8 554 bilde
05.04.1992 226 Europa, Columbus, 6,50kr 16 8 555 bilde
05.04.1992 225a-26a Europa, Columbus, miniark 75 35 556 bilde
09.06.1992 227 Steinsorter, 3,70kr 12 6 557 bilde
09.06.1992 227 Steinsorter, 3,70kr 12 6 558 bilde
09.06.1992 227 Steinsorter, 3,70kr 12 6 559 bilde
09.06.1992 228 Steinsorter, 6,50kr 20 10 560 bilde
09.06.1992 228 Steinsorter, 6,50kr 20 10 561 bilde
09.06.1992 228 Steinsorter, 6,50kr 20 10 562 bilde
09.06.1992 229 Seler, 3,70kr 12 5 563 bilde
09.06.1992 229 Seler, 3,70kr 12 5 564 bilde
09.06.1992 229 Seler, 3,70kr 12 5 565 bilde
09.06.1992 230 Seler, 3,70kr 12 5 566 bilde
09.06.1992 230 Seler, 3,70kr 12 5 567 bilde
09.06.1992 230 Seler, 3,70kr 12 5 568 bilde
09.06.1992 230 Seler, 3,70kr 12 5 569 bilde
09.06.1992 229-30 Seler, hefte 90 45 570 bilde
05.10.1992 231 Nordragøta, 3,40kr 10 5 571 bilde
05.10.1992 232 Nordragøta, 3,70kr 12 6 572 bilde
05.10.1992 233 Nordragøta, 6,50kr 15 7,5 573 bilde
05.10.1992 234 Nordragøta, 8kr 20 10 574 bilde
05.10.1992 234 Nordragøta, 8kr 20 10 575 bilde
08.02.1993 235a-37a Nordens hus miniark 35 17,5 576 bilde
08.02.1993 235 Nordens hus 4kr 10 5 577 bilde
08.02.1993 235 Nordens hus 4kr 10 5 578 bilde
08.02.1993 235 Nordens hus 4kr 10 5 579 bilde
08.02.1993 236 Nordens hus 4kr 10 5 580 bilde
08.02.1993 236 Nordens hus 4kr 10 5 581 bilde
08.02.1993 237 Nordens hus 4kr 10 5 582 bilde
08.02.1993 237 Nordens hus 4kr 10 5 583 bilde
05.04.1993 238 Europa, kunst 4kr 12 6 584 bilde
05.04.1993 239 Europa, kunst 7kr 18 9 585 bilde
05.04.1993 240 Gjøgv, 4kr 12 5 586 bilde
05.04.1993 241 Gjøgv, 4kr 12 5 587 bilde
07.06.1993 242 Den færøyske hest, 4kr 12 6 588 bilde
07.06.1993 242 Den færøyske hest, 4kr 12 6 589 bilde
07.06.1993 243 Den færøyske hest, 20kr 40 20 590 bilde
07.06.1993 243 Den færøyske hest, 20kr 40 20 591 bilde
04.10.1993 244 Sommerfugler, 3,50kr 10 5 592 bilde
04.10.1993 245 Sommerfugler, 4,00kr 12 6 593 bilde
04.10.1993 246 Sommerfugler, 7,00kr 15 7,5 594 bilde
04.10.1993 247 Sommerfugler, 9,00kr 20 10 595 bilde
18.04.1994 252 Europa, oppdagelser 4kr 15 7 596 bilde
18.04.1994 253 Europa, oppdagelser 7kr 20 9 597 bilde
06.06.1994 254 Fårehunder, 4kr 10 5 598 bilde
06.06.1994 255 Fårehunder, 4kr 10 5 599 bilde
06.06.1994 256 Navigasjonsskolen, 3,50kr 10 5 600 bilde
06.06.1994 257 Navigasjonsskolen, 7,00kr 20 10 601 bilde
19.09.1994 258 Færøyske kvad, 1kr 2 1 602 bilde
19.09.1994 259 Færøyske kvad, 4kr 10 5 603 bilde
19.09.1994 260 Færøyske kvad, 6kr 15 7,5 604 bilde
19.09.1994 261 Færøyske kvad, 7kr 20 10 605 bilde
31.10.1994 262 Julen 94, 4kr 12 5 606 bilde
31.10.1994 263 Julen 94, 4kr 12 5 607 bilde
06.02.1995 264 Sikader, 0,50kr 2 1 608 bilde
06.02.1995 265 Sikader, 4,00kr 15 7 609 bilde
06.02.1995 266 Sikader, 5,00kr 15 7 610 bilde
06.02.1995 267 Sikader, 13,00kr 40 20 611 bilde
10.04.1995 268 Famijn, 4kr 12 5 612 bilde
10.04.1995 269 Famijn, 4kr 12 5 613 bilde
12.06.1995 272 Nordisk billedkunst, 2kr 6 3 614 bilde
12.06.1995 273 Nordisk billedkunst, 4kr 12 6 615 bilde
12.06.1995 274 Nordisk billedk, 5,50kr 18 9 616 bilde
12.06.1995 275 Ravn, 4kr 12 6 617 bilde
12.06.1995 276 Ravn, 4kr 12 6 618 bilde
02.01.1996 283 Risin og Kellingin 4,50kr 12 6 619 bilde
12.02.1996 284 Tangplanter, 4,00kr 12 5 620 bilde
12.02.1996 285 Tangplanter, 5,50kr 18 8 621 bilde
12.02.1996 286 Tangplanter, 6,00kr 20 9 622 bilde
12.02.1996 287 Tangplanter, 9,00kr 25 11 623 bilde
15.04.1996 290 Invasjonsfugler, 4,50kr 12 6 624 bilde
15.04.1996 291 Invasjonsfugler, 4,50kr 12 6 625 bilde
04.11.1996 300 Klaksvikkirke, blå 4,50kr 12 5 626 bilde
04.11.1996 301 Klaksvikkirke, gul 4,50kr 12 5 627 bilde
23.02.1998 321 Brynhilds vise, 6,50kr 12 6 628 bilde
18.05.1998 327 Tannhvaler, 4,50kr 12 6 629 bilde
14.09.1998 337 Fredrikskirken 4,50kr 12 6 630 bilde
14.09.1998 337 Fredrikskirken 4,50kr 12 6 631 bilde
14.09.1998 338 Fredrikskirken 4,50kr 12 6 632 bilde
14.09.1998 338 Fredrikskirken 4,50kr 12 6 633 bilde
22.02.1999 344 Gråspurv 4,50kr 10 5 634 bilde
22.02.1999 345 Gjerdesmett 4,50kr 10 5 635 bilde
25.05.1999 346 Europa, fosser 6,00kr 14 6 636 bilde
25.05.1999 348 Flyfoto av øyer, 0,50kr 2 1 637 bilde
25.05.1999 348 Flyfoto av øyer, 0,50kr 2 1 638 bilde
25.05.1999 349 Flyfoto av øyer, 1,00kr 2 1 639 bilde
25.05.1999 349 Flyfoto av øyer, 1,00kr 2 1 640 bilde
25.05.1999 350 Flyfoto av øyer, 4,00kr 8 4 641 bilde
25.05.1999 351 Flyfoto av øyer, 4,50kr 9 4,5 642 bilde
25.05.1999 352 Flyfoto av øyer, 6,00kr 12 6 643 bilde
25.05.1999 353 Flyfoto av øyer, 8,00kr 16 8 644 bilde
27.09.1999 358 Julen 1999 4,50kr 12 5 645 bilde
27.09.1999 358 Julen 1999 4,50kr 12 6 646 bilde
27.09.1999 358 Julen 1999 4,50kr 12 6 647 bilde
27.09.1999 359 Julen 1999 6,00kr 16 7 648 bilde
27.09.1999 359 Julen 1999 6,00kr 16 8 649 bilde
27.09.1999 359 Julen 1999 6,00kr 16 8 650 bilde
21.02.2000 364 4,50kr Folkehøyskolen 10 5 651 bilde
21.02.2000 365 4,50kr Folkehøyskolen 10 5 652 bilde
21.02.2000 364-65 4,50kr Folkehøyskole par 20 10 653 bilde
18.09.2000 373 Flyfoto av øyer, 2,00kr 5 2,5 654 bilde
18.09.2000 373 Flyfoto av øyer, 2,00kr 5 2,5 655 bilde
18.09.2000 373 Flyfoto av øyer, 2,00kr 5 2,5 656 bilde
18.09.2000 374 Flyfoto av øyer, 6,50kr 12 6 657 bilde
18.09.2000 375 Flyfoto av øyer, 7,50kr 15 7 658 bilde
18.09.2000 375 Flyfoto av øyer, 7,50kr 15 7 659 bilde
18.09.2000 376 Flyfoto av øyer, 10,00kr 20 9 660 bilde
18.09.2000 376 Flyfoto av øyer, 10,00kr 20 9 661 bilde
18.09.2000 376 Flyfoto av øyer, 10,00kr 20 9 662 bilde
18.09.2000 377 Julen 2000 4,50kr 10 5 663 bilde
18.09.2000 377 Julen 2000 4,50kr 10 5 664 bilde
18.09.2000 378 Julen 2000 6,00kr 12 6 665 bilde
18.09.2000 378 Julen 2000 6,00kr 12 6 666 bilde
18.09.2000 378 Julen 2000 6,00kr 12 6 667 bilde
11.02.2002 406-08 Vikinger miniark 50 25 668 bilde
11.02.2002 409 Bløtdyr, 5,00kr 11 5 669 bilde
11.02.2002 410 Bløtdyr, 7,00kr 14 7 670 bilde
11.02.2002 411 Bløtdyr, 7,50kr 15 7 671 bilde
11.02.2002 412 Bløtdyr, 18,00kr 36 18 672 bilde
08.04.2002 413 Europa, Sirkus, 6,50kr 14 6 673 bilde
08.04.2002 414 Europa, Sirkus, 8,00kr 16 7 674 bilde
08.04.2002 415 Nordisk kunst 5,00kr 10 5 675 bilde
08.04.2002 416 Nordisk kunst 6,50kr 12 6 676 bilde
17.06.2002 420 Fugleegg, 7,50kr 15 7 677 bilde
23.09.2002 423-24 ICES 100 år miniark 40 20 678 bilde
23.09.2002 425 Smyril dvergfalk, 30kr 70 30 679 bilde
23.09.2002 426 Gøta kirke, 5kr 12 6 680 bilde
23.09.2002 427 Gøta kirke, 6,50kr 15 7 681 bilde
24.02.2003 438 Vagartunnellen, 5kr 12 5 682 bilde
14.04.2003 440-49 Barnesanger mini hj.brett 100 40 683 bilde
14.04.2003 450 Europa, plakat 6,50kr 14 7 684 bilde
14.04.2003 451 Europa, plakat 8,00kr 16 8 685 bilde
10.06.2003 460 Bygder, 5kr 10 5 686 bilde
10.06.2003 461 Bygder, 5kr 10 5 687 bilde
22.09.2003 462 Brochmand 5kr 10 5 688 bilde
22.09.2003 463 Kingo 6,50kr 14 7 689 bilde
26.01.2004 465 Flyfoto Dimun 550øre 11 5 690 bilde
29.03.2006 554-63 Ormen Lange miniark 110 45 691 bilde
12.06.2006 564 Europa Unge og int 7,50kr 15 8 692 bilde
12.06.2006 565 Europa Unge og int 10kr 20 10 693 bilde