afa13 Postfriskt Island

 til hovedside
 
Dato AFA-nr Beskrivelse AFA-13 Min pris
09.10.1938 199-201 Leifr Eiricsson. miniark 70 35
1939 207 Verdensutstill. N-Y 35aur 40 20
1939 211 Sild 3aur 4 2
17.06.1944 232 Island republikk, 10aur 6 3
17.06.1944 233 Island republikk, 25aur 9 4,5
30.12.1948 248 Hekla 12aur brun 2 1,5
30.12.1948 249 Hekla, 25aur 12 6
30.12.1948 250 Hekla, 35aur 5 3
30.12.1948 251 Hekla, 50aur 18 9
30.12.1948 254 Hekla, 10kr 420 210
08.06.1949 255 Velgjørenhet 10+10aur 7 4
09.10.1949 260 UPU, 25 aur 3 1,5
09.10.1949 261 UPU, 35aur 3 1,5
09.10.1949 262 UPU, 60aur 6 3
09.10.1949 263 UPU, 2kr 15 7,5
12.10.1950 264 Folkeerhverv, 10aur 2 1,5
12.10.1950 265 Folkeerhverv, 20aur 2 1,5
07.11.1950 273 Jon Arason, 3,30kr 15 10
13.05.1951 274 Isl.postvesen, 2kr 20 12,5
14.03.1952 276 Folkeerhverv, 75aur 6 3
14.03.1952 277 Folkeerhverv, 1,25kr 180 90
01.09.1952 283 Pr. S.Bjørnsson,2,20kr 8 4
12.02.1953 286 Hollandshjelpen 75+25 10 5
01.10.1953 288 Isl.håndskrifter 10aur 2 1
31.03.1954 293 Hekla, provisorium 3 1,5
03.12.1954 297 Folkeerhverv, 5aur 2 1
03.12.1954 298 Folkeerhverv, 25aur 2 1
09.08.1955 299 Sport, 75aur 5 2,5
09.08.1955 300 Sport, 1,25kr 5 2,5
xx.xx.56 301 Skålholt, 0,75+0,25kr 5 2,5
xx.xx.56 302 Skålholt, 1,25+0,75kr 5 2,5
xx.xx.56 303 Skålholt, 1,75+1,25kr 10 5
04.04.1956 304 Skogafoss, 15aur 4 2
04.04.1956 305 Kraftverk, 50aur 4 2
29.09.1956 312 Televesen 50 år, 2,30kr 5 2,5
30.10.1956 313 Nordens dag, 1,50kr 5 2,5
30.10.1956 314 Nordens dag, 1,75kr 60 30
01.04.1957 315 Sportsmerker 1,50kr 10 5
04.09.1957 321 Treets fremme, 35aur 2 1
04.09.1957 322 Treets fremme, 70aur 2 1
16.11.1957 323 J Hallgrimsson 5kr 12 7,5
08.07.1958 324 Blomster, 1kr 2 1
08.07.1958 325 Blomster, 2,50kr 3 1,5
27.09.1958 326 Islandshest, 10aur 2 1
27.09.1958 327 Islandshest, 2,25kr 6 3
01.12.1958 328 Islands flagg 3,50kr 15 7,5
01.12.1958 329 Islands flagg 50kr 50 30
09.12.1958 330 Regjeringsbygning 2kr 4 2
05.05.1959 332 Jon Thorkelsson, 2kr 5 2,5
05.05.1959 333 Jon Thorkelsson, 3kr 6 3
03.09.1959 334 Lufttransport, 3,50kr 7 3,5
25.11.1959 336 Laks, 25aur 2 1
25.11.1959 337 Ærfugl 90aur 3 1,5
07.04.1960 341 Verdensflygtningeår 2,50kr 3 1,5
07.04.1960 342 Verdensflygtningeår 4,50kr 8 4
19.09.1960 344 Europa 1960 3kr 5 5
19.09.1960 345 Europa 1960 5,50kr 5 6
29.11.1960 346 Blomster 1,20kr 2 1
29.11.1960 347 Blomster 2,50kr 3 1,5
11.04.1961 348 Regjeringsbygg, 1,50kr 3 1,5
11.04.1961 349 Regjeringsbygg, 3kr 3 1,5
17.06.1961 350 Jon Sigursson, 50aur 3 1,5
17.06.1961 351 Jon Sigursson, 3kr 12 6
17.06.1961 352 Jon Sigursson, 5kr 8 4
18.08.1961 353 Reykjavik 175 år, 2,50kr 6 3
18.08.1961 354 Reykjavik 175 år, 4,50kr 8 4
18.09.1961 355 Europa 1961 5,50kr 5 2,5
18.09.1961 356 Europa 1961 6kr 5 2,5
06.10.1961 357 Isl.universitet 1,00kr 3 1,5
06.10.1961 358 Isl.universitet 1,40kr 3 2
06.10.1961 359 Isl.universitet 10kr 12 6
06.10.1961 357a-59a Isl.universitet miniark 10 5
23.03.1962 360 Blomster, 50aur 2 1
23.03.1962 361 Blomster, 3,50kr 3 1,5
06.07.1962 362 Bygninger 2,50kr 3 2
06.07.1962 363 Bygninger 4,00kr 5 3
06.07.1962 364 Bygninger 6,00kr 6 3
17.09.1962 365 Europa 62 5,50kr 2 1
17.09.1962 366 Europa 62 6,50kr 6 3
20.11.1962 367 Atlantisk telefonkabel 5kr 9 4,5
20.11.1962 368 Atlantisk telefonkabel 7kr 6 3
20.02.1963 369 Nasjonalmuseet 100år 4kr 7 3,5
20.02.1963 370 Nasjonalmuseet 100år 5,5 5 2,5
21.03.1963 371 FAO 5kr 8 4
21.03.1963 372 FAO 7,50kr 3 1,5
02.07.1963 373 Akureyri 4 2
15.11.1963 376 Røde Kors 3kr 50aur 6 3
15.11.1963 377 Røde Kors 3,50kr 50aur 6 3
17.01.1964 378 Isl.dampskipsselskap 15 7,5
24.04.1964 379 Speiderfrimerker 3,50kr 5 3,5
24.04.1964 380 Speiderfrimerker 4,50kr 5 3
17.06.1964 381 Republikken 20 år 20 10
15.07.1964 382 Blomster, 50 aur 2 1
15.07.1964 385 Blomster, 2kr 2 1
14.09.1964 387 Europa 64 9,00kr 6 3
20.10.1964 388 OL i Tokio 10 5
27.01.1965 389 Fugler 3,50kr +50aur 8 4
17.05.1965 391 UIT 100 år, 4,50kr 6 5
17.05.1965 392 UIT 100 år, 7,50kr 3 1,5
23.06.1965 393 Vulkanøya Surtsey 1,50kr 5 2,5
23.06.1965 394 Vulkanøya Surtsey 2kr 5 2,5
23.06.1965 395 Vulkanøya Surtsey 3,50kr 5 2,5
27.09.1965 396 Europa, 5kr 12 6
27.09.1965 397 Europa, 8kr 9 4,5
16.11.1965 398 E.Benediktsson 25 12,5
03.12.1965 399 Isl. Nasjonaldrakt 65 37,5
04.08.1966 401 Isl.landskap 2,50kr 5 2,5
04.08.1966 402 Isl.landskap 4kr 5 2,5
04.08.1966 403 Isl.landskap 5kr 7 3,5
04.08.1966 404 Isl.landskap 6,50kr 7 3,5
26.09.1966 405 Europa, 7kr 18 9
26.09.1966 406 Europa, 8kr 18 9
18.11.1966 407 Isl.litteraturselskap, 4kr 4 2
18.11.1966 408 Isl.litteraturselskap, 10kr 8 4
16.03.1967 409 Islom 40 25
02.05.1967 410 Europa 67 7kr 10 9
02.05.1967 411 Europa 67 8kr 10 9
14.09.1967 413 Isl.handelskammer 4 2
22.11.1967 414 Velgjørenhet 4kr+50aur 7 3,5
22.11.1967 415 Velgjørenhet, 5kr+50aur 7 3,5
17.01.1968 416 Blomster, 50aur 2 1
17.01.1968 417 Blomster, 2,50kr 2 1
29.04.1968 418 Europa, 9,50kr 12 9
29.04.1968 419 Europa, 10kr 10 6
21.05.1968 420 Høyretrafikk 4kr 2 1
21.05.1968 421 Høyretrafikk 5kr 2 1
30.10.1968 423 Nasjonalbiblioteket 5kr 2 1,5
30.10.1968 424 Nasjonalbiblioteket 20kr 9 4,5
01.12.1968 425 Uavhengighet 50år 4kr 4 2
01.12.1968 426 Uavhengighet 50år 50kr 25 12,5
28.02.1969 427 Nordens dag 6,50kr 5 2,5
28.02.1969 428 Nordens dag 10,00kr 5 2,5
28.04.1969 429 Europa 69, 13,00kr 35 17
28.04.1969 430 Europa 69, 14,50kr 5 2,5
17.06.1969 431 Island 25år 25kr 7 5
03.09.1969 433 Is.lufttransport 50 år 9,50kr 5 2,5
03.09.1969 434 Is.lufttransport 50 år 12kr 5 2,5
06.01.1970 435 Landskap 1kr 2 1
06.01.1970 436 Landskap, 4kr 2 1
06.01.1970 437 Landskap, 5kr 3 1,5
06.01.1970 438 Landskap, 20kr 12 6
16.02.1970 439 Isl. Høyesterett 3 2
20.03.1970 440 Håndskrifter 5kr 3 2
20.03.1970 441 Håndskrifter 15kr 6 3
20.03.1970 442 Håndskrifter 30kr 10 5
04.05.1970 443 Europa 70 9kr 25 12,5
04.05.1970 444 Europa 70 25kr 35 20
19.06.1970 445 Erindringsutgaver 7kr 4 2
19.06.1970 446 Erindringsutgaver 10kr 8 4
19.06.1970 447 Erindringsutgaver 50kr 15 7,5
25.08.1970 448 Naturbeskyttelse 3kr 2 1,5
25.08.1970 449 Naturbeskyttelse 15kr 8 4
23.10.1970 450 FN 25år 5 2,5
26.03.1971 451 Flyktningehjelp, 10kr 10 5
03.05.1971 452 Europa, 7kr 25 12,5
03.05.1971 453 Europa, 15kr 25 12,5
22.06.1971 454 Postgiro, 5kr 2 1
22.06.1971 455 Postgiro, 7kr 4 2
19.08.1971 456 Patriotisk selskap 30kr 10 6
19.08.1971 457 Patriotisk selskap 100kr 40 25
18.11.1971 458 Fiskeindustri, 5kr 2 1
18.11.1971 459 Fiskeindustri, 7kr 2 1
18.11.1971 460 Fiskeindustri, 20kr 11 5,5
09.03.1972 461 Herdubreid 8 4
02.05.1972 462 Europa 72 9kr 10 5
02.05.1972 463 Europa 72 13kr 24 15
14.06.1972 464 Kommunestyrelse 3 2
02.07.1972 465 Sjakk 3 2
23.08.1972 466 Drivhus, 8kr 2 1
23.08.1972 467 Drivhus, 12kr 2 1
23.08.1972 468 Drivhus, 40kr 12 6
27.09.1972 469 Island og kontinentalsokk. 2 1
22.11.1972 470 Terner 7+1kr 6 3
22.11.1972 471 Terner 9+1kr 6 3
30.04.1973 472 Europa 73, 13kr 35 22,5
30.04.1973 473 Europa 73, 25kr 6 3
23.05.1973 474 Frimerke 100 år, 10kr 5 2,5
23.05.1973 475 Frimerke 100 år, 15kr 3 1,5
23.05.1973 476 Frimerke 100 år, 20kr 3 1,5
23.05.1973 477 Frimerke 100 år, 40kr 3 1,5
23.05.1973 478 Frimerke 100 år, 80kr 10 5
26.06.1973 479 Nordens hus 9kr 3 1,5
26.06.1973 480 Nordens hus 10kr 10 5
01.08.1973 482 Pr. A.Asgeirsson, 15kr 3 1,5
31.08.1973 483 Islandia 17kr 4 2
31.08.1973 484 Islandia 20kr 3 2
14.11.1973 485 Meteorologiske 5 5
12.03.1974 486 Island 1100år I, 10kr 3 1,5
12.03.1974 487 Island 1100år I, 13kr 3 1,5
12.03.1974 488 Island 1100år I, 30kr 7 3,5
12.03.1974 489 Island 1100år I, 70kr 10 5
29.04.1974 490 Europa 74 13kr 2 1
29.04.1974 491 Europa 74 20kr 8 7
11.06.1974 492 Island 1100år II, 17kr 4 2
11.06.1974 493 Island 1100år II, 25kr 2 1,5
11.06.1974 494 Island 1100år II, 100kr 12 6
16.07.1974 495 Island 1100 år, 15kr 2 1
16.07.1974 496 Island 1100 år, 20kr 3 1,5
16.07.1974 497 Island 1100 år, 40kr 10 5
16.07.1974 498 Island 1100 år, 60kr 10 5
09.10.1974 499 Verdenspostunionen 17kr 4 2
09.10.1974 500 Verdenspostunionen 20kr 3 1,5
23.01.1975 501 Vulkan, Heimaey 20kr 4 2
23.01.1975 502 Vulkan, Heimaey 25kr 3 1,5
12.05.1975 503 Europa, 18kr 5 2,5
12.05.1975 504 Europa, 23kr 8 6
01.08.1975 505 S.Stphansson 7 3,5
18.09.1975 506 Berømte islendinger 18kr 2 1
18.09.1975 507 Berømte islendinger 23kr 2 1
18.09.1975 508 Berømte islendinger 30kr 2 1
18.09.1975 509 Berømte islendinger 50kr 4 2
15.10.1975 510 Røde kors 3 2
15.10.1975 511 Kvinneår 10 5
19.11.1975 512 Thorvaldsenforeningen 7 3,5
19.11.1975 513 Skogbruk 8 4
18.03.1976 514 Asgrimur Jonsson 12 9
03.05.1976 515 Europa 76 35kr 10 5
03.05.1976 516 Europa 76 45kr 10 5
22.09.1976 517 Posttjenesten 200 år 35kr 5 2,5
22.09.1976 518 Posttjenesten 200 år 45kr 8 4
22.09.1976 519 Aur-frimerket 100år 2 1,5
02.12.1976 520 LO 60 år 9 4,5
02.02.1977 521 Nordisk råd 35kr 6 3
02.02.1977 522 Nordisk råd 45kr 6 3
02.05.1977 523 Europa 77 45kr 20 10
02.05.1977 524 Europa 77 85kr 10 5
14.06.1977 525 Beskytt vannområder 5 2,5
14.06.1977 526 Andelbevegelsen 75 år 6 3
16.11.1977 527 Giktåret 5 2,5
12.12.1977 528 Turistforeningen 6 3
08.03.1978 529 Berømte islendinger 50kr 3 1,5
08.03.1978 530 Berømte islendinger 60kr 7 3,5
02.05.1978 531 Europa, 80kr 10 5
02.05.1978 532 Europa, 120kr 20 10
21.06.1978 533 Icelandair 50år, 60kr 4 2
21.06.1978 534 Icelandair 50år, 100kr 6 3
17.08.1978 535 Trafikkanlegg 3 1,5
16.11.1978 536 Maleri, Stefanson 30 15
01.12.1978 537 Redningsvesenet 50år 3 1,5
01.12.1978 538 Blinkfyr 6 3
01.12.1978 539 H.Hermanson 5 2,5
03.07.1979 542 Berømte islendinger. 80kr 3 1,5
03.07.1979 543 Berømte islendinger. 170kr 5 2,5
12.09.1979 544 Ministeriet 75år 15 7,5
12.09.1979 545 Barneåret 7 3,5
01.11.1979 546 Berømte islendinger 5 2,5
01.11.1979 547 Snorre Sturlason 7 3,5
11.12.1979 548 Berømte islendinger. 100kr 2 1
11.12.1979 549 Berømte islendinger. 120kr 3 1,5
11.12.1979 550 Berømte islendinger. 130kr 4 2
24.01.1980 551 Hund 2 1
24.01.1980 552 Polarrev 2 1
28.04.1980 553 Europa 80, 140kr 7 3,5
28.04.1980 554 Europa 80, 250kr 10 5
08.07.1980 555 Treets år 3 1,5
08.07.1980 556 Olympiske leker 5 2,5
09.09.1980 557 Eldre brukskunst 150kr 6 3
09.09.1980 558 Eldre brukskunst 180kr 7 3,5
16.10.1980 559 Karpe 8 4
16.10.1980 560 Lundefugl 7 3,5
16.10.1980 561 Sel 3 1,5
20.11.1980 562 Rikshospitalet 5 2,5
20.11.1980 563 Statsradiofonien 50år 8 4
24.02.1981 564 Berømte islendinger 170kr 6 3
24.02.1981 565 Berømte islendinger 190kr 6 3
04.05.1981 566 Europa 81 180kr 10 5
04.05.1981 567 Europa 81 220kr skip 10 5
20.08.1981 568 Fugler 50aur 2 1
20.08.1981 569 Fugler 100aur 2 1
20.08.1981 570 Fugler 200aur 5 2,5
29.09.1981 571 Handicapåret 3 1,5
29.09.1981 572 Telekommunikasjon 8 4
21.10.1981 573 "Linen hales" 40 20
24.11.1981 574 Misjonsarbeide 3 1,5
24.11.1981 575 Julefrimerker 200aur 5 2,5
24.11.1981 576 Julefrimerker 250aur 5 2,5
23.03.1982 577 Fauna 20aur 2 1
23.03.1982 578 Fauna 600aur 8 4
03.05.1982 579 Europa 82 350aur 35 17,5
03.05.1982 580 Europa 82 450aur 35 17,5
03.06.1982 581 Husdyr 300aur 7 3,5
03.06.1982 582 Husdyr 400aur 5 2,5
03.06.1982 583 Husdyr 500aur 4 2
03.06.1982 584 Bruksforeningen 100år 8 4
01.07.1982 585 Islandshest 4 2
01.07.1982 586 Landbruksskolen 100år 10 5
08.09.1982 587 De eldres år 8 4
08.09.1982 588 Berømte islendinger 4 2
08.09.1982 589 Nordia 84 miniark 45 22,5
16.11.1982 590 Julefrimerker 300aur 7 3,5
16.11.1982 591 Julefrimerker 350aur 8 4
10.02.1983 592 Blomster 750a 5 2,5
10.02.1983 593 Blomster 800a 6 3
10.02.1983 594 Blomster 1000a 10 5
10.02.1983 595 Blomster 2000a 16 8
05.05.1983 598 Europa 83 5,00 25 12,5
05.05.1983 599 Europa 83 5,50 25 12,5
08.06.1983 600 Fiskeri 11kr 8 4
08.06.1983 601 Fiskeri 13kr 12 6
08.06.1983 602 Vulkanutbrudd 9 4,5
08.09.1983 603 Idrett 12kr 8 4
08.09.1983 604 Idrett 14kr 9 4,5
08.09.1983 605 Verdenskommunikasjonsår 20 10
06.10.1983 606 Nordia 84 miniark II 50 25
10.11.1983 607 Julen 1983 6,00kr 7 3,5
10.11.1983 608 Julen 1983 6,50kr 7 3,5
06.12.1983 609 K.Eldjarn 6,50kr 9 4,5
06.12.1983 610 K.Eldjarn 7,00kr 4 2
01.03.1984 611 Blomster 6kr 7 3,5
01.03.1984 612 Blomster 25kr 10 5
06.06.1984 615 Nordia 84 Miniark III 100 50
17.06.1984 616 Republikken 40 år 40 20
18.07.1984 617 Good Templar 100år 5 2,5
11.09.1984 618 Blomster II 6,50kr 5 2,5
11.09.1984 619 Blomster II 7,50kr 8 4
09.11.1984 620 Arbeidsgiverforeningen 10 5
09.11.1984 621 Kunstmuseet 12kr 6 3
09.11.1984 622 Kunstmuseet 40kr 15 7,5
29.11.1984 623 Julemerker 6kr 5 2,5
29.11.1984 624 Julemerker 6,50kr 5 2,5
29.11.1984 625 Gudbrandsbibelen 6,50kr 6 3
29.11.1984 626 Gudbrandsbibelen 7,50kr 5 2,5
20.03.1985 627 Blomster III 8kr 5 2,5
20.03.1985 628 Blomster III 9kr 5 2,5
20.03.1985 629 Blomster III 16kr 15 7,5
20.03.1985 630 Blomster III 17kr 6 3
03.05.1985 631 Europa musikk 6,50kr 18 9
03.05.1985 632 Europa musikk 7,50kr 18 9
20.06.1985 633 Haveselskapet 8 4
20.06.1985 634 Ungdomsåret 10 5
10.09.1985 635 Havets fauna 7kr 3 1,5
10.09.1985 636 Havets fauna 8kr 5 2,5
10.09.1985 637 Havets fauna 9kr 8 4
10.09.1985 638 Berømte islendinger 13kr 5 2,5
10.09.1985 639 Berømte islendinger 30kr 12 6
15.10.1985 640 J.S.Kjarval 40 20
14.11.1985 641 Julefrimerker 8kr 6 3
14.11.1985 642 Julefrimerker 9kr 6 3
19.03.1986 643 Fugler 6kr 3 1,5
19.03.1986 644 Fugler 10kr 15 7,5
19.03.1986 645 Fugler 12kr 8 4
19.03.1986 646 Fugler 15kr 8 4
05.05.1986 647 Europa natur 10kr 30 15
05.05.1986 648 Europa natur 12kr 20 10
27.05.1986 649 Vennskapsbyer 10kr 10 5
27.05.1986 650 Vennskapsbyer 12kr 10 5
01.07.1986 651 Nasjonalbanken 13kr 8 4
01.07.1986 652 Nasjonalbanken 250kr 70 35
18.08.1986 653 Reykjavik 200år 10kr 7 3,5
18.08.1986 654 Reykjavik 200år 12kr 7 3,5
18.08.1986 655 Reykjavik 200år 13kr 7 3,5
18.08.1986 656 Reykjavik 200år 40kr 12 6
29.09.1986 657 Telefonen 80år 10kr 5 2,5
29.09.1986 658 Telefonen 80år 20kr 10 5
09.10.1986 659 Frimerkets Dag miniark 45 22,5
13.11.1986 660 Julefrimerke 10kr 6 3
13.11.1986 661 Julefrimerke 12kr 5 2,5
26.03.1987 662 Olafsvik handelsplass 15 7,5
14.04.1987 663 Keflavik lufthavn 35 17,5
04.05.1987 664 Europa arkitektur 12kr 15 7,5
04.05.1987 665 Europa arkitektur 15kr 15 7,5
10.06.1987 666 Rasmus Rask 8 4
16.09.1987 667 Fugler 13kr 8 4
16.09.1987 668 Fugler 40kr 15 7,5
16.09.1987 669 Fugler 70kr 22 11
16.09.1987 670 Fugler 90kr 35 17,5
09.10.1987 671 Frimerkets dag 1987 mini 45 22,5
09.10.1987 672-75 Skytsånder, firbl.samtr 32 16
09.10.1987 672-75 Skytsånder, hefte 100 50
09.10.1987 676 Tannbeskyttelse 6 3
21.10.1987 677 Julefrimerker 13kr 5 2,5
21.10.1987 678 Julefrimerker 17kr 8 4
25.02.1988 679 S.Steinarr 16kr 5 2,5
25.02.1988 680 D.Stefansson 21kr 8 4
02.05.1988 681 Kommunikasjon 16kr 8 4
02.05.1988 682 Kommunikasjon 21kr 30 15
02.05.1988 683-86 Skytsånder, firbl.samtr 25 12,5
02.05.1988 683-86 Skytsånder, hefte 90 40
09.06.1988 687 Blomster 10kr 5 2,5
09.06.1988 688 Blomster 50kr 20 10
21.09.1988 690 Fugler 5kr 3 1,5
21.09.1988 691 Fugler 30kr 12 6
09.10.1988 692 Frimerkets dag 1988 mini 40 20
03.11.1988 693 Julen 88 Fiskere 19kr 6 3
03.11.1988 694 Julen 88 Fiskere 24kr 9 4,5
03.11.1988 695 WHO 6 3
02.02.1989 696 Fugler 19kr 6 3
02.02.1989 697 Fugler 100kr 35 17,5
20.04.1989 698 Folkedrakter 21kr 12 6
20.04.1989 699 Folkedrakter 26kr 12 6
27.06.1989 702 Drage 500kr 120 50
20.09.1989 703 Landbruksskolen Hvanney 10 5
20.09.1989 704 Skeggi 10 5
20.09.1989 705 Namaskard 10 5
09.10.1989 706 Nordia 91 Sjøkart mini 75 37,5
09.10.1989 707 Naturhistorisk for. 21kr 8 4
09.10.1989 708 Naturhistorisk for. 26kr 9 4,5
09.10.1989 709 Julefrimerker 21kr 8 4
09.11.1989 710 Julefrimerker 26kr 9 4,5
15.02.1990 713-16 Skytsånder 5kr 4-blokk 12 6
15.02.1990 717-20 Skytsånder 21kr 4-blokk 32 16
15.02.1990 713-20 Skytsånder, hefte 85 42,5
09.10.1990 730 Nordia 91 Nordenkart 90 45
23.05.1991 739 Nordia 91 kart mini 105 52,5
09.10.1991 746-49 Postskip 4-bl 125 62,5
09.10.1991 746-49 Postskip, hefte=8merker 380 150
20.02.1992 753 30 kr volleyball 10 5
20.02.1992 754 30 kr ski 10 5
06.04.1992 755 55 kr Leiv Eriksson 40 20
06.04.1992 756 55 kr Columbus 40 20
06.04.1992 757 Miniark Eriksson/Columb. 100 50
16.06.1992 758 30kr Eksport/handel hefte 100 50
16.06.1992 758 30kr Eksport/handel 10 5
16.06.1992 759 35kr Eksport/handel 8 4
09.10.1992 760 5 kr Fnjoskå bru 2 1
09.10.1992 761 250 kr Olufså bru 70 35
09.11.1992 766 30kr Julefrimerker hefte 100 50
09.11.1992 766 30 kr julefrimerke 10 5
09.11.1992 767 35 kr julefrimerke 10 5
10.03.1993 772 Håndball, hefte m/10 merke 80 40
10.03.1993 772 Håndball 30kr 8 4
10.03.1993 773 Kappløp 30kr 8 4
10.03.1993 774 Broer 90kr 20 10
10.03.1993 775 Broer 150kr 40 20
26.04.1993 776 Norden turisme 30kr 10 5
26.04.1993 777 Norden turisme 35kr 12 6
26.04.1993 778 Europa kunst 35kr 15 7,5
26.04.1993 779 Europa kunst 55kr 22 11
09.10.1993 780 FD 93 Balbos flygning, mini 60 30
09.10.1993 781-84 Postfly, 4-blokk 120 60
08.11.1993 785 Julefrimerker 30kr 10 5
08.11.1993 786 Julefrimerker 35kr 10 5
08.11.1993 785 30kr Julefrimerker hefte 100 50
25.02.1994 787 Vektløfting 30kr 8 4
25.02.1994 787 Vektløfting 30kr hefte 10 fri 80 40
25.02.1994 788 Svømming 30kr 8 4
25.02.1994 788 Svømming 30kr, hefte 10 fri 80 40
25.02.1994 789 Familieåret 40kr 9 4,5
18.04.1994 790 Europa og oppdagerne 35kr 15 7,5
18.04.1994 790 Eu og oppdag 35kr hft 10fr 175 80
18.04.1994 791 Europa og oppdagerne 55kr 18 9
18.04.1994 791 Eu og oppdag 55kr hft 10fr 180 90
18.04.1994 790a-91a Europa og oppdagerne mini 40 20
25.05.1994 792 Rep. 50 år 30kr pottemaker 7 3,5
25.05.1994 793 Rep. 50 år 30kr musikk 7 3,5
25.05.1994 794 Rep. 50 år 30kr film 7 3,5
25.05.1994 795 Rep. 50 år 30kr teater 7 3,5
25.05.1994 796 Rep. 50 år 30kr ballett 7 3,5
14.06.1994 797 Alltingets visepresident 8 4
17.06.1994 798 Islands presidenter, mini 60 30
07.10.1994 799 FD 94 Miniark 60 30
09.11.1994 800 Luftfartsorg. 50 år 26 13
09.11.1994 801 Julen 94 30kr 8 4
09.11.1994 801 Julen 94 30kr hefte 80 40
09.11.1994 802 Julen 94 35kr 9 4,5
14.03.1995 804 Seidisfjord 32 16
14.03.1995 805-08 VM håndball miniark 160 80
05.05.1995 809 Norden Turisme 30kr 7 3,5
05.05.1995 809 Nord Turisme 30kr hft 10fr 70 35
05.05.1995 810 Norden Turisme 35kr 10 5
05.05.1995 811 Europa Fred og frihet 35kr 10 5
05.05.1995 811 Eu Fred og frihet 35kr hft 10f 100 50
05.05.1995 812 Europa Fred og frihet 55kr 20 10
05.05.1995 812 Eu Fred og frihet 55kr hft10f 200 100
20.06.1995 813-16 Postskip hefte 110 55
20.06.1995 813-16 Postskip 4-bl 50 25
18.09.1995 817 Fugler 25kr 6 3
18.09.1995 818 Fugler 250kr 65 32,5
18.09.1995 819 Fly Island-Luxemborg 9 4,5
09.10.1995 820-21 Nordia 96 Hraunfoss mini 60 30
08.11.1995 822 FN 50 år 25 12,5
08.11.1995 823 Julefrimerker 30kr 8 4
08.11.1995 823 30kr Julefrimerker hefte 80 40
08.11.1995 824 Julefrimerker 35kr 10 5
07.02.1996 825 Svømmefugler 20kr 5 2,5
07.02.1996 826 Svømmefugler 40kr 10 5
07.02.1996 827 Malerier 100kr 20 10
07.02.1996 828 Malerier 200kr 40 20
18.04.1996 829 Europa Kvinner 35kr 8 4
18.04.1996 829 Europa Kvinner 35kr hft 10fr 80 35
18.04.1996 830 Europa Kvinner 55kr 14 7
18.04.1996 830 Europa Kvinner 55kr hft 10fr 140 60
13.05.1996 831-34 Postbiler 4-bl 50 25
25.06.1996 835 OL-Atlanta 5kr 2 1
25.06.1996 836 OL-Atlanta 25kr 6 3
25.06.1996 837 OL-Atlanta 45kr 10 5
25.06.1996 837 OL-Atlanta 45kr hft 10frim 100 50
25.06.1996 838 OL-Atlanta 65kr 15 7,5
25.06.1996 838 OL-Atlanta 65kr hft 10frim 150 75
17.09.1996 839 St Josef-søstrene 15 7,5
17.09.1996 840 Reykjavik gymnasium 35 17,5
09.10.1996 841-43 Nordia 96 Godafoss miniar 80 40
05.11.1996 844 Julefrimerker 35kr 9 4,5
05.11.1996 844 Julefrimerker 35kr hft 10fri 90 45
05.11.1996 845 Julefrimerker 45kr 12 6
05.11.1996 846 Domkirken i Reykjavik 12 6
06.03.1997 849 Malerier 150 kr 35 17
06.03.1997 850 Malerier 200 kr 40 20
15.04.1997 851-54 Postfly, 4-bl 50 25
13.05.1997 857 Eur eventyr 45kr 10 5
13.05.1997 857 Eur eventyr 45kr hft 10frim 100 50
13.05.1997 858 Eur eventyr 65kr 15 7,5
13.05.1997 858 Eur eventyr 65kr hft 10frim 150 75
09.10.1997 861-63 FD Båter miniark 75 35
05.11.1997 864 Landpostbud 10 5
05.11.1997 865 Julen 97 35 kr 7 3,5
05.11.1997 865 Julen 97 hefte 10 frim 70 35
05.11.1997 866 Julen 97 45 kr 10 5
22.01.1998 867 OL alpint 7 3,5
22.01.1998 868 OL langrenn 10 5
05.03.1998 869 Norden, sjøfart 35, kr 9 4,5
05.03.1998 870 Norden, sjøfart 45 kr 12 6
16.04.1998 871 Rognkjeks 5 kr 3 1,5
16.04.1998 872 Torsk 10 kr 2 1
16.04.1998 873 Skate 60 kr 15 7,5
16.04.1998 874 Gråsteinbit 300 kr 70 35
16.04.1998 871-74 Nyttefisk miniark 90 45
12.05.1998 875 Eur Nasj.fest 45kr 10 5
12.05.1998 875 Eur Nasj.fest 45kr hft 10fr 100 50
12.05.1998 876 Eur Nasj.fest 65kr 16 8
12.05.1998 876 Eur Nasj.fest 65kr hft 10fr 160 80
03.09.1998 877 Hospital Laugarnes 14 7
03.09.1998 878 Mineraler 35 kr 10 5
03.09.1998 879 Mineraler 45 kr 10 5
09.10.1998 880-82 FD 98 Landbruksred. Mini 65 32,5
05.11.1998 884 FN 50 år 12 6
05.11.1998 885 Jul 98 35 kr 8 4
05.11.1998 885 Jul 98 35kr hefte 10frim 80 40
05.11.1998 886 Jul 98 45 kr 10 5
04.03.1999 890-93 Havpattedyr mini 60 30
15.04.1999 894-95 Lokomotiv hft 4 frim 50 25
15.04.1999 896 Båt Sigurfari hft 4 frim 80 40
20.05.1999 898 Eur nasj.park 50kr hft 10fr 120 60
20.05.1999 899 Eur nasj.park 75kr hft 10fr 200 100
07.10.1999 909 Frimerkets dag 1999 mini 70 35
04.11.1999 912-21 Jul 1999 hft 10 frim 100 50
04.02.2000 928 Sopper 40kr hefte 10 frim 90 45
16.03.2000 930-33 Viking til Amer 1000år mini 60 30
18.05.2000 938 Europa 2000 hefte 10 frim 120 75
09.10.2000 947 FD 2000 Vesturheim mini 65 32
09.11.2000 950 Arkitektur 45kr 9 5
09.11.2000 951 Arkitektur 75kr 18 9
09.11.2000 952 Jul 2000 40kr 8 4
09.11.2000 952 Jul 2000 40kr hft 10 frim 80 40
18.01.2001 958 Kystvakten, frim fra hefte 10 5
18.01.2001 958 Kystvakten hft 10 frim 100 50
18.04.2001 964 Fly 55kr hefte 4 frim 50 25
18.04.2001 965 Fly 80kr hefte 4 frim 75 37,5
17.05.2001 966 Euro Vann 55kr 11 6
17.05.2001 966 Euro Vann 55kr hefte 10fr 110 55
17.05.2001 967 Euro Vann 80kr 16 8
17.05.2001 967 Euro Vann 80kr hefte 10fr 160 80
09.10.2001 980 FD 2001 miniark 65 32,5
08.11.2001 983 Jul 2001 20g (53kr) 10 5
08.11.2001 983 Jul 2001 20g hefte 10frim 100 50
17.02.2002 985 Sopper 20g 8 4
17.02.2002 985 Sopper 20g hefte 10frim 80 40
17.02.2002 986 Sopper 85kr 17 9
17.02.2002 987 Motorbåt 14 7
07.03.2002 988 H.Laxness 24 12
07.03.2002 989 Fjellets år Snøfjell 20 10
18.04.2002 990 Moderne kunst (20g) 8 4
18.04.2002 991 Moderne kunst 60kr 12 6
18.04.2002 992 Fyr 60kr hefte 4 frim 48 24
18.04.2002 993 Fyr 85kr hefte 4 frim 85 42
16.05.2002 994 Sirkus 60kr 12 6
16.05.2002 994 Sirkus 60kr hefte 10 frim 120 60
16.05.2002 995 Sirkus 85kr 17 9
16.05.2002 995 Sirkus 85kr hefte 10 frim 170 85
16.05.2002 996 S.Sigmundsdottir 9 5
05.09.2002 1002 Sommerblomster 10kr 2 1
05.09.2002 1003 Sommerblomster 200kr 40 20
07.11.2002 1009 Julen 02 9 5
07.11.2002 1009 Julen 02 hefte 10 frim 90 45
16.01.2003 1011 Politiet 45kr 9 5
16.01.2003 1012 Politiet 55kr 11 6
16.01.2003 1013 Blomster 45kr 9 5
16.01.2003 1013 Blomster 45kr hefte 10 frim 90 45
16.01.2003 1014 Blomster 60kr 12 6
13.03.2003 1015 Kveg 45kr 9 5
13.03.2003 1016 Kveg 85kr 17 9
23.04.2003 1018 Frie kirker 40 20
23.04.2003 1019 Ferje 45 kr 9 4,5
23.04.2003 1019 Ferje 45 kr 9 4,5
23.04.2003 1019-20 Ferjer 45kr hefte 4 frim 40 20
23.04.2003 1020 Ferje 60 kr 12 6
23.04.2003 1020 Ferje 60 kr 12 6
23.04.2003 1021-22 Ferjer 60kr hefte 4 frim 50 25
22.05.2003 1023 Europa Plakatkunst 60kr 12 6
22.05.2003 1023 Europa Plakat hft 10 frim 130 65
22.05.2003 1024 Europa Plakatkunst 85kr 17 9
22.05.2003 1024 Europa Plakat hft 10 frim 180 90
19.05.2004 1051 Europa Syklist hefte=10stk 120 55
19.05.2004 1052 Europa Bilkjør hefte=10stk 170 75
15.02.2007 1134 Kvinnerettsforeningen 11 6
15.02.2007 1135 Vestnordisk råd 14 7
15.02.2007 1136-37 Int. polarår, miniark 38 19
20.04.2007 1140 Is transportskip 80 kr 18 9
20.04.2007 1141 Is transportskip 80 kr 18 9
20.04.2007 1140-1 Is transportskip 80 kr hft 75 37
20.04.2007 1142 Is transportskip 105 kr 22 11
20.04.2007 1143 Is transportskip 105 kr 22 11
20.04.2007 1142-3 Is transportskip 105 kr hft 90 45
20.04.2007 1144 Isl ungdomsforening 14 7
20.04.2007 1145 Isl nasjonalarkiv 17 9
24.05.2007 1146 Europa speider 80kr 17 9
24.05.2007 1147 Europa speider 105kr 22 11
24.05.2007 1154 Oppdyrkingstjenesten 14 7
08.11.2007 1161 Insekter 70 kr 12 6
08.11.2007 1162 Insekter 190 kr 34 17
08.11.2007 1164 Kleppurs hospital 14 7
08.11.2007 1165 Flatbrød 60kr 11 6
08.11.2007 1166 Flatbrød 80kr 14 7
27.03.2008 1175 Mytologi III steder mini 22 11
27.03.2008 1178 Gml plog 20 10
27.03.2008 1179 Gml traktor 20 10