Finland postfriskt

 til hovedside
 
AFA-nr Beskrivelse AFA-13 Pris
64 "Russermerke" 20p blå 4 2
65 "Russermerke" 40p lilla/blå 4 2
95 Wasa provisorie 90/20p 5 2,5
101 Wasa 75p gul 4 2
105 1mk+50 Røde Kors 20 10
107 Wasa 20p brun 16 8
125 Republikken 10 år 1 1/2 mk fiolett 4 2
126 Republikken 10 år 2 mk blå 4 2
141 2mk Åbo 700år 15 5
183 1,25mk gul Løvetegning 4 2
188 1 1/4mk+10p Biskoper 60 30
189 2mk+20p Biskoper 15 7,5
190 2,5mk+25p Biskoper 15 7,5
191 1 1/4mk+10p Hærførere Røde K. 15 7,5
192 2mk +20p Hærførere Røde Kors 50 25
193 2,5mk+25p Hærførere, Røde K. 15 7,5
195 1 1/4mk+15p Vitenskapsmenn 12 6
196 2mk+20p Vitenskapsmenn 30 15
197 2,5mk+25p Vitenskapsmenn 10 5
201 1 1/4mk+15p Statsmenn 10 5
207 1 1/4mk+15p Orlogsskip 12 6
210 2 mk Mannerheim 15 7,5
225 50+5p Geneve konferanse 10 5
229 50p+5p Soldater Røde Kors 10 5
230 1 1/4mk+15p Soldater Røde Kors 20 10
231 2mk+20p Soldater Røde Kors 30 15
232 3 1/2mk+35p Soldater Røde Kors 20 10
240 50p+5p Gjenoppbygging 4 2
249 50p Ryti 8 4
252 2,75mk Ryti 8 4
260 5mk Mannerheim 8 4
261 50p+ Lensvåpen I Røde Kors 10 5
262 1,75mk+ Lensvåpen I Røde Kors 15 7,5
263 2,75mk+ Lensvåpen I Røde Kors 15 7,5
264 3,50mk+ Lensvåpen I Røde Kors 15 7,5
265 4,75mk+ Lensvåpen I Røde Kors 12 6
282 2mk+ Nasjonalhjelp 1943 5 2,5
283 3,50mk+ Nasjonalhjelp 1943 5 2,5
285 50p+ Røde Kors 4 2
288 4,50mk +1mk Fly Røde Kors 12 6
289 Minna Canth 4 2
291 Svinhufvud, sørgemerke 5 2,5
293 1mk+ Gjenoppbygn. Røde Kors 5 2,5
294 2mk+ Gjenoppbygn. Røde Kors 5 2,5
295 3,50mk+ Gjenoppbygn.Røde Kors 5 2,5
296 4,50mk+ Gjenoppbygn Røde Kors 8 4
311 15mk Olofsborg 20 10
312 20mk Helsingfors postbygning 20 10
314 1mk+ Erverv Røde Kors 5 2,5
315 3mk+ Erverv Røde Kors 4 2
316 5mk+ Erverv Røde Kors 5 2,5
317 10mk+ Erverv Røde Kors 5 2,5
325 Postbuss, 16mk 10 5
327 8mk Borgå 600 år 4 2
335 Postbuss 30mk 20 10
342 Sparekassejubileum 4 2
348 Turistforeningen 60år 5 2,5
353 3mk+1mk Røde Kors Topelius 4 3,5
363 7mk Mikael Agricola 10 5
364 12mk Mikael Agricola 12 5
383 Andelsbevegelsen 50år 10 5
400 12mk+ Sykepleie Røde Kors 12 6
433 2 mk riksvåpen gulgrønn 5 2,5
457 10mk Telegrafvesenet 100 år 10 5
458 15mk Telegrafvesenet 100 år 10 5
459 25mk Telegrafvesenet 100 år 16 8
461 Sognekirken i Lammi, 30mk 15 7,5
465 15mk riksvåpen gulbrun 55 27,5
467 30 mk riksvåpen blå 25 12,5
468 10mk+ Fugler III Tub 1956 15 7,5
471 Vasa 350 år 10 5
472 20mk Nordens dag 12 6
473 30mk Nordens dag 40 20
474 Riksdagsbygningen 30 15
478 30mk+ Røde Kors 1956 15 7,5
479 Hospitalvesenet 200 år 12 6
480 Speiderbevegelsen 50 år 15 7,5
481 Sognekirken i Lammi, 50mk 60 30
482 Olofsborg slott, 60mk 90 45
483 20mk Fagforening 50 år 8 4
484 30mk Fagforening 50 år 8 4
486 10mk+ Dyr Tub 1957 12 6
487 20mk+ Dyr Tub 1957 20 10
488 30mk+ Dyr Tub 1957 20 10
490 10mk+ Røde Kors 80 år 12 6
491 20mk+ Røde Kors 80 år 12 6
492 30mk+ Røde Kors 80 år 12 6
493 Ida Aalberg 8 4
494 Selvstendighet 40 år 8 4
495 Sibelius, sørgemerke 14 7
496 20mk VM ski Lathi 8 4
497 30mk VM ski Lathi 8 4
498 Luftpostmerke, 300 220 110
499 Bjørneborg 400 år 12 6
500 4 mk riksvåpen grå 8 4
501 10mk+ Blomster III, Tub 1958 15 7,5
502 20mk+ Blomster III, Tub 1958 18 9
503 30mk+ Blomster III, Tub 1958 18 9
504 Helsingfors havn, 100mk 150 75
505 Jyveskyle Lyceum 12 6
506 Luftpostmerke 34mk 15 7,5
507 10mk+ Bær Røde Kors 1958 15 7,5
508 20mk+ Bær Røde Kors 1958 20 10
509 30mk+ Bær Røde Kors 1958 20 10
510 25 mk riksvåpen fiolett 90 45
511 Misjonsselskapet 100 år 6 3
512 Borgå landdag 150 år 6 3
514 10mk Skogforvaltningen 100 år 5 2,5
515 30mk Skogforvaltningen 100 år 6 3
516 Pyhakoski kraftverk 75mk 40 20
517 10mk+ Blomster IV Tub 1959 25 12,5
518 20mk+ Blomster IV Tub 1959 30 15
519 30mk+ Blomster IV Tub 1959 30 15
520 Luftpostmerke 45mk 25 12,5
521 Kvinnegymnastikk 8 4
522 Landhandelens frigivelse 7 3,5
523 Seks nye byer 7 3,5
525 30mk Verdensflyktningeåret 6 3
526 40mk Verdensflyktningeåret 6 3
527 Johan Gadolin 6 3
528 Hj Nortamo 6 3
530 10mk Geofysikkongress 4 2
531 30mk Geofysikkongress 5 2,5
532 Kekkonen 60 år 8 4
533 30mk Europa 5 2,5
534 40mk Europa 6 3
535 Cygnæus 6 3
537 20mk+ Lappland Røde Kors 1960 15 7,5
539 Mariehamn 100 år 20 10
540 Landskap 5mk 4 2
541 Åbo slott 125mk 160 80
542 Postsparebanken 75 år 6 3
543 Standariseringskongress 6 3
547 Aho 6 3
548 Bygningsdepartementet 6 3
549 Jernefeldt 6 3
550 Finlands bank 150 år 6 3
554 Morastenen 6 3
555 Helsingfors 150 år som hovedstat 6 3
556 Tollvesenet 150 år 6 3
557 Bankjubileum 6 3
558 Alkio 6 3
562 Hjemmeindustri 6 3
563 Landinspektørstyrelsen 8 4
564A 0,05mk Riksvåpen 8 4
565A 0,10mk Riksvåpen 15 7,5
566A 0,15mk Riksvåpen 10 5
567A 0,20mk Riksvåpen 30 15
568A 0,25mk Riksvåpen 30 15
569 0,30mk Riksvåpen 50 25
570A 0,40mk Riksdagsbygningen 50 25
571A 0,45mk Fly 20 10
572A 0,50mk Sognekirken i Lammi 50 25
573A 0,60mk Olofsborg 80 40
574A 0,75mk Pyhekoski 30 15
575A 1,00mk Helsingfors havn 80 40
576A 1,25mk Åbo slott 15 7,5
577 FAO 5 2,5
578 0,10mk+ Røde Kors 100 år 5 2,5
579 0,20mk+ Røde Kors 100 år 8 4
580 0,30mk+ Røde Kors 100 år 8 4
581 0,10mk Lutherske verdensforbund 5 2,5
582 0,30mk Lutherske verdensforbund 5 2,5
583A 3,00mk Fly 240 120
584 Europamerke 10 5
585 Riksdagen 100 år 6 3
586A 0,05mk Landskap 4 2
587A 0,35mk Riksvåpen 15 7,5
588A 1,50mk Fløtere 70 35
589A 1,75mk Bro 20 10
590H Småbruk på nes 2mk 120 60
591H Vannvei 220 110
594 Castren 6 3
595 Kunstnerforbundet 100 år 6 3
596 Setele 6 3
597 0,15mk+ Røde Kors 1964 10 5
598 0,25mk+ Røde Kors 1964 10 5
599 0,35mk+ Røde Kors 1964 10 5
600 0,40mk+ Røde Kors 1964 10 5
601 Legeforeningens årsmøte 8 4
602 VM ishockey 8 4
603 Kommuneforvaltningen 6 3
604 Sthålberg 6 3
605 Samarbeidsår 6 3
606 0,25mk Gallen-Kallela 10 5
607 0,35mk Gallen-Kallela 10 5
611 0,25mk Sibelius 10 5
612 0,35mk Sibelius 10 5
613 UIT 100 år 7 3,5
615 Halonen 6 3
616 Europa 12 10 5
617 0,15mk+ Røde Kors 1966 8 4
618 0,25mk+ Røde Kors 1966 8 4
619 0,35mk+ Røde Kors 1966 8 4
620 Folkeskolen 100 år 6 3
621 Nordia 1966 35 17,5
622 Unesco 6 3
623 Rikspolitiet 150 år 6 3
624 Forsikringsvirksomheten 150 år 6 3
625 Unicef 5 2,5
626 0,40mk Riksvåpen blå II 16 8
627 EFTA 0,40mk 7 3,5
628 Nystad 350år 6 3
629 Olofsborg slott 0,65mk 15 7,5
630a Punkaharju 2,50mk 25 12,5
631 0,20mk+Tub.1967 Trær 8 4
632 0,25mk+Tub.1967 Trær 8 4
633 0,40mk+Tub.1967 Trær 8 4
634 Mannerheim 6 3
635 Finske nybyggere i Sverige 6 3
636 Papirindustrien 300 år 6 3
637 Reformasjonen 6 3
639 0,25mk+ Røde Kors 1967 8 4
643 Republikken 50 år 0,40mk 7 3,5
644 0,02mk Riksvåpen 4 2
646 Vinterturisme 7 3,5
647 Papirfabrikken i Tervakoski 6 3
648 Verdenssunnhetsorganisasjonen 7 3,5
649 Tavastbroen 18 9
650 0,01mk Riksvåpen 4 2
651 0,04mk Riksvåpen 7 3,5
652 Hæren 50år 0,20mk 8 4
653 Hæren 50år 0,25mk 8 4
654 Hæren 50år 0,40mk 8 4
656 Treforedlingsindustrien 7 3,5
657 Oskar Merikanto 6 3
658 Saimakanalen 6 3
659 Sentralhandelskammeret 6 3
660 Metallindustrien 6 3
661 Studentkor 6 3
662 Nordens dag 15 7,5
663 Kemi 100år 6 3
664 Europamerke 1969 25 12,5
665 0,20mk+ Tub 1969 Trær 6 3
666 0,25mk+ Tub 1969 Trær 6 3
667 0,40mk+ Tub 1969 Trær 6 3
668 ILO 50år 7 3,5
669 Armas Jernfeldt 8 4
670 Messevirksomhet 7 3,5
671 Johannes Linnankoski 7 3,5
672 Skolebestyrelsen 100år 7 3,5
674H 0,5omk Riksvåpen 20 10
675 Naturbeskyttelsesår 25 12,5
676 Tekstilindustri 8 4
677 Kjemisk industri 7 3,5
678 Leninsymposium 6 3
679 Kerus trekirke 40 20
683 Kjernedatakongress 6 3
684 Invalidefondet 8 4
685 Luftpostmerke 0,57mk 25 12,5
686 Aurora 200år 6 3
687 Nykarleby 350år 6 3
688 Urho Kekkonen 6 3
689 Gamlekarleby 350år 6 3
690 FN 25år 6 3
691 SALT-forhandlingene 6 3
692 Paasikivi 6 3
693 Finsk industri 6 3
697 Europa 1971 30 15
698 Torneå 350år 8 4
699 Finsk presse 200år 6 3
700 Planetarium 18 9
701 EM i fri-idrett 0,30mk 12 6
702 EM i fri-idrett 0,50mk 18 9
703 Seilaser 10 5
704 Gullsmedkunst 7 3,5
705 Plastindustri 7 3,5
706H Helsingfors banegård 20 10
707 Postbuss 8 4
708 Europa 1972 0,30mk 25 12,5
709 Europa 1972 0,50mk 25 12,5
710 Nasjonalteateret 6 3
711 SALT-forhandlinger 10 5
713 Skoleskipsregatta 10 5
722 Europeisk sikkerhetskonferanse 15 7,5
723H 0,40mk Riksvåpen orange 10 5
724 0,70mk Salutorget 6 3
725 Tammerfors posthus 6 3
726 Nasjonalmuseet 5 2,5
727 Samarbeid med Sovjet 5 2,5
728 Kallio 5 2,5
729 Europa 10 5
730 0,60mk Nordens hus 8 4
731 0,70mk Nordens hus 8 4
732 0,60mk Riksvåpen 7 3,5
733 Sikkerhet og samarbeid 6 3
734 VM kajakk 6 3
735 Meteorologi 5 2,5
736 Saarinen 5 2,5
737 0,30mk+ Tub 1973 10 5
738 0,40mk+ Tub 1973 12 6
739 0,60mk+ Tub 1973 12 6
745 Flytrafikk 50 år 8 4
747 Operaen 100 år 5 2,5
748 Porselensindustrien 5 2,5
749 Nuurmi 8 4
750 Hangø 100 år 6 3
751 Riksvåpen 10mk+B351 30 15
752 VM ishockey 1974 6 3
753 0,35mk Riksvåpen gul I 5 2,5
754 Miljøbeskyttelse 9 4,5
755 0,50mk Riksvåpen fiolett 8 4
756 Europamerke 30 15
757 Kianto 5 2,5
758 Folkeopplysningen 5 2,5
759 Rasjonaliseringsarbeidet 5 2,5
760 0,35mk+ Sopper Røde Kors 15 7,5
761 0,50mk+ Sopper Røde Kors 15 7,5
762 0,60mk+ Sopper Røde Kors 15 7,5
763 0,60mk Vedenspostunionen 5 2,5
764 0,70mk Vedenspostunionen 5 2,5
765H Julefrimerke 1974 18 9
766H Vei- og vannvesen 175 år 6 3
767 0,40mk Riksvåpen ny type 2 1
768 0,60mk Riksvåpen ny type 3 1,5
769 0,70mk Riksvåpen ny type 4 2
771 0,70mk Europa 15 7,5
772 0,90mk Europa 15 7,5
773 Statsrevisjonen 5 2,5
774 Sjøredningstjenesten 5 2,5
775 Farmakologisk forening 5 2,5
776 Olofsborg 500 år 5 2,5
778 0,40mk+ Tub 1975 8 4
779 0,60mk+ Tub 1975 10 5
780 0,70mk+ Tub 1975 10 5
781 Kvinneår 5 2,5
782 Kunstindustri 5 2,5
783 Julefrimerke 1975 8 4
784 0,80 mk Riksvåpen ny type 4 2
785 Statskontoret 100 år 8 4
786 Vm seilflyvning 8 4
787 Krigsinvalider 5 2,5
788 2,50mk Folkekunst 10 5
789 4,50mk Folkekunst 20 10
790 Klemetti 5 2,5
791 Finsk sprogforskning 5 2,5
792 0,50 mk Riksvåpen ny type 2 1
Hefte 9 831,825,825,792 25 12,5
793 Acte 6 3
794 Europa 22 11
795 0,80mk Salutorget 5 2,5
796 Radioen 50 år 5 2,5
797 0,50+0,10mk Tuberkulose 6 3
798 0,70+0,15mk Tuberkulose 8 4
799 0,80+0,20mk Tuberkulose 8 4
800 Julefrimerket 1976 8 4
801 Drikkekar 8 4
802 Åbo domkapitel 700 år 5 2,5
803 Aalto 5 2,5
804 0,90 mk Riksvåpen ny type 4 2
805 Værhane 20 10
806 0,50+0,10mk Røde Kors 100 år 5 2,5
807 0,80+0,15mk Røde Kors 100 år 6 3
808 0,90+0,20mk Røde Kors 100 år 6 3
809 EM kunstløp 5 2,5
810 0,90mk Nordisk råd 7 3,5
811 F 1,00mk Nordisk råd 25 12,5
812 Isbryter 8 4
813 Hestholmen kjernekraftverk 8 4
814 0,30 mk Riksvåpen ny type 5 2,5
816 Andelsbanken 5 2,5
817F Badstue 6 3
818 Valamo klosteret 5 2,5
819 Ruotsalainen 5 2,5
820 Sivilforsvaret 5 2,5
821 EM Volleyball 5 2,5
822 0,80+0,40mk VM ski Lathi 20 10
823 1,00+0,50mk VM ski Lathi 15 7,5
824 Julefrimerket 1977 10 5
825 0,20 mk Riksvåpen ny type 2 1
826 0,80mk Selvstendighet 60 år 5 2,5
827 1,00mk Selvstendighet 60 år 8 4
828 Telefonen 100 år 5 2,5
829 Kotka 100 år 5 2,5
830 20mk Riksvåpen 65 32,5
831 0,10 mk Riksvåpen ny type 2 1
832 1,00mk Europa 40 20
833 1,20mk Europa 55 27,5
834 Busstrafikk 5 2,5
835 Leino 5 2,5
836 Matematikk 5 2,5
840 Julefrimerke 1978 8 4
841 1,10 mk Riksvåpen ny type 5 2,5
842 1,20 mk Riksvåpen ny type 5 2,5
843 Barneår 6 3
844 VM orientering 5 2,5
845 Offiserskolen 4 2
846 Åbo 750 år 4 2
847 Forurensningsfri transport 5 2,5
848 1,10mk Europa 15 7,5
849 1,30mk Europa 25 12,5
850 Tammerfors 200 år 4 2
851 Næringsfrihet 100 år 4 2
852 0,60+0,10 Vitenskapsmenn 5 2,5
853 0,90+0,15 Vitenskapsmenn 6 3
854 1,10+0,20 Vitenskapsmenn 6 3
855 Tammerfors 200år II 4 2
856 Trafikk 5 2,5
857-66 Almuebygninger, hefte 40 30
867 Julefrimerke 1979 8 4
868 3 mk Vevning 8 4
869 6 mk Vevning 25 12,5
870 Jotuni 4 2
871 0,60+0,10 Sopper 10 5
872 0,90+0,15 Sopper 12 6
873 1,10+0,20 Sopper 12 6
874 1,10mk Europa 14 7
875 1,30mk Europa 16 8
876 Kekkonen 80 år 5 2,5
877 1,10mk Eldre brukskunst 5 2,5
878 1,30mk Eldre brukskunst 5 2,5
879 VM skiskyting 5 2,5
880 0,60mk Julefrimerke 1980 8 4
881 1,10mk Julefrimerke 1980 8 4
882F 1,00mk Riksvåpen ny type 9 4,5
883 Nasjonalparker 4 2
884 EM Boksing 4 2
885 Glassproduksjon 4 2
887 1,10mk Europa 7 3,5
888 1,50mk Europa 8 4
889 Trafikkministerkonferanse 4 2
890 Ungdomsforeninger 4 2
891 Tub 81 Blomster 0,70+mk 8 4
892 Tub 81 Blomster 1,00+mk 8 4
893 Tub 81 Blomster 1,10+mk 8 4
894 Handicapår 4 2
895 0,70mk Julefrimerker 1981 8 4
896 1,10mk Julefrimerker 1981 8 4
897 Tidsskriftpressen 4 2
898 Tavastehus slott 5 2,5
899 Nasjonalparker 5 2,5
900 7mk Kunsthåndverk 22 11
901 Kuopio 200 år 4 2
902 Musikk 8 4
903 Elektrisitetsverk 100 år 4 2
904 Nyttehaver 4 2
905 1,20mk Europa 12 6
906 1,50mk Europa 14 7
907 Valutafondet 5 2,5
908 Ettkammerriksdagen 7 3,5
909-18 Herregårder, hefte 90 45
919 Røde Kors 82,Truede dyr 0,90+mk 8 4
920 Røde Kors 82,Truede dyr 1,10+mk 8 4
921 Røde Kors 82,Truede dyr1,20+mk 8 4
922 0,90mk Julefrimerker 7 3,5
923 1,20mk Julefrimerker 7 3,5
924 1,30mk Riksvåpen ny type 10 5
925 Vindmølle 7 3,5
925C Vindmølle, tagget vannrett 10 5
926F Nasjonalparker III 15 7,5
927 8mk Brukskunst 30 15
928 1,20mk Turisme 5 2,5
929 1,30mk Turisme 5 2,5
930 1,30 Verdenskommunikasjonsår 4 2
931 1,70 Verdenskommunikasjonsår 5 2,5
932 1,30mk Europa 28 14
933 1,70mk Europa 40 20
934 Relander 4 2
935 1,20mk VM Fri-idrett 4 2
936 1,30mk VM Fri-idrett 4 2
937 Kuula 4 2
938 Tub 1983 Blomster 1,00+mk 8 4
939 Tub 1983 Blomster 1,20+mk 8 4
940 Tub 1983 Blomster 1,30+mk 8 4
941 1,00mk Julefrimerker 8 4
942 1,30mk Julefrimerker 8 4
943 Koivisto 4 2
944 Lyster 30 15
945 1,40mk Riksvåpen ny type 5 2,5
946 1,10mk Postreform 4 2
947 1,10mk Postreform 4 2
948 Arbeid og kunnskap 5 2,5
949 Museumsvirksomhet 5 2,5
950 1,40mk Europa 20 10
951 2,00mk Europa 25 12,5
952 1,40+0,35 Røde Kors 1984 6 3
953 2,00+0,40 Røde Kors 1985 10 5
954 Tannlegekongress 6 3
955 Astronomi 4 2
956 Lovjubileum 6 3
957 Kivi 5 2,5
958 Julefrimerke 6 3
959 1,50mk Riksvåpen 5 2,5
960 EFTA 25 år 5 2,5
961 Litteraturselskapet 100 år 5 2,5
962 1,50mk Ikon 5 2,5
963 1,50mk Kalevala 8 4
964 2,10mk Kalevala 12 6
966-73 Seddeltrykning, hefte 65 32,5
974 1,50mk Europa 1985 35 17,5
975 2,10mk Europa 1985 40 20
977 Lensforvaltningen 6 3
978 12mk Damaskduk 30 15
979 Finlandia 88 miniark 90 45
980 Ungdomsår 6 3
981 1,20mk Julefrimerker 8 4
982 1,20mk Julefrimerker 8 4
983 1,60mk Riksvåpen 6 3
984 1,30mk Geologi 4 2
985 1,60mk Geologi 6 3
986 2,10mk Geologi 8 4
989-94 Arkitektur hefte 40 20
995 1,60mk+ Sommerfugler Røde K. 8 4
996 2,20mk+ Sommerfugler Røde K. 12 6
997 5,00mk+ Sommerfugler Røde K. 25 12,5
998 1,60mk Vennskapsbyer Tønsberg 8 4
999 2,20mk Vennskapsbyer Stavang. 8 4
1000 Finlandia 88, miniark 100 50
1001 Lapplandsekspedisjonen 6 3
1002 Kekkonen, minneutgave 15 7,5
1003 Fredsår 6 3
1004-5 1,30mk Julefrimerker par 20 10
1006 1,60mk Julefrimerker 8 4
1007 1,70mk Riksvåpen 8 4
1008 Postbanken 6 3
1009 Metersystemet 6 3
1010 1,70mk Turisme 6 3
1011 2,30mk Turisme 8 4
1012 EM Bryting 6 3
1013 Madetoja 8 4
1014 VM Bowling 6 3
1015 Mental sunnhet 6 3
1016 Finlandia 88, miniark 100 50
1017 1,70mk Europa 1987 25 20
1018 2,30mk Europa 1987 40 40
1019-23 Malerier, hefte 60 38
1024 Fysikk 6 4
1025 1,70mk Selvstendighet 70 år 7 3,5
1026 10,00mk Selvstendighet 70 år 32 16
1027 Ylppø 6 3
1028 1,40mk Julefrimerke 8 4
1029 1,70mk Julefrimerke 8 4
1030 Det finske telegrambyrå 7 3,5
1031 1,80mk riksvåpen 6 3
1032 Lauri Takho Pihkala 8 4
1033 U.Kekkonen nasjonalpark 8 4
1034 Kerimaki kirke 8 4
1035-39 Rabattmerker hefte 60 30
1040 1,40+0,40mk Røde Kors 88 8 4
1041 1,80+0,45mk Røde Kors 88 10 5
1042 2,40+0,50mk Røde Kors 88 12 6
1043 Meteorologisk inst. 150år 8 4
1044 Finsk bosetning i Amerika 10 5
1045 1,80mk Matti Nykenen 6 3
1046 Finlandia 88 Faberge miniark 80 40
1047 1,80mk Europa 1988 35 17,5
1049 Finlandia 88 miniark 100 50
1050 Finsk brannvesen 150 år 6 3
1051 Trykt bok 500 år 6 3
1052-57 Postvesenets historie hefte 55 27,5
1058 Dagklubber for barn 5 2,5
1059 1,40mk Julepynt 6 3
1060 1,80mk Julepynt 8 4
1061 1,90mk Riksvåpen 6 3
1062 Tavastehus 350 år 6 3
1063 VM på ski 1989 6 3
1064 Frelsesarmeen 100 år 6 3
1065 Fotografering 150 år 6 3
1066 Fysiologi 6 3
1067-70 Folkeidrett hefte 35 17,5
1071 Hunder, miniark 35 17,5
1072 Europa Paradis 20 10
1073 Europa Snowracer 20 10
1074 1,90mk Norden folkedrakter 8 4
1075 2,50mk Norden folkedrakter 8 4
1076 Apotek 300 år 6 3
1077 1,90mk Dyrepark i Høgholmen 6 3
1078 2,50mk Dyrepark i Høgholmen 8 4
1079 Nyslott 350 år 6 3
1081 Handelsundervisning 150 år 6 3
1082 Interparlamentarisk union 100 år 6 3
1083 Europarådet 8 4
1084 H Kolehmainen 100 år 6 3
1085 Folkehøgskole 100 år 6 3
1086 1,50mk Julefrimerker 1989 8 4
1087 1,90mk Julefrimerker 1989 8 4
1088 1,90mk Post og televesen 8 4
1089 2,50mk Post og televesen 8 4
1090 Anemoner 6 3
1091 Lyng 8 4
1092 Orkestervirksomhet 8 4
1100 Sommerfugler 1,50+0,40mk 6 3
1101 Sommerfugler 2,00+0,50mk 8 4
1102 Sommerfugler 2,70+0,60mk 10 5
1103 Landpostbud 6 3
1104-09 Rudolf Koivu hefte 75 37,5
1110-13 Hestesport miniark 32 16
1114 Julen 1990 1,70mk 8 4
1115 Julen 1990 2 mk 9 4,5
1116 Rogn 6 3
1116a Rogn miniark= 10 frim 70 35
1117 2,90mk Plante 8 4
1118 Eik 10 5
1119 VM Ishockey 6 3
1120 Husstelllærer 6 3
1140-43 Sport miniark 28 14
1145 Idensalmi 100 år 6 3
1146 Julen 91 1,80mk 8 4
1147 Julen 91 2,10mk 8 4
1148-49 Kjemi sammentrykk m/mellom 18 9
1158-60 Fugler hefte 45 22,5
1161 Sommerfugler 1,60+0,40mk 6 3
1162 Sommerfugler 2,10+0,50mk 8 4
1163 Sommerfugler 5,00+0,60mk 18 9
1169-74 Berømte kvinner hefte 45 22,5
1178-81 Nordia 93 Mumitrollet m.m. hefte 70 35
1187 Vennskap hefte 100 50
1191-94 Fjellrev, sammentrykk 35 17,5
1206-10 Martta Wendelin hefte 65 32,5
1222 Julefrim 1,80mk hefte=10 80 40
1225-28 OL Lillehammer 94, miniark 65 32,5
1229-30 Vennskap bl.a. mumitr. Hefte 100 50
1255-56 Finsk/svensk kultur hefte 50 25
1263 Julen 94 hefte 80 40
1265-72 St.Valentin m/hologram hefte 100 50
1295-98 Skogforskningskongress hefte 65 32,5
1308-19 Hilsener hefte 65 32,5
1320 UNICEF 8 4
1321 Kvinnegymnastikk 8 4
1322 Berømte kvinner 15 7,5
1326-33 Kinofilmer hefte 100 50
1334 Radioen 100 år 12 6
1335-38 OL 100 år hefte 50 25
1339 Vannlilje miniark m/10 merker 110 55
1340 Bille, trekantfrim 80 40
1346-53 Tegneseriefigurer hefte 85 42,5
1354 2,00mk Julen 96 8 4
1355 2,80mk Julen 96 9 4,5
1356 3,20mk Julen 96 10 5
1357-64 Vennskapsmerker hefte 100 50
1365 Postordresalg 7 3,5
1366 VM ishockey 7 3,5
1367 3,2mk Europa sagn 12 6
1368 3,4mk Europa sagn 15 7,5
1369 Skoghare 8 4
1370 Paavo Nurmi 10 5
1371 Heggebær ark m/10 merker 110 55
1372 Skjærgårdshavet 12 6
1373 Midtsommerdans 10 5
1374-79 Seilskip hefte 65 32,5
1380-83 Finland 80 år hefte 45 22,5
1384 Martii Ahtisaari 8 4
1389-91 Pro Filatelia malerier hefte 50 25
1392-99 Finske bøker hefte 85 42,5
1400 2,00mk Julen 97 8 4
1401 2,80mk Julen 97 8 4
1402 3,20mk Julen 97 10 5
1405-08 Mumitrollene hefte 65 32,5
1409-14 Valentinsdag 98 miniark 90 45
1415 Sykepleierforening 8 4
1416 Blåklokker miniark m/10 merker 110 55
1421 3,2mk Europa fester 10 5
1422 3,4mk Europa fester 12 6
1423 Nasjonalsangen 12 6
1424 2,8mk Norden sjøfart 10 5
1425 3,2mk Norden sjøfart 12 6
1434 Finsk sykkelunion 9 4,5
1440-45 Finsk design hefte 75 37,5
1449 Mika Hekkinen miniark 14 7
1452-53 Dyrehaler hefte 55 27,5
1454 Arbeiderbevegelsen 15 7,5
1458-61 Veier hefte 50 25
1462 Martha-organisasjonen 9 4,5
1463 Krokus 8 4
1464 2,70mk Europa parker 12 6
1465 3,20mk Europa parker 15 7,5
1466 Nøkkelblomst miniark m/10 merk 110 55
1467-71 Fugler i sommernatten miniark 65 32,5
1472 EU-formannskap 8 4
1473 Badstue 15 7,5
1474-79 Finsk underholdning hefte 75 37,5
1480-81 Pro filatelia hefte 30 15
1482-87 Finsk design hefte 75 37,5
1488 2,50mk Julen 99 8 4
1489 3,00mk Julen 99 12 6
1490 3,50mk Julen 99 15 7,5
1509-12 Farlig midtsommer mumitr hefte 75 37,5
H8 Hefteark 565,567,755 25 12,5
** mappe Julefrim 1983-91 frim 145 50
** mappe Sommerfuglfrimerker 186-92 101 35
** mappe Nasjonalparker 4 frim 10
** mappe Naturmotiver frim 74 25
** mappe Riksvåpenmerker 21 stk frim 177 60