Postfriskt Færøyene

 til hovedside
 
Dato AFA-nr Beskrivelse AFA-pris Min pris
30.01.1975 1 Bruksmerker kart, 5 ø 2 1
30.01.1975 2 Bruksmerker kart, 10ø 2 1
30.01.1975 3 Bruksmerker kart, 50ø 2 1
30.01.1975 4 Bruksmerker kart, 60ø 10 5
30.01.1975 5 Bruksmerke kystmotiv,70ø 10 5
30.01.1975 6 Bruksmerker kart, 80ø 5 2,5
30.01.1975 7 Bruksmerker kart, 90ø 10 5
30.01.1975 8 Bruksmerker kart, 120ø 8 4
30.01.1975 9 Bruksm. kystmotiv,200ø 8 4
30.01.1975 10 Bruksm. kystmotiv,250ø 8 4
30.01.1975 11 Bruksm. kystmotiv,300ø 50 25
30.01.1975 12 Maleri, 350ø 10 5
30.01.1975 13 Maleri, 450ø 10 6
30.01.1975 14 Maleri 500ø 10 7
01.04.1976 15 Selvstendig postvesen 125ø 15 7,5
01.04.1976 16 Selvstendig postvesen 160ø 5 2,5
01.04.1976 17 Selvstendig postvesen 800ø 20 10
28.04.1977 18 Fiskefartøyer 100ø 40 20
28.04.1977 19 Fiskefartøyer, 125ø 7 3,5
28.04.1977 20 Fiskefartøyer, 160ø 9 4,5
28.04.1977 21 Fiskefartøyer, 600ø 15 7,5
29.09.1977 22 Fugler, 70ø 2 1
29.09.1977 23 Fugler, 180ø 4 2
29.09.1977 24 Fugler, 250ø 5 3
26.01.1978 25 Mykines, 100ø 2 1,5
26.01.1978 26 Mykines, 130 3 1,5
26.01.1978 27 Mykines, 140ø 4 2
26.01.1978 28 Mykines, 150ø 4 2
26.01.1978 29 Mykines, 180ø 4 2
13.04.1978 30 Sjøfugler, 140ø 5 2,5
13.04.1978 31 Sjøfugler, 180ø 8 4
13.04.1978 32 Sjøfugler, 400ø 10 5
07.12.1978 33 KFUK 50 år, 140ø 5 2,5
07.12.1978 34 Landsbibliotek 150 år,140ø 5 2,5
07.12.1978 35 Landsbibliotek 150 år,180ø 6 3
19.03.1979 36 Vær, 25kr 50 25
07.05.1979 37 Europa 79, 1,40kr 5 2,5
07.05.1979 38 Europa 79, 1,80kr 6 3
01.10.1979 39 Intern. barneår 1979, 110ø 3 1,5
01.10.1979 40 Intern. barneår 1979, 150ø 3 2
01.10.1979 41 Intern. barneår 1979, 200ø 4 2,5
17.03.1980 42 Blomster, 90ø 2 1
17.03.1980 43 Blomster, 110ø 3 1,5
17.03.1980 44 Blomster, 150ø 4 2
17.03.1980 45 Blomster, 200ø 4 2,5
17.03.1980 46 Blomster, 400ø 8 4,5
06.10.1980 47 Europa 80, 150ø 3 2
06.10.1980 48 Europa 80, 200ø 4 2,5
06.10.1980 49 Kirkestoler, 110ø 3 1,5
06.10.1980 50 Kirkestoler, 140ø 3 1,5
06.10.1980 51 Kirkestoler, 150ø 3 2
06.10.1980 52 Kirkestoler, 200ø 4 2
02.03.1981 53 Gamle Torshavn, 110ø 3 1,5
02.03.1981 54 Gamle Torshavn, 140ø 3 1,5
02.03.1981 55 Gamle Torshavn, 150ø 3 2
02.03.1981 56 Gamle Torshavn, 200ø 4 2,5
01.06.1981 57 Europa 81, 1,50kr 3 2
01.06.1981 58 Europa 81, 2,00kr 4 2,5
19.10.1981 59 Historiske skrifter, 10ø 2 1
19.10.1981 60 Historiske skrifter, 1kr 3 1,5
19.10.1981 61 Historiske skrifter, 3kr 9 4,5
19.10.1981 62 Historiske skrifter, 6kr 18 9
19.10.1981 63 Historiske skrifter, 10kr 28 14
15.03.1982 64 Europa 82, 1,50kr 4 2
15.03.1982 65 Europa 82, 2,00kr 6 3
07.06.1982 66 Bygder, 1,80kr 4 2
07.06.1982 67 Bygder, 2,20kr 9 4,5
07.06.1982 68 Bygder, 2,50kr 6 3
27.09.1982 69 Visen "Harra Pætur",2,20 5 2,5
27.09.1982 70 Visen "Harra Pætur",2,50 6 3
27.09.1982 71 Visen "Harra Pætur",3,50 8 4
27.09.1982 72 Visen "Harra Pætur",4,50 10 5
21.02.1983 73 Gamle dampskip, 2,20kr 5 2,5
21.02.1983 74 Gamle dampskip, 2,50kr 6 3
21.02.1983 75 Gamle dampskip, 7,00kr 16 8
02.05.1983 76-77 Sjakkbrikker, hefte 130 60
02.05.1983 76-77 Sjakkbrikker, par 40 20
02.05.1983 77-76 Sjakkbrikker, par 50 25
02.05.1983 76 Sjakkbrikke 18 9
02.05.1983 77 Sjakkbrikke 18 9
06.06.1983 78 Europa 83, 250ø 7 3,5
06.06.1983 79 Europa 83, 400ø 12 6
19.09.1983 80 Fisker, 250ø 5 3
19.09.1983 81 Fisker, 280ø 7 3,5
19.09.1983 82 Fisker, 500ø 12 6
19.09.1983 83 Fisker, 900ø 22 11
04.11.1983 084-086 Nordens hus,miniark 85 40
30.01.1984 87 Kirkestoler, 250ø 5 3
30.01.1984 88 Kirkestoler, 300ø 6 3,5
30.01.1984 89 Kirkestoler, 350ø 9 4,5
30.01.1984 90 Kirkestoler, 400ø 10 5
02.04.1984 91 Europa 84,250ø 6 3
02.04.1984 92 Europa 84, 500ø 12 6
28.05.1984 93 Forfattere, 200ø 5 2,5
28.05.1984 94 Forfattere, 250ø 7 3,5
28.05.1984 95 Forfattere, 300ø 8 4
28.05.1984 96 Forfattere, 450ø 12 6
10.09.1984 97 Slupper, 280ø 6 3
10.09.1984 98 Slupper, 300ø 8 4
10.09.1984 99 Slupper, 12kr 30 15
29.10.1984 100 Eventyr, 140ø 40 20
29.10.1984 101 Eventyr, 280ø 40 20
29.10.1984 102 Eventyr, 280ø 40 20
29.10.1984 103 Eventyr, 280ø 40 20
29.10.1984 104 Eventyr, 280ø 40 20
29.10.1984 105 Eventyr, 280ø 40 20
29.10.1984 100-05 Eventyr, hefte 240 100
04.02.1985 106 Stanley-eksp. 250ø 6 3
04.02.1985 107 Stanley-eksp. 280ø 8 4
04.02.1985 108 Stanley-eksp. 550ø 16 8
04.02.1985 109 Stanley-eksp. 800ø 22 11
01.04.1985 110 Europa 85, 280ø 8 4
01.04.1985 111 Europa 85, 550ø 15 7,5
03.06.1985 112 Malerier, 280ø 10 5
03.06.1985 113 Malerier, 450ø 15 7,5
03.06.1985 114 Malerier, 550ø 20 10
23.09.1985 115 Fyrtårn, 270ø 12 6
23.09.1985 116 Fyrtårn, 320ø 15 7,5
23.09.1985 117 Fyrtårn, 350ø 16 8
23.09.1985 118 Fyrtårn, 470ø 20 10
28.10.1985 119-23 Flytyper, hefte 100 50
28.10.1985 119 Fly 20 10
28.10.1985 120 Fly 20 10
28.10.1985 121 Fly 20 10
28.10.1985 122 Fly 20 10
28.10.1985 123 Fly 20 10
03.02.1986 124 Kvad, 300ø 8 4
03.02.1986 125 Kvad, 420ø 12 6
03.02.1986 126 Kvad, 550ø 15 7,5
03.02.1986 127 Kvad, 650ø 16 8
07.04.1986 128 Europa 86, 3,00kr 8 4
07.04.1986 129 Europa 86, 5,50kr 16 8
02.06.1986 130 Amnesty 25 år, 3,00kr 8 4
02.06.1986 131 Amnesty 25 år, 4,70kr 12 6
02.06.1986 132 Amnesty 25 år, 5,50kr 16 8
29.08.1986 133-135 Hafnia 87, miniark 95 45
13.10.1986 136 Gamle broer, 2,70kr 20 10
13.10.1986 137 Gamle broer, 3,00kr 16 8
13.10.1986 138 Gamle broer, 13,00kr 50 25
09.02.1987 139 Gamle bondehus, 300ø 8 4
09.02.1987 140 Gamle bondehus, 420ø 20 10
09.02.1987 141 Gamle bondehus, 470ø 16 8
09.02.1987 142 Gamle bondehus, 650ø 20 10
06.04.1987 143 Europa 87, 300ø 8 4
06.04.1987 144 Europa 87, 550ø 16 8
01.06.1987 145 Trålere, 3,00kr 10 5
01.06.1987 146 Trålere, 5,50kr 20 10
01.06.1987 147 Trålere, 8,00kr 35 17,5
07.09.1987 148 Hestur, 270ø 10 5
07.09.1987 149 Hestur, 300ø 8 4
07.09.1987 150 Hestur, 420ø 16 8
07.09.1987 151 Hestur, 470ø 16 8
07.09.1987 152 Hestur, 550ø 18 9
16.10.1987 153 Hafnia, 300+100ø 25 12,5
16.10.1987 154 Torshavns bukter, 470ø 18 9
16.10.1987 155 Torshavns bukter, 650ø 22 11
08.02.1988 156 Blomster, 2,70kr 12 6
08.02.1988 157 Blomster, 3,00kr 8 4
08.02.1988 158 Blomster, 4,70kr 20 10
08.02.1988 159 Blomster, 9,00kr 25 12,5
11.04.1988 160 Europa, transport, 3,00kr 8 4
11.04.1988 161 Europa, transport, 5,50kr 16 8
06.06.1988 162 Forfattere, 270ø 12 6
06.06.1988 163 Forfattere, 300ø 8 4
06.06.1988 164 Forfattere, 470ø 15 7,5
06.06.1988 165 Forfattere, 650ø 20 10
05.09.1988 166 Julemøte 100 år, 300ø 8 4
05.09.1988 167 Julemøte 100 år, 320ø 10 5
05.09.1988 168 Julemøte 100 år, 1200ø 40 20
17.10.1988 169 Magnuskatedralen, 270ø 15 7,5
17.10.1988 170 Magnuskatedralen, 300ø 10 5
17.10.1988 171 Magnuskatedralen, 470 15 7,5
17.10.1988 172 Magnuskatedralen, 550ø 20 10
06.02.1989 173 Torshavn kirke, 350ø 10 5
06.02.1989 174 Torshavn kirke, 500ø 15 7,5
06.02.1989 175 Torshavn kirke, 15kr 30 15
10.04.1989 176 Folkedrakter, 350ø 10 5
10.04.1989 177 Folkedrakter, 600ø 18 9
10.04.1989 178 Leker, 350ø 10 5
10.04.1989 179 Leker, 600ø 18 9
05.06.1989 180 Øy-lekene, 200ø 6 3
05.06.1989 181 Øy-lekene, 350ø 10 5
05.06.1989 182 Øy-lekene, 600ø 15 7,5
05.06.1989 183 Øy-lekene, 700ø 18 9
02.10.1989 184 Suderøy, 320ø 8 4
02.10.1989 185 Suderøy, 350ø 12 6
02.10.1989 186 Suderøy, 500ø 16 8
02.10.1989 187 Suderøy, 600ø 18 9
05.02.1990 188 Fiskeindustri, 350ø 10 5
05.02.1990 189 Fiskeindustri, 370ø 12 6
05.02.1990 190 Fiskeindustri, 500ø 15 7,5
05.02.1990 191 Fiskeindustri, 700ø 20 10
09.04.1990 192 Posthus, 350ø 16 8
09.04.1990 193 Posthus, 600ø 20 10
09.04.1990 194-96 Flagget, miniark 40 20
06.06.1990 197 Hvaler, 320ø 10 5
06.06.1990 198 Hvaler, 350ø 12 6
06.06.1990 199 Hvaler, 600ø 15 7,5
06.06.1990 200 Hvaler, 700ø 20 10
08.10.1990 201 Nålsøy, 50ø 2 1
08.10.1990 202 Nålsøy, 350ø 8 4
08.10.1990 203 Nålsøy, 500ø 12 6
08.10.1990 204 Nålsøy, 1000ø 20 10
04.02.1991 205 "Anthropochora", 3,70kr 10 5
04.02.1991 206 "Anthropochora", 4,00kr 12 6
04.02.1991 207 "Anthropochora", 4,50kr 15 7,5
04.02.1991 208 "Anthropochora", 6,50kr 20 10
08.04.1991 209 Europa, romforsk, 3,70kr 10 5
08.04.1991 210 Europa, romforsk, 6,50kr 16 8
08.04.1991 211 Torshavn, 3,70kr 10 5
08.04.1991 212 Torshavn, 3,70kr 10 5
03.06.1991 213 Norden, Turistmål, 3,70kr 10 5
03.06.1991 214 Norden, Turistmål, 6,50kr 15 7,5
03.06.1991 215 Fugler, 3,70kr 12 6
03.06.1991 216 Fugler, 3,70kr 12 6
03.05.1991 215-16 Fugler, hefte 120 50
07.10.1991 217 Malerier, Mikines, 3,40kr 10 5
07.10.1991 218 Malerier, Mikines, 3,70kr 12 6
07.10.1991 219 Malerier, Mikines, 5,50kr 15 7,5
07.10.1991 220 Malerier, Mikines, 13,00kr 35 17,5
10.02.1992 221 Postbåter,2,00kr 7 3,5
10.02.1992 222 Postbåter, 3,70kr 10 5
10.02.1992 223 Postbåter, 5,50kr 15 7,5
10.02.1992 224 Postbåter, 8,00kr 25 12,5
05.04.1992 225 Europa, Columbus, 3,70kr 16 8
05.04.1992 226 Europa, Columbus, 6,50kr 16 8
05.04.1992 225a-26a Europa, Columbus, miniark 75 35
09.06.1992 227 Stensorter, 3,70kr 12 6
09.06.1992 228 Stensorter, 6,50kr 20 10
09.06.1992 229 Seler, 3,70kr 12 6
09.06.1992 230 Seler, 3,70kr 12 6
09.06.1992 229-30 Seler, hefte 90 45
05.10.1992 231 Nordragøta, 3,40kr 10 5
05.10.1992 232 Nordragøta, 3,70kr 12 6
05.10.1992 233 Nordragøta, 6,50kr 15 7,5
05.10.1992 234 Nordragøta, 8,00kr 20 10
08.02.1993 235 Nordens hus,4,00kr 10 5
08.02.1993 236 Nordens hus,4,00kr 10 5
08.02.1993 237 Nordens hus,4,00kr 10 5
08.02.1993 235a-37a Nordens hus, miniark 35 17,5
05.04.1993 238 Europa,sam.kunst, 4,00kr 12 6
05.04.1993 239 Europa,sam.kunst, 7,00kr 18 9
05.04.1993 240 Norden, turisme, 4,00kr 12 6
05.04.1993 241 Norden, turisme, 4,00kr 12 6
05.04.1993 240-41 Norden, turisme, hefte 80 40
07.06.1993 242 Færøyhest, 4,00kr 12 6
07.06.1993 243 Færøyhest, 20,00kr 40 20
04.10.1993 244 Sommerfugler, 3,50kr 10 5
04.10.1993 245 Sommerfugler, 4,00kr 12 6
04.10.1993 246 Sommerfugler, 7,00kr 15 7,5
04.10.1993 247 Sommerfugler, 9,00kr 20 10
07.01.1994 248 Fisk, 0,10kr 2 1
07.01.1994 249 Fisk, 4,00kr 10 5
07.01.1994 250 Fisk, 7,00kr 15 7,5
07.01.1994 251 Fisk, 10,00kr 22 11
18.04.1994 252 Europa, oppdagelser, 4kr 15 7,5
18.04.1994 253 Europa, oppdagelser, 7kr 20 10
18.04.1994 252a-53a Europa, oppdagelser, mini 40 20
06.06.1994 254 Fårehunder, 4kr 10 5
06.06.1994 255 Fårehunder, 4kr 10 5
06.06.1994 254-55 Fårehunder, hefte 80 40
06.06.1994 256 Navigasjonsskolen, 3,50kr 10 5
06.06.1994 257 Navigasjonsskolen, 7,00kr 20 10
19.09.1994 258 Færøyske kvad 1kr 2 1
19.09.1994 259 Færøyske kvad 4kr 10 5
19.09.1994 260 Færøyske kvad 6kr 15 7,5
19.09.1994 261 Færøyske kvad 7kr 20 10
31.10.1994 262 Julefrimerker, 4kr 12 6
31.10.1994 263 Julefrimerker, 4kr 12 6
31.10.1994 262-63 Julefrimerker, par 12
31.10.1994 262-63 Julefrimerker, hefte 120 55
06.02.1995 264 Sikader, 0,50kr 2 1
06.02.1995 265 Sikader, 4,00kr 15 7,5
06.02.1995 266 Sikader, 5,00kr 15 7,5
06.02.1995 267 Sikader, 13,00kr 40 20
10.04.1995 268 Norden, Turisme, 4kr 12 6
10.04.1995 269 Norden, Turisme, 4kr 12 6
10.04.1995 270 Europa, Fred, 4kr 10 5
10.04.1995 271 Europa, Fred, 7kr 20 10
12.06.1995 272 Billedkunst, 2,00kr 6 3
12.06.1995 273 Billedkunst, 4,00kr 12 6
12.06.1995 274 Billedkunst, 5,50kr 18 9
12.06.1995 275 Ravner, 4kr 12 6
12.06.1995 276 Ravner, 4kr 12 6
12.06.1995 275-76 Ravner, hefte 125 60
15.09.1995 277 Folkelivsbilder, 4kr 12 6
15.09.1995 278 Folkelivsbilder, 6kr 18 9
15.09.1995 279 Folkelivsbilder, 15kr 40 20
15.09.1995 280 St Olaf den hellige, 4kr 12 6
09.11.1995 281 Julefrimerker, 4kr 12 6
09.11.1995 282 Julefrimerker, 4kr 12 6
09.11.1995 281-82 Julefrimerker, par 12
09.11.1995 281-82 Julefrimerker, hefte 125 60
02.01.1996 283 Risin og Kelligin 12 6
12.02.1996 284 Tangplanter, 4,00kr 12 6
12.02.1996 285 Tangplanter, 5,50kr 18 9
12.02.1996 286 Tangplanter, 6,00kr 20 10
12.02.1996 287 Tangplanter, 9,00kr 25 12
15.04.1996 288 Europa, kvinner, 4,50kr 15 7
15.04.1996 289 Europa, kvinner, 7,50kr 20 10
15.04.1996 290 Invasjonsfugler, 4,50kr 12 6
15.04.1996 291 Invasjonsfugler, 4,50kr 12 6
15.04.1996 290-91 Invasjonsfugler, hefte 110 50
07.06.1996 292-94 Nordatlantex 96, miniark 40 20
07.06.1996 295 Havbunnen, 10kr 20 10
07.06.1996 296 Havbunnen, 16kr 32 16
16.09.1996 297 Grafikk, 4,50kr 12 6
16.09.1996 298 Grafikk, 6,50kr 16 8
16.09.1996 299 Grafikk, 7,50kr 20 10
04.11.1996 300 Klaksvik kirke, 4,50kr 12 6
04.11.1996 301 Klaksvik kirke, 4,50kr 12 6
04.11.1996 300-01 Klaksvik kirke, hefte 125 60
14.01.1997 302 Dr Margrethe 25 års jubileum 12 6
17.02.1997 303 Sopper, 4,50 kr 10 5
17.02.1997 304 Sopper, 6,00 kr 12 6
17.02.1997 305 Sopper, 6,50 kr 15 7,5
17.02.1997 306 Sopper, 7,50 kr 20 10
17.02.1997 307 Fugler, 4,50kr 12 6
17.02.1997 308 Fugler, 4,50kr 12 6
17.02.1997 307-08 Fugler, hefte 110 55
20.05.1997 309 Europa, Eventyr, 4,50kr 15 7,5
20.05.1997 310 Europa, Eventyr, 7,50kr 25 12,5
20.05.1997 311 Kalmarunionen 12 6
20.05.1997 312 Havbunnen, 11kr 22 11
20.05.1997 313 Havbunnen, 18kr 36 18
15.09.1997 314 Barbara, 4,50kr 12 6
15.09.1997 315 Barbara, 6,50kr 18 9
15.09.1997 316 Barbara, 7,50kr 20 10
15.09.1997 317 Barbara, 9,00kr 25 12,5
15.09.1997 318 Julefrimerker, 4,50kr 12 6
15.09.1997 319 Julefrimerker, 4,50kr 12 6
15.09.1997 318-19 Julefrimerker, par 12
15.09.1997 318-19 Julefrimerker, hefte 140 60
23.02.1998 320 Brynhilds vise, 4,50kr 10 5
23.02.1998 321 Brynhilds vise, 6,50kr 12 6
23.02.1998 322 Brynhilds vise, 7,50kr 15 7,5
23.02.1998 323 Brynhilds vise, 10,00kr 20 10
23.02.1998 324 Standfugler,4,50kr 12 6
23.02.1998 325 Standfugler,4,50kr 12 6
23.02.1998 324-25 Standfugler, hefte 110 55
23.02.1998 324-25 Standfugler, par 24 12
18.05.1998 326 Tannhvaler, 4,00kr 10 5
18.05.1998 327 Tannhvaler, 4,50kr 12 6
18.05.1998 328 Tannhvaler, 7,00kr 20 10
18.05.1998 329 Tannhvaler, 9,00kr 25 12,5
18.05.1998 330 Europa, Olajfest, 4,50kr 12 6
18.05.1998 331 Europa, Olajfest, 7,50kr 20 10
18.05.1998 332 Menneskerettigheter, 7,50 15 7,5
14.09.1998 333 Maler Hansen, 4,50kr 12 6
14.09.1998 334 Maler Hansen, 5,50kr 15 7,5
14.09.1998 335 Maler Hansen, 6,50kr 16 8
14.09.1998 336 Maler Hansen, 8,00kr 22 11
14.09.1998 337 Fredrikskirken, 4,50kr 12 6
14.09.1998 338 Fredrikskirken, 4,50kr 12 6
14.09.1998 337-38 Fredrikskirken, hefte 110 50
14.09.1998 337-38 Fredrikskirken, par 24 12
14.09.1998 339 Havbunnen, 14kr 28 14
22.02.1999 340 Smyril 4,50kr 9 4,5
22.02.1999 341 Smyril 5,00kr 11 5,5
22.02.1999 342 Smyril 8,00kr 18 9
22.02.1999 343 Smyril 13,00kr 28 14
22.02.1999 344 Gråspurv, 4;50kr 10 5
22.02.1999 345 Gjerdesmett, 4,50kr 10 5
22.02.1999 344-45 Standfugler, hefte 110 55
25.05.1999 346 Europa, fosser 6kr 14 7
25.05.1999 347 Europa, fosser 8kr 16 8
25.05.1999 348 Flyfoto av øyer, 0,50kr 2 1
25.05.1999 349 Flyfoto av øyer, 1,00kr 2 1
25.05.1999 350 Flyfoto av øyer, 4,00kr 8 4
25.05.1999 351 Flyfoto av øyer, 4,50kr 9 4,5
25.05.1999 352 Flyfoto av øyer, 6,00kr 12 6
25.05.1999 353 Flyfoto av øyer, 8,00kr 16 8
27.09.1999 354 Maleren Reyni, 4,50kr 9 4,5
27.09.1999 355 Maleren Reyni, 6,00kr 12 6
27.09.1999 356 Maleren Reyni, 8,00kr 16 8
27.09.1999 357 Maleren Reyni, 20kr 40 20
27.09.1999 358 Julefrim, Kristi fødsel 4,50kr 12 6
27.09.1999 358 Julefrim, Kr.f. 4,50kr hefte 80 40
27.09.1999 359 Julefrim. Kristi fødsel 6 kr 16 8
27.09.1999 359 Julefrim. Kr.f. 6kr hefte 100 50
21.02.2000 360 Kristendom 1000år, 4,50kr 9 4,5
21.02.2000 361 Kristendom 1000år, 5,50kr 11 5,5
21.02.2000 362 Kristendom 1000år, 8kr 16 8
21.02.2000 363 Kristendom 1000år, 16kr 32 16
21.02.2000 364 Folkehøyskolen 100år, 4,50kr 10 5
21.02.2000 365 Folkehøyskolen 100år, 4,50kr 10 5
21.02.2000 364-65 Folkehøgskole, hefte 90 45
22.05.2000 366 Barnetegninger, 4,00kr 8 4
22.05.2000 367 Barnetegninger, 4,50kr 9 4,5
22.05.2000 368 Barnetegninger, 6,00kr 12 6
22.05.2000 369 Barnetegninger, 8,00kr 16 8
22.05.2000 370 Havbunnen, 15kr 30 15
22.05.2000 371 Havbunnen, 22kr 44 22
22.05.2000 372 Europafrim 2000, 8kr 16 8
18.09.2000 374 Luftbilleder II 6,50kr 12 6
18.09.2000 375 Luftbilleder II 7,50kr 15 7,5
18.09.2000 376 Luftbilleder II 10kr 20 10
18.09.2000 377 Julefrimerker 4,50kr 10 5
18.09.2000 377 "Julefrim" 2000 4,50kr hefte 70 35
18.09.2000 378 Julefrimerker 6,00kr 12 6
18.09.2000 378 "Julefrim" 2000 6kr hefte 80 40
01.04.2001 388-93 Nordiske sagn,6-blokk 80 40
11.06.2001 394 Europa 2001 6,00kr 14 7
11.06.2001 395 Europa 2001 8,00kr 20 10
11.06.2001 396 Maler Heinesen 4,00kr 8 4
11.06.2001 397 Maler Heinesen 4,50kr 10 5
11.06.2001 398 Maler Heinesen 10,00kr 24 12
11.06.2001 399 Maler Heinesen 15,00kr 34 17
17.09.2001 400 Fredede hvaler 4,50kr 10 5
17.09.2001 401 Fredede hvaler 6,50kr 15 7,5
17.09.2001 402 Fredede hvaler 9,00kr 20 10
17.09.2001 403 Fredede hvaler 20,00kr 45 22,5
17.09.2001 404 Julen 2001 5,00kr 11 5,5
17.09.2001 404 Julen 2001 5,00kr hefte 70 35
17.09.2001 405 Julen 2001 6,50kr 14 7
17.09.2001 405 Julen 2001 6,50kr hefte 90 45
11.02.2002 406-08 Vikinger i Atlanteren miniark 50 25
17.06.2002 417-18 Lagtinget 150år miniark 30 15
23.09.2002 423-24 ICES 100 år miniark 40 20
23.09.2002 425 Smyril dvergfalk 70 35
23.09.2002 426 Gøta kirke 5 kr 12 6
23.09.2002 427 Gøta kirke inne 6,50 kr 15 7,5
23.09.2002 426-27 Gøta kirke hefte 140 70
24.02.2003 438 Vagartunnellen 12 6
24.02.2003 439 Vagartunnellen 12 6
24.02.2003 438-39 Vagartunnellen hefte 130 65
22.09.2003 462-63 Kingo og Brochmand hefte 130 65
24.05.2004 491-92 FIFA 100 år Fotball hefte 120 60
18.04.2005 520 Brun hare 11 5,5
18.04.2005 521 Hvit hare 11 5,5
18.04.2005 520-21 Harer hefte 95 47,5
07.11.2005 537-38 Julefrimerker 2005 hefte 130 65
01.10.2007 617 Maria og Kristus 7,50 kr 15 7,5
11.02.2008 618-24 Sagnverdener 120 60
11.02.2008 625-26 Tuberkulosesanatorium 29 14
11.02.2008 627 Klaksvik 100 år 11 5
11.02.2008 628 Tinganes 28 14
27.03.2008 631 Nordisk mytologi III miniark 30 15
19.05.2008 632-33 Europa Brevet 26 13
19.05.2008 640 Kulturpersonligheter miniark 66 33
19.05.2008 641 Færøyanes nasjonalblomst 60 30
Årssett 1977 80
Årssett 1978 50
Årssett 1979 45
Årssett 1980 30
Årssett 1981 42
Årssett 1982 35
Årssett 1983 110
Årssett 1984 180
Årssett 1985 170
Årssett 1986 155
Årssett 1987 150
Årssett 1988 150
Årssett 1989 145
Årssett 1990 140
Årssett 1991 160
Årssett 1992 160
Årssett 1993 160
Årssett 1994 160
Årssett 1995 175
Årssett 1996 160
Årssett 1997 160
Årssett 1998 165
Årssett 1999 150