FDC-Norge

 til hovedside
 
NK-nr Beskrivelse HK NFT BFK First day cover Sanitet Diverse Bilde
615-16 Nobel 18 6
617-21 Øremerker 15 5 5 Fosforecerende
622-623 Norden II 14 5 5 Norden anker
624-25 Rutebok og Trygg Trafikk 10 3
626-27 Europa VIII 16 5
628-29 Johan Hjort 25 8 8 12 Grønn bilde
630 Træna 12 4 6 bilde
631 20 kr Olav 130 35 35 50 bilde
632-33 Vigeland 14 5 5 6 bilde
634-35 Folketelling 14 5 5 6 bilde
636-38 Olav 1-2 kr fosfor 30 10 10 12 bilde
639-40 Maud 13 4 4 6 bilde
639 Maud 8 4-bl Hønefoss Vk bilde
641-45 Olav 1-10 kr ståltrykk 120 35 10, utflyt bilde
646-48 70,80&100ø ståltrykk 20 6 6
649-52 Naturvern 45 12 12 bilde
655-57 Bergen 30 12 NFT Grønn bilde
655-57 Bergen 30 10 bilde
658-659 FN 25 år 19 6 6 bilde
660-63 Vitenskapsmenn 35 11 11 11
664-65 Fysisk fostring 10 3 3 3
666-667 Tønsberg 1100 år 12 4 4 4 bilde
670-671 Flyktning 71 10 3 3 3
672-673 Hans Nielsen Hauge 10 3 3
676 Antarktis 20 5 5 5
722-723 Geografisk oppmåling 15 5 5 5
724-726 25, 85, 110 øre 10 5 5
727-28 Turist I 25 8