FDC Danmark

 til hovedside
 
Dato AFA-nr Beskrivelse Vanl.konv=* AFA Pris Best.nr Merknad Bilde
02.09.1938 245 5ø DFU 4-bl Filatelistdag 220 80 1 Slagelse rek Vk bilde
11.11.1939 252-53 Dr Alexandrine,Røde Kors 80 2 København Vk bilde
16.04.1941 268 Børneforsorg 10+5ø 80 3 Phil: 300 kr fdc-konv bilde
27.11.1941 270-72 Vitius Bering 200 100 4 Horsens Spk bilde
27.11.1941 270-72 Vitius Bering 200 80 5 Horsens Vk
26.09.1942 274,76 Chr X 10 og 20ø 20 10 6 Spk bilde
26.09.1942 276 Chr X 20ø 4-bl 30 7 Spk bilde
10.11.1942 275 Chr X 15ø 40 20 8 PF 2 bilde
10.11.1942 275 Chr X 15ø 4-bl 150 60 9 Vk, rek bilde
27.11.1942 273 Rundetårn 4-bl 80 40 10 Spk bilde
05.01.1943 278 Chr X 30ø 50 25 11 Falkenberg 1 bilde
05.01.1943 278 Chr X 30ø 50 25 12 PF 2 bilde
05.01.1943 278 Chr X 30ø 50 15 13 2 frim, rek, vanl.konv
08.06.1943 280 Chr X 40ø 60 30 14 FN 2, Ak bilde
08.06.1943 280 Chr X 40ø 60 20 15 Vanl.konv
06.07.1943 277 Chr X 25ø 50 20 16 Vk bilde
06.07.1943 277 Chr X 25ø 50 20 17 Vk, rek, 2 frim, Ak
08.09.1943 281 Børneforsorg 20+5ø 30 15 18 PF 4 bilde
08.09.1943 281 Børneforsorg 20+5ø 30 10 19 Vk, Ak
29.10.1943 282 DDL (Luftfartselskap) 15 5 21 Vk, Ak
11.05.1944 283 Rundetårn provisorie par 20+ 10 22 Vk, Ak bilde
23.06.1944 279,84 35&60ø Chr X 75 25 23 Vk, Ak bilde
23.06.1944 279,84 35&60ø Chr X 4-bl 270 95 24 rek Vk bilde
14.07.1944 287 Landsbykirker 20ø 35 12 25 Vk bilde
14.07.1944 287 Landsbykirker 20ø 4-bl 60 25 26 Vk bilde
07.09.1944 285-6 Landsbykirker 10ø,15ø 40 13 27 Vk, Ak bilde
07.09.1944 286 Landsbykirker 15ø 4-bl 50 20 28 Vk bilde
25.09.1944 288 Ole Rømer 20 8 29 Vk, Ak bilde
19.04.1945 289 Chr X 50ø 40 13 30 Vk, Ak bilde
26.09.1945 290-92 Chr X 75år 40 20 31 FN 12 bilde
26.09.1945 290-92 Chr X 75år 40 16 32 Vk
26.09.1945 290-92 Chr X 75år 4-bl 80 30 33 3Vk bilde
15.11.1946 296 Chr X 45ø 35 12 34 Vk bilde
15.11.1946 296 Chr X 45ø 4-bl 70 30 35 Spk bilde
14.12.1946 298 Tycho Brahe 15 8 36 PF 12 bilde
14.12.1946 298 Tycho Brahe 15 6 37 Vk
04.05.1947 299-301 Frihetsfondet 30 12 38 Vk bilde
27.06.1947 302-04 DSB 100 år 25 10 39 Vk bilde
10.11.1947 305 I C Jacobsen 20 8 40 Vk bilde
12.02.1948 307 Fredrik IX 20ø 10 2 41 Falkenberg 13 flekk
12.02.1948 307 Fredrik IX 20ø 10 4 42 Vk
17.06.1948 306 Fredrik IX 15ø 10 4 43 Vk bilde
21.10.1948 308 Fredrik IX 25ø 10 4 44 Vk bilde
21.10.1948 308 Fredrik IX 25ø 4-bl 20 10 45 Vk taperest
05.06.1949 315 Grunnloven 100 år 10 4 46 Vk bilde
09.10.1949 316 Verdenspostforening 20 10 47 FN 20 bilde
08.12.1949 312 Fredrik IX 50ø 4-bl 40 15 48 Spk Noe limsøl øh bilde
02.02.1950 313 Fredrik IX 60ø 4-bl 40 20 49 Bikube 9 bilde
23.02.1950 314 Fredrik IX 75ø 4-bl 60 30 50 Bikube 9 bilde
01.04.1950 317 Statsradiofonien 20 5 51 Falkenberg 17, limsmi bilde
01.04.1950 317 Statsradiofonien 4-bl 40 20 52 Bikube 10 bilde
25.05.1950 311 Fredrik IX 45ø 20 8 53 Vk bilde
25.05.1950 311 Fredrik IX 45ø 4-bl 50 25 54 Spk bilde
19.10.1950 325 Prinsesse Anne-Marie 20 10 55 FN 25 bilde
19.10.1950 325 Prinsesse Anne-Marie 20 8 56 Vk
19.10.1950 325 Prinsess. Anne-Marie 4-bl 40 16 57 Vk bilde
23.11.1950 324 Fredrik IX 70ø 20 8 58 Vk bilde
23.11.1950 324 Fredrik IX 70ø 4-bl 50 20 59 Vk bilde
08.02.1951 326-27 Fredrik IX 35 & 55ø 25 10 60 Vk bilde
08.02.1951 326-27 Fredrik IX 35 & 55ø 4-bl 100 40 61 Vk bilde
26.02.1951 328-29 Sjøoffiserskolen 20 8 62 Vk bilde
26.02.1951 328-29 Sjøoffiserskolen 4-bl 50 20 63 Spk bilde
09.03.1951 330 H.C.Ørsted 20 10 64 Falkenberg 21 bilde
09.03.1951 330 H.C.Ørsted 4-bl 60 24 65 Vk bilde
01.04.1951 331-32 Frimerket 100 år 12 6 66 FN 29 bilde
01.04.1951 331-32 Frimerket 100 år 12 5 67 Vk
01.04.1951 331-32 Frimerket 100 år 12 18 68 Spk, Helikopterpost bilde
01.04.1951 331-32 Frimerket 100 år 4-bl 30 15 69 FN 29 2 konv bilde
13.09.1951 333 Hospitalskip Jutlandia 12 6 70 FN 30 bilde
05.03.1953 341-42 Fredrik IX 80 & 90ø 15 6 71 Vk bilde
05.03.1953 341-42 Fredrik IX 80 & 90ø 4-bl 25 10 72 Vk bilde
26.03.1953 345 Skamlingsbanken 15 7,5 73 FN 33 bilde
26.03.1953 345 Skamlingsbanken 4-bl 70 28 74 Vk bilde
05.09.1953 346 Kongeriket 1000 år 10ø 10 5 75 MC 27 bilde
05.09.1953 346 Konge. 1000 år 10ø 4-bl 25 12,5 76 FN 34 bilde
15.10.1953 340,343 Fredrik IX 65 & 95ø 20 8 77 Vk bilde
13.11.1953 347-48 Konger. 1000 år 4-bl 50 20 78 Vk bilde
02.02.1954 356 Statstelegrafen 100 år 10 4 79 Vk bilde
31.03.1954 357 Kunstakademiet 10 4 80 Vk bilde
16.09.1954 349 Konger. 1000 år 30ø 10 5 81 FN 40 bilde
16.09.1954 349 Konger. 1000 år 30ø 10 4 82 Vk
18.11.1954 351 Konger. 1000 år 10ø 10 4 83 Vk bilde
18.11.1954 351 Konger. 1000 år 10ø 4-bl 25 10 84 Vk bilde
18.11.1954 350 Konger. 1000 år 60ø 10 4 85 Vk bilde
21.04.1955 352-53 Konger. 1000 år 20 10 86 FN 45 bilde
21.04.1955 352-53 Konger. 1000 år 20 8 87 Vk
03.09.1955 354 Konger. 1000 år 10 5 88 Spk bilde
03.09.1955 354 Konger. 1000 år 10 4 89 Vk
17.02.1955 358-59 Frihetsfondet prov 30 12 90 Vk bilde
20.10.1955 361-63 Bruksmerker prov 180 91 Helsingør Vk bilde
23.02.1956 364 Bruksmerke prov 80 92 Hornbæk Vk bilde
11.11.1955 365 Søren Kierkegaard 10 5 93 Spk bilde
11.11.1955 365 Søren Kierkegaard 10 4 94 Vk
26.01.1956 355 Konger. 1000 år, 60ø 10 5 95 MC 43 bilde
26.01.1956 355 Konger. 1000 år, 60ø 10 5 96 Fogh 46 bilde
26.01.1956 355 Konger. 1000 år, 60ø 10 5 97 Spk bilde
26.01.1956 355 Konger. 1000 år, 60ø 10 4 98 Vk
26.01.1956 355 Konger. 1000 år 4-bl 25 10 99 Vk bilde
30.10.1956 367-68 Nordens dag 25 12,5 102 FN 51 bilde
30.10.1956 367-68 Nordens dag 25 12,5 104 PF 45 bilde
30.10.1956 367-68 Nordens dag 25 9 106 Vk
15.05.1957 370-71 Nationalmuseet 25 12,5 107 2 spk konv bilde
15.05.1957 370-71 Nationalmuseet 25 12,5 108 FN 54 bilde
15.05.1957 370-71 Nationalmuseet 25 12,5 109 PF 47 bilde
15.05.1957 370-71 Nationalmuseet 25 8 110 Vk
04.09.1958 372 Veterinær- og landbruk. 10 5 111 PF 48 bilde
04.09.1958 372 Veterinær- og landbruk. 10 5 112 Fogh 59 bilde
04.09.1958 372 Veterinær- og landbruk. 10 4 113 Vk
23.02.1959 373 Grønlandsfondet 150 60 114 Vk, odense, Phil:150 bilde
11.03.1959 374-76 Fredrik IX 60 år 10 5 115 FN 60 bilde
11.03.1959 374-76 Fredrik IX 60 år 10 5 116 MC 53 bilde
11.03.1959 374-76 Fredrik IX 60 år 10 4 117 Vk
16.05.1959 377 Balletfestival 10 5 118 FN 61 bilde
16.05.1959 377 Balletfestival 10 5 119 MC 56 bilde
16.05.1959 377 Balletfestival 10 5 120 Spk bilde
16.05.1959 377 Balletfestival 10 4 121 Vk
24.06.1959 378-79 Røde Kors 12 6 122 Fogh 64 bilde
24.06.1959 378-79 Røde Kors 12 6 123 Spk bilde
24.06.1959 378-79 Røde Kors 12 6 124 FN 62 bilde
24.06.1959 378-79 Røde Kors 12 4 125 Vk
07.04.1960 380 Verdensflyktningeåret 40 126 FN 63 bilde
28.04.1960 381-83 Landbruksmotiver 15 7 127 NKS bilde
28.04.1960 381-83 Landbruksmotiver 15 7 128 3 spk bilde
28.04.1960 381-83 Landbruksmotiver 15 5 129 Vk bilde
24.05.1960 384-85 Sølvbryllup 10 5 130 Spk bilde
24.05.1960 384-85 Sølvbryllup 10 5 131 NKS bilde
24.05.1960 384-85 Sølvbryllup 10 4 132 Vk
08.06.1960 386 Fyrvæsenet 10 5 133 NKS bilde
08.06.1960 386 Fyrvæsenet 10 4 134 Vanlig konv bilde
01.08.1960 387 Niels Finsen 15 7,5 135 FN 67 bilde
01.08.1960 387 Niels Finsen 15 7,5 136 MC 65 bilde
01.08.1960 387 Niels Finsen 15 7,5 137 Fogh 70 bilde
01.08.1960 387 Niels Finsen 15 7,5 138 Spk bilde
01.08.1960 387 Niels Finsen 15 5 139 Vk
16.08.1960 388 WHO 10 5 140 Fogh 71 bilde
16.08.1960 388 WHO 10 5 141 Spk (frim motiv) bilde
16.08.1960 388 WHO 10 3 142 FN 68 flekk bilde
16.08.1960 388 WHO 10 4 143 Vk
19.09.1960 389 Europa 12 6 144 Due m/brev bilde
19.09.1960 389 Europa 12 6 145 FN 69 bilde
19.09.1960 389 Europa 12 6 146 Frm.motiv + flagg bilde
19.09.1960 389 Europa 12 5 147 Vk bilde
25.10.1960 390 Dr Ingrid speider 12 6 148 Frim. motiv bilde
25.10.1960 390 Dr Ingrid speider 12 6 149 Fogh 74 bilde
25.10.1960 390 Dr Ingrid speider 12 5 150 Vk
24.02.1961 391 SAS 10 4 157 Vk
24.02.1961 391 SAS 4-bl 20 8 158 Vk
15.11.1963 391F SAS 4-bl Fluor Ph 300 100 159 MC 78 bilde
21.04.1961 392 Naturfredning 8 4 160 FN 74 bilde
21.04.1961 392 Naturfredning 8 4 161 MC 70 bilde
21.04.1961 392 Naturfredning 8 4 162 Oppbygd stein bilde
21.04.1961 392 Naturfredning 8 3 163 Vk
18.05.1961 394,398 Fredrik IX 30&60ø 10 5 164 FN 75 bilde
18.05.1961 394,398 Fredrik IX 30&60ø 10 4 165 Vk
15.06.1961 393,399 Fredrik IX 20&70ø 10 5 166 FN 76 bilde
15.06.1961 393,399 Fredrik IX 20&70ø 10 5 167 MC 59 bilde
15.06.1961 393,399 Fredrik IX 20&70ø 10 4 168 Vk
15.06.1961 393 Fredrik IX 20ø 4-bl 5 169 PF 68 bilde
25.08.1961 397,400 Fredrik IX 50&80ø 10 4 170 Vk
21.09.1961 396,401 Fredrik IX 40&90ø 10 5 171 FN 76 bilde
21.09.1961 396,401 Fredrik IX 40&90ø 10 5 172 MC 59 bilde
21.09.1961 396,401 Fredrik IX 40&90ø 10 4 173 Vk
01.11.1961 395 Fredrik IX 35ø 10 5 174 FR IX bilde
01.11.1961 395 Fredrik IX 35ø 10 4 175 Vk
01.11.1961 395 Fredrik IX 35ø 4-bl 20 8 176 Vk bilde
26.04.1962 406 Balletfestival 10 5 177 FN 78 bilde
26.04.1962 406 Balletfestival 10 4 178 Vk
26.04.1962 406 Balletfestival 4-bl 15 7,5 179 Vk bilde
10.05.1962 407 Børkop mølle 3-str 8+ 3,5 180 Vk
10.05.1962 407 Børkop mølle 4-bl 10 4 181 Vk
24.05.1962 408 Utviklingsland 15 7,5 182 FN 79 bilde
24.05.1962 408 Utviklingsland 15 6 183 Vk
24.05.1962 408 Utviklingsland 4-bl 40 16 184 Vk bilde
14.06.1962 409 Selandia 25 12 185 Foghs 87 bilde
14.06.1962 409 Selandia 25 12 186 FN 80 bilde
14.06.1962 409 Selandia 25 12 187 Foghs 88 bilde
14.06.1962 409 Selandia 25 12 188 MC 75 bilde
14.06.1962 409 Selandia 25 10 189 Vk
14.06.1962 409 Selandia 4-bl 80 30 190 Vk
31.08.1962 410 Tivoli 8 4 191 PF 81 bilde
31.08.1962 410 Tivoli 8 4 192 Tivoliinngangen bilde
31.08.1962 410 Tivoli 8 4 193 Foghs 92 bilde
31.08.1962 410 Tivoli 8 4 194 Forex nr 5 bilde
31.08.1962 410 Tivoli 8 3 195 Vk
22.11.1962 411 Møns klint 8 4 196 Den gamle by bilde
22.11.1962 411 Møns klint 8 3 197 Vk
22.11.1962 411 Møns klint 4-bl 12 6 198 MC 77 bilde
21.03.1963 412 FAO 8 4 199 Forex bilde
21.03.1963 412 FAO 8 4 199a FN 83 bilde
21.03.1963 412F FAO Fluor 8 4 200 Forex bilde
21.03.1963 412 FAO 8 3 201 Vk
14.05.1963 416 Fuglefluktlinjen 5 2,5 202 Forex bilde
14.05.1963 416 Fuglefluktlinjen 4-bl 15 7 203 DB bilde
14.05.1963 416 Fuglefluktlinjen 4-bl 15 7 204 Foghs 102 bilde
14.05.1963 416F Fuglefluktlinjen Fluor 5 2,5 205 FN 85 bilde
27.05.1963 417 Postkonferanse 8 4 206 FN 86 bilde
27.05.1963 417 Postkonferanse 8 4 207 Foghs 103 bilde
27.05.1963 417 Postkonferanse 8 4 208 Posthorn bilde
27.05.1963 417 Postkonferanse 8 4 209 Postvogn mm bilde
27.05.1963 417 Postkonferanse 8 3 210 Vk
27.05.1963 417 Postkonferanse 4-bl 12 5 211 Vk
27.05.1963 417F Postkonferanse Fluor 15 7 212 PF 89 bilde
27.05.1963 417F Postkonferanse Fluor 15 7 213 FN 86 bilde
24.06.1963 418 Vanførefondet 10 5 214 PF 91 bilde
24.06.1963 418 Vanførefondet 10 5 215 FN 87 bilde
24.06.1963 418 Vanførefondet 10 5 216 4 hender bilde
24.06.1963 418 Vanførefondet 10 5 217 2 hender i blått bilde
24.06.1963 418 Vanførefondet 10 4 218 Foghs 105 bilde
24.06.1963 418 Vanførefondet 10 4 219 Vk
24.06.1963 418 Vanførefondet 4-bl 40 16 220 Vk
24.06.1963 418F Vanførefondet Fluor 10 5 221 FN 87 bilde
24.06.1963 418F Vanførefondet Fluor 10 5 222 Foghs 105 bilde
24.06.1963 418F Vanførefondet Fluor 10 5 223 Forex bilde
10.10.1963 419 Fredrik IX 95ø 8 4 224 Fogs 112 bilde
10.10.1963 419 Fredrik IX 95ø 8 4 225 FN 90 bilde
10.10.1963 419 Fredrik IX 95ø 8 4 226 Danmarkskart bilde
10.10.1963 419 Fredrik IX 95ø 8 4 227 Kart + flagg bilde
10.10.1963 419 Fredrik IX 95ø 8 4 228 PF 68 bilde
21.11.1963 420-21 Niels Bohr 8 4 229 PF 95 bilde
21.11.1963 420-21 Niels Bohr 8 4 230 Atom + formel bilde
21.11.1963 420-21 Niels Bohr 8 4 231 FN 89 bilde
21.11.1963 420-21 Niels Bohr 8 4 232 Foghs 109 bilde
21.11.1963 420 Niels Bohr 3 233 Atom + virkefelt bilde
21.11.1963 420-21 Niels Bohr 8 4 234 Vk
21.11.1963 420-21 Niels Bohr 4-bl 12 5 235 2 stk Vk
21.11.1963 420-21F Niels Bohr 8 4 236 Forex bilde
21.11.1963 420-21F Niels Bohr 8 4 237 FN 89 2 konv bilde
21.11.1963 420-21F Niels Bohr 8 4 238 PF 95 bilde
21.11.1963 420-21F Niels Bohr 8 4 239 Den gamle by 2 konv
21.11.1963 420-21F Niels Bohr 4-bl 30 12 240 Den gamle by 2 konv
28.05.1964 422F Grænseforeningen 10 5 241 FN 91 bilde
28.05.1964 422F Grænseforeningen 10 5 242 PF 100 bilde
28.05.1964 422F Grænseforeningen 10 5 243 Høytlesning bilde
28.05.1964 422F Grænseforeningen 10 5 244 Vindmølle og flagg bilde
28.05.1964 422F Grænseforeningen 10 4 245 Den gamle by
28.05.1964 422F Grænseforeningen 10 4 246 Vk
19.06.1964 423 Folkeskoleloven 8 4 247 Foghs 121 bilde
19.06.1964 423 Folkeskoleloven 8 4 248 FN 92 bilde
19.06.1964 423 Folkeskoleloven 8 4 249 Foghs 120 bilde
19.06.1964 423 Folkeskoleloven 8 4 250 Tavle m/svamp bilde
19.06.1964 423 Folkeskoleloven 8 4 251 Vk
19.06.1964 423 Folkeskoleloven 4-bl 12 6 252 FN 92 bilde
19.06.1964 423F Folkeskoleloven 8 4 253 Elev m/ransel bilde
19.06.1964 423F Folkeskoleloven 8 4 254 Forex bilde
19.06.1964 423F Folkeskoleloven 8 4 255 FN 92 bilde
19.06.1964 423F Folkeskoleloven 4-bl 12 6 256 FN 92 bilde
24.08.1964 424-25F Prinsessene 20 9 257 Forex bilde
24.08.1964 424-25F Prinsessene 20 9 258 Foghs 118 bilde
24.08.1964 424-25F Prinsessene 20 9 259 Klode+RK-flagg bilde
24.08.1964 424-25F Prinsessene 20 9 260 FN 93 bilde
24.08.1964 424-25F Prinsessene 20 9 261 PF 102 bilde
24.08.1964 424-25F Prinsessene 4-bl 70 28 262 Vk
24.08.1964 425F Prinsessene 4-bl 15 263 Foghs 128 bilde
07.09.1964 426 Havforskningsråd 8 4 264 Skip m/teine bilde
07.09.1964 426 Havforskningsråd 8 4 265 Chl. Slott bilde
07.09.1964 426 Havforskningsråd 8 4 266 Mikroskop+fisk bilde
07.09.1964 426 Havforskningsråd 8 4 267 FN 94 bilde
07.09.1964 426 Havforskningsråd 4-bl 15 7 268 Foghs 124 bilde
07.09.1964 426 Havforskningsråd 4-bl 15 7 269 MC 87 bilde
07.09.1964 426F Havforskningsråd 10 5 270 PF 104 bilde
07.09.1964 426F Havforskningsråd 10 5 271 FN 94 bilde
07.09.1964 426F Havforskningsråd 4-bl 30 15 272 PF 104 bilde
10.10.1964 427 Frimerkets Dag 25 år 8 4 273 Kalenderlapp bilde
10.10.1964 427 Frimerkets Dag 25 år 8 4 274 Brevduer+klode bilde
10.10.1964 427 Frimerkets Dag 25 år 8 4 275 FN 95 bilde
10.10.1964 427 Frimerkets Dag 25 år 4-bl 12 6 276 Brevduer+klode bilde
10.10.1964 427 Frimerkets Dag 25 år 4-bl 12 6 277 PF 105 bilde
10.10.1964 427F Frimerkets Dag 25 år 8 4 278 FN 95 bilde
10.10.1964 427F Frimerkets Dag 25 år 8 4 279 Kalenderlapp bilde
10.10.1964 427F Frimerkets Dag 25 år 4-bl 20 10 280 Kalenderlapp bilde
12.11.1964 428 Kårup å 10 5 281 Bilde av elv bilde
12.11.1964 428 Kårup å 10 4 282 Vk
12.11.1964 428F Kårup å 12 6 283 FN 96 bilde
08.03.1965 429 Århus handelsskole 5 2,5 284 PF 110 bilde
08.03.1965 429 Århus handelsskole 5 2,5 285 FN 98 bilde
08.03.1965 429 Århus handelsskole 5 2,5 286 Foghs 131 bilde
08.03.1965 429 Århus handelsskole 5 2,5 287 N Lakksegl bilde
08.03.1965 429 Århus handelsskole 4-bl 8 4 288 MC 89 bilde
08.03.1965 429 Århus handelsskole 4-bl 8 4 289 PF 110 bilde
08.03.1965 429 Århus handelsskole 4-bl 8 4 290 Foghs 131 bilde
08.03.1965 429F Århus handelsskole 5 2,5 291 FN 98 bilde
08.03.1965 429F Århus handelsskole 5 2,5 292 PF 110 bilde
08.03.1965 429/429F Århus handelsskole 4 293 Handelssymbol bilde
08.03.1965 429F Århus handelsskole 4-bl 10 5 294 PF 110 bilde
08.03.1965 429F Århus handelsskole 4-bl 10 5 295 Foghs 131 bilde
17.05.1965 434 Telekomm.union 8 4 296 Forex bilde
17.05.1965 434 Telekomm.union 8 4 297 Den gamle by
17.05.1965 434F Telekomm.union 8 4 298 Forex bilde
09.06.1965 435 Carl Nielsen 5 2,5 299 Vk
09.06.1965 435 Carl Nielsen 4-bl 10 5 300 Foghs 133 bilde
09.06.1965 435F Carl Nielsen 5 2,5 301 CN + harpe bilde
09.06.1965 435F Carl Nielsen 5 2,5 302 FN 100 bilde
09.06.1965 435F Carl Nielsen 4-bl 15 7,5 303 MC 91 bilde
23.09.1965 438 Balletfestival 5 2,5 304 Vk
23.09.1965 438 Balletfestival 4-bl 10 5 305 Vk
23.09.1965 438F Balletfestival 5 2,5 306 Lyseblå og rød bilde
23.09.1965 438F Balletfestival 4-bl 15 7,5 307 Vk
21.10.1965 439F Børnenes kontor 8 4 308 PF 118 bilde
21.10.1965 439F Børnenes kontor 8 4 309 Jente + sol bilde
21.10.1965 439F Børnenes kontor 8 4 310 Jente i rutet kjole bilde
21.10.1965 439F Børnenes kontor 8 4 311 Dame i blomstereng bilde
21.10.1965 439F Børnenes kontor 8 4 312 FN 102 bilde
21.10.1965 439F Børnenes kontor 8 4 313 Gutt og jente bilde
21.10.1965 439F Børnenes kontor 4-bl 22 11 314 Foghs 134 bilde
21.10.1965 439F Børnenes kontor 4-bl 22 11 315 FN 102 bilde
21.10.1965 439F Børnenes kontor 4-bl 22 11 316 Jente + sol bilde
10.11.1965 440 Bogø Mølle 5 2,5 317 Den gamle by
10.11.1965 440 Bogø Mølle 4-bl 10 4 318 Vk
10.11.1965 440/440F Bogø Mølle 4 319 Mølle Brun/grønn bilde
10.11.1965 440F Bogø Mølle 5 2,5 320 PF 120 bilde
10.11.1965 440F Bogø Mølle 5 2,5 321 FN 103 bilde
10.11.1965 440F Bogø Mølle 5 2,5 322 Mølle brun/gul bilde
10.11.1965 440F Bogø Mølle 5 2,5 323 N bilde
10.11.1965 440F Bogø Mølle 4-bl 15 7,5 324 Vannhjul bilde
10.11.1965 440F Bogø Mølle 4-bl 15 7,5 325 MC 94 bilde
10.11.1965 440F Bogø Mølle 4-bl 15 7,5 326 Foghs 135 bilde
20.01.1966 441-42F Røde Kors 15 7,5 327 Foghs 138 bilde
20.01.1966 441-42F Røde Kors 15 7,5 328 RK, halvmåne, løve bilde
20.01.1966 441-42F Røde Kors 15 7,5 329 N 2 konv bilde
20.01.1966 441-42F Røde Kors 4-bl 60 30 330 2 konv, RK mm, Løve bilde
24.02.1966 443 Hedeselskapet 5 2,5 331 PF 124 bilde
24.02.1966 443 Hedeselskapet 5 2,5 332 FN 105 bilde
24.02.1966 443 Hedeselskapet 5 2,5 333 Foghs 140 bilde
24.02.1966 443 Hedeselskapet 5 2,5 334 Tegning av Dalgas bilde
24.02.1966 443F Hedeselskapet 5 2,5 335 FN 105 bilde
24.02.1966 443F Hedeselskapet 5 2,5 336 Tegning av hede bilde
24.02.1966 443F Hedeselskapet 5 2,5 337 Tegning av Dalgas bilde
24.02.1966 443F Hedeselskapet 5 2,5 338 PF 124 bilde
24.02.1966 443F Hedeselskapet 5 2,5 339 Foghs 140 bilde
24.02.1966 443F Hedeselskapet 4-bl 10 5 340 Tegning av hede bilde
24.02.1966 443F Hedeselskapet 4-bl 10 5 341 Foghs 140 bilde
29.03.1966 444 Christian Kold 5 2,5
29.03.1966 444 Christian Kold 4-bl 8 4
29.03.1966 444 Christian Kold * 5 2,5
29.03.1966 444 Christian Kold 4-bl * 8 4
29.03.1966 444F Christian Kold 5 2,5
29.03.1966 444F Christian Kold 4-bl 15 7,5
29.03.1966 444F Christian Kold* 5 2,5
29.03.1966 444F Christian Kold 4-bl * 15 7,5
12.05.1966 445 Assistenthuset 5 2,5
12.05.1966 445 Assistenthuset 4-bl 8 4
12.05.1966 445 Assistenthuset * 5 2,5
12.05.1966 445 Assistenthuset * 8 4
12.05.1966 445F Assistenthuset 5 2,5
12.05.1966 445F Assistenthuset 4-bl 15 7,5
12.05.1966 445F Assistenthuset * 5 2,5
12.05.1966 445F Assistenthuset 4-bl * 15 7,5
16.06.1966 446 Holte allè 8 4
16.06.1966 446 Holte allè 4-bl 15 7,5
16.06.1966 446 Holte allè * 8 4
16.06.1966 446F Holte allè 10 5
16.06.1966 446F Holte allè 4-bl 30 15
16.06.1966 446F Holte allè* 10 5
31.08.1966 447 Georg Jensen 5 2,5
31.08.1966 447 Georg Jensen 4-bl 15 7,5
31.08.1966 447 Georg Jensen * 5 2,5
31.08.1966 447 Georg Jensen 4-bl * 15 7,5
31.08.1966 447F Georg Jensen 8 4
31.08.1966 447F Georg Jensen 4-bl 25 12,5
31.08.1966 447F Georg Jensen * 8 4
31.08.1966 447F Georg Jensen 4-bl * 25 12,5
24.10.1966 448-50F Flyktning 66 25 12,5
24.10.1966 448-50F Flyktning 66 * 25 12,5
24.10.1966 448-50F Flyktning 66 4-bl * 100 50
24.11.1966 451 Jysk kæmpehøj 10 5
24.11.1966 451 Jysk kæmpehøj 4-bl 30 15
24.11.1966 451 Jysk kæmpehøj * 10 5
24.11.1966 451 Jysk kæmpehøj 4-bl * 30 15
09.01.1967 452 Musikkonservatorium 5 2,5
09.01.1967 452 Musikkonservatorium 4-bl 8 4
09.01.1967 452 Musikkonservatorium * 5 2,5
09.01.1967 452 Musikkonservator. 4-bl* 8 4
09.01.1967 452F Musikkonservatorium 5 2,5
09.01.1967 452F Musikkonservatorium 4-bl 15 7,5
09.01.1967 452F Musikkonservatorium * 5 2,5
09.01.1967 452F Musikkonservator. 4-bl* 15 7,5
02.03.1967 453 EFTA 8 4
02.03.1967 453 EFTA 4-bl 12 6
02.03.1967 453 EFTA * 8 4
02.03.1967 453F EFTA 8 4
02.03.1967 453F EFTA 4-bl 22 11
02.03.1967 453F EFTA * 8 4
06.04.1967 454-55 København 800 år 5 2,5
06.04.1967 454-55 København 800 år 4-bl 10 5
06.04.1967 454-55 København 800 år * 5 2,5
06.04.1967 454-55F København 800 år 5 2,5
06.04.1967 454-55F København 800 år 4-bl 15 7,5
06.04.1967 454-55F København 800 år* 5 2,5
06.04.1967 454-55F København 800 år 4-bl * 15 7,5
11.05.1967 456-57 København 800 år 10 5
11.05.1967 456-57 København 800 år 4-bl 30 15
11.05.1967 456-57 København 800 år * 10 5
11.05.1967 456-57 København 800 år 4-bl * 30 15
11.05.1967 456-57F København 800 år 12 6
11.05.1967 456-57F København 800 år 4-bl 40 20
11.05.1967 456-57F København 800 år * 12 6
11.05.1967 456-57F København 800 år 4-bl * 40 20
10.06.1967 458F Bryllup 10 5
10.06.1967 458F Bryllup 4-bl 15 7,5
10.06.1967 458F Bryllup * 10 5
10.06.1967 458F Bryllup 4-bl * 15 7,5
21.09.1967 466 H.Chr.Sonne 5 2,5
21.09.1967 466 H.Chr.Sonne 4-bl 8 4
21.09.1967 466 H.Chr.Sonne 4-bl * 5 2,5
12.10.1967 467 Frelsens hær 8 4
12.10.1967 467 Frelsens hær 4-bl 22 11
12.10.1967 467 Frelsens hær * 8 4
09.11.1967 468 Sjømannskirken 6 3
09.11.1967 468 Sjømannskirken 4-bl 15 7,5
09.11.1967 468 Sjømannskirken * 6 3
24.04.1968 469 Esbjerg Havn 5 2,5
24.04.1968 469 Esbjerg Havn par 6 3
24.04.1968 469 Esbjerg Havn 4-bl 8 4
24.04.1968 469 Esbjerg Havn * 5 2,5
13.06.1968 471 Koldinghus 5 2,5
13.06.1968 471 Koldinghus 4-bl 10 5
13.06.1968 471 Koldinghus * 5 2,5
12.09.1968 472 Børnesagen Grønland 10 5
12.09.1968 472 Børnesagen Grønland 4-bl 22 11
12.09.1968 472 Børnesagen Grønland * 10 5
24.10.1968 473-76 Danmarks industri 10 5
24.10.1968 473-76 Danmarks industri 4-bl 42 21
24.10.1968 473-76 Danmarks industri * 10 5
24.10.1968 473-76 Danmarks industri 4-bl * 42 21
29.01.1969 477 Landhusholningsselskab 5 2,5
29.01.1969 477 Landhusholningss. par 6 3
29.01.1969 477 Landhusholningss. 4-bl 8 4
29.01.1969 477 Landhusholningsselskab* 5 2,5
29.01.1969 477 Landhusholningss. par * 6 3
28.02.1969 478-79 Nordens dag 15 7,5
28.02.1969 478-79 Nordens dag 4-bl 55 27,5
28.02.1969 478-79 Nordens dag * 15 7,5
11.03.1969 480-81 Fredrik IX 70 år 8 4
11.03.1969 480-81 Fredrik IX 70 år 4.bl 25 12,5
11.03.1969 480-81 Fredrik IX 70 år * 8 4
11.03.1969 480-81 Fredrik IX 70 år par * 10 5
28.04.1969 482 Europa 69 10 5
28.04.1969 482 Europa 69 * 10 5
22.05.1969 483 Dansk samvirke 5 2,5
22.05.1969 483 Dansk samvirke 4-bl 10 5
22.05.1969 483 Dansk samvirke * 5 2,5
22.05.1969 483 Dansk samvirke 4-bl * 10 5
12.06.1969 484 Dannebrog 5 2,5
12.06.1969 484 Dannebrog 4-bl 10 5
12.06.1969 484 Dannebrog * 5 2,5
28.08.1969 485 Martin A.Nexø 5 2,5
28.08.1969 485 Martin A.Nexø 4-bl 10 5
28.08.1969 485 Martin A.Nexø * 5 2,5
25.09.1969 488 Niels Stensen 5 2,5
25.09.1969 488 Niels Stensen * 5 2,5
10.11.1969 489 Non-figurativ 5 2,5
10.11.1969 489 Non-figurativ 4-bl 10 5
10.11.1969 489 Non-figurativ 4-bl * 10 5
10.11.1969 489 Non-figurativ * 5 2,5
20.11.1969 490 Valdemar Poulsen 5 2,5
20.11.1969 490 Valdemar Poulsen 4-bl 10 5
20.11.1969 490 Valdemar Poulsen * 5 2,5
11.12.1969 491-92 Dansk Røde Kors 12 6
11.12.1969 491-92 Dansk Røde Kors 4-bl 45 22,5
11.12.1969 491-92 Dansk Røde Kors * 12 6
15.01.1970 493 Postgiro 5 2,5
15.01.1970 493 Postgiro 4-bl 10 5
15.01.1970 493 Postgiro * 5 2,5
19.02.1970 494 Trafikksikkerhet 5 2,5
19.02.1970 494 Trafikksikkerhet 4-bl 12 6
19.02.1970 494 Trafikksikkerhet * 5 2,5
13.03.1970 495 Red barnet 8 4
13.03.1970 495 Red barnet 4-bl 22 11
13.03.1970 495 Red barnet * 8 4
04.05.1970 496 Befrielsen 25 år 5 2,5
04.05.1970 496 Befrielsen 25 år 4-bl 10 5
04.05.1970 496 Befrielsen 25 år * 5 2,5
04.05.1970 496 Befrielsen 25 år par * 6 3
28.05.1970 497 Jægersborg dyrehave 5 2,5
28.05.1970 497 Jægersborg dyrehave 4-bl 10 5
28.05.1970 497 Jægersborg dyrehave * 5 2,5
15.06.1970 498 Modellkammer 5 2,5
15.06.1970 498 Modellkammer 4-bl 10 5
15.06.1970 498 Modellkammer * 5 2,5
15.06.1970 498 Modellkammer par * 6 3
15.06.1970 499 Nordslesvigs gjenforening 5 2,5
15.06.1970 499 Nordslesvigs gjenf. 4-bl 10 5
15.06.1970 499 Nordslesvigs gjenforening* 5 2,5
13.08.1970 500 H.C.Ørsted 5 2,5
13.08.1970 500 H.C.Ørsted 4-bl 10 5
13.08.1970 500 H.C.Ørsted * 5 2,5
13.08.1970 500 H.C.Ørsted 4-bl * 10 5
24.09.1970 503-06 Dansk skibsfart 15 7,5
24.09.1970 503-06 Dansk skibsfart 4-bl 50 25
22.10.1970 507 FN 12 6
22.10.1970 507 FN 4-bl 40 20
22.10.1970 507 FN * 12 6
19.11.1970 508 Bertel Thorvaldsen 6 3
19.11.1970 508 Bertel Thorvaldsen 4-bl 18 9
19.11.1970 508 Bertel Thorvaldsen * 6 3
25.02.1971 509 Dansk kvinnesamfunn 5 2,5
25.02.1971 509 Dansk kvinnesamfunn 4-bl 10 5
25.02.1971 509 Dansk kvinnesamfunn * 5 2,5
26.03.1971 510-11 Flyktning 71 5 2,5
26.03.1971 510-11 Flyktning 71 4-bl 12 6
26.03.1971 510-11 Flyktning 71 * 5 2,5
29.04.1971 512 Børnenes kontorer 8 4
29.04.1971 512 Børnenes kontorer 4-bl 22 11
29.04.1971 512 Børnenes kontorer * 8 4
27.05.1971 513 Hans Egede 5 2,5
27.05.1971 513 Hans Egede 4-bl 10 5
27.05.1971 513 Hans Egede * 5 2,5
14.10.1971 516-19 Sport 12 6
14.10.1971 516-19 Sport 4-bl 45 22,5
14.10.1971 516-19 Sport * 12 6
11.11.1971 520 Georg Brandes 5 2,5
11.11.1971 520 Georg Brandes 4-bl 14 7
11.11.1971 520 Georg Brandes * 5 2,5
27.01.1972 521 Sukkerproduksjon 5 2,5
27.01.1972 521 Sukkerproduksjon 4-bl 10 5
27.01.1972 521 Sukkerproduksjon * 5 2,5
11.03.1972 522 Fredrik IX 5 2,5
11.03.1972 522 Fredrik IX 4-bl 10 5
11.03.1972 522 Fredrik IX * 5 2,5
11.03.1972 523 Meteorologisk Institutt 8 4
11.03.1972 523 Meteorologisk Inst. 4-bl 30 15
11.03.1972 523 Meteorologisk Institutt * 8 4
04.05.1972 524 Grundtvig 6 3
04.05.1972 524 Grundtvig 4-bl 22 11
04.05.1972 524 Grundtvig * 6 3
26.06.1972 525 DSB 125 år 5 2,5
26.06.1972 525 DSB 125 år 4-bl 10 5
26.06.1972 525 DSB 125 år * 5 2,5
26.06.1972 526 Rebild 5 2,5
26.06.1972 526 Rebild * 5 2,5
17.08.1972 531 Vanførehjemmet 8 4
17.08.1972 531 Vanførehjemmet * 8 4
14.09.1972 532 Ludvig Holberg * 5 2,5
14.09.1972 533 WHO 8 4
14.09.1972 533 WHO * 8 4
19.10.1972 534-37 Trafikkanlegg 10 5
19.10.1972 534-37 Trafikkanlegg 4-bl 35 17,5
19.10.1972 534-37 Trafikkanlegg * 10 5
23.11.1972 538-41 Dansk bygningskunst 15 7,5
23.11.1972 538-41 Dansk bygningskunst 4-bl 50 25
23.11.1972 538-41 Dansk bygningskunst * 15 7,5
22.02.1973 542 Johannes V. Jensen 5 2,5
22.02.1973 542 Johannes V. Jensen 4-bl 10 5
22.02.1973 542 Johannes V. Jensen * 5 2,5
22.03.1973 543 Arbeidstilsynet 5 2,5
22.03.1973 543 Arbeidstilsynet 4-bl 10 5
22.03.1973 543 Arbeidstilsynet * 5 2,5
22.03.1973 544 Veterinærskolen 5 2,5
22.03.1973 544 Veterinærskolen 4-bl 18 9
22.03.1973 544 Veterinærskolen * 5 2,5
26.04.1973 545-46 Jydske Haveselskab 5 2,5
26.04.1973 545-46 Jydske Haveselskab 4-bl 10 5
26.04.1973 545-46 Jydske Haveselskab * 5 2,5
26.06.1973 547-48 Nordens hus 16 8
26.06.1973 547-48 Nordens hus 4-bl 60 30
26.06.1973 547-48 Nordens hus * 16 8
18.10.1973 549 Heimaey 8 4
18.10.1973 549 Heimaey 4-bl 25 12,5
18.10.1973 549 Heimaey * 8 4
18.10.1973 550 Bibliotek 300 år 8 4
18.10.1973 550 Bibliotek 300 år 4-bl 22 11
18.10.1973 550 Bibliotek 300 år * 8 4
18.10.1973 551 Tycho Brahe 6 3
18.10.1973 551 Tycho Brahe 4-bl 12 6
18.10.1973 551 Tycho Brahe * 6 3
28.11.1973 552-56 Kalkmalerier 60 30
28.11.1973 552-56 Kalkmalerier * 60 30
24.01.1974 558 Blodgiversaken 5 2,5
24.01.1974 558 Blodgiversaken 4-bl 10 5
24.01.1974 558 Blodgiversaken * 5 2,5
21.02.1974 560,61,63 Dronning Margrethe 8 4
21.02.1974 560,61,63 Dronning Margrethe 4-bl 18 9
21.02.1974 560,61,63 Dronning Margrethe * 8 4
21.02.1974 560A Dronning Margrethe 5 2,5
21.02.1974 560A Dronning Margrethe 4-bl 8 4
21.02.1974 560A Dronning Margrethe * 5 2,5
21.03.1974 559,62,64 Dronning Margrethe 8 4
21.03.1974 559,62,64 Dronning Margrethe 4-bl 22 11
21.03.1974 559,62,64 Dronning Margrethe * 8 4
16.05.1974 565 Tivoli 5 2,5
16.05.1974 565 Tivoli 4-bl 10 5
16.05.1974 565 Tivoli * 5 2,5
20.06.1974 566-70 Fyn 18 9
20.06.1974 566-70 Fyn 4-bl 70 35
20.06.1974 566-70 Fyn * 18 9
22.08.1974 575-76 VM orientering 4-bl 30 15
19.09.1974 577-78 Botanisk have 10 5
19.09.1974 577-78 Botanisk have 4-bl 25 12,5
19.09.1974 577-78 Botanisk have * 10 5
09.10.1974 579 UPU 100 år 5 2,5
09.10.1974 579 UPU 100 år 4-bl 10 5
09.10.1974 579 UPU 100 år * 5 2,5
09.10.1974 580-81 Dansk postvesen 350 år 8 4
09.10.1974 580-81 Dansk post. 350 år 4-bl 22 11
09.10.1974 580-81 Dansk postvesen 350 år * 8 4
27.02.1975 582 Hafniablokk I 65 32,5
27.02.1975 582 Hafniablokk I * 65 32,5
20.03.1975 583 Danmarks radio 5 2,5
20.03.1975 583 Danmarks radio 4-bl 10 5
20.03.1975 583 Danmarks radio * 5 2,5
20.03.1975 584 FNs kvinneår 8 4
20.03.1975 584 FNs kvinneår 4-bl 30 15
20.03.1975 584 FNs kvinneår * 8 4
22.05.1975 588-90 Dansk porcelæn 12 6
22.05.1975 588-90 Dansk porcelæn 4-bl 42 21
22.05.1975 588-90 Dansk porcelæn * 12 6
19.06.1975 591-93 Bygningsfredningsår 12 6
19.06.1975 591-93 Bygningsfredningsår 4-bl 45 22,5
19.06.1975 591-93 Bygningsfredningsår * 12 6
28.08.1975 594-96 H.C.Andersen 20 10
28.08.1975 594-96 H.C.Andersen 4-bl 80 40
28.08.1975 594-96 H.C.Andersen * 20 10
25.09.1975 597-600 Sønderjylland 10 5
25.09.1975 597-600 Sønderjylland * 10 5
23.10.1975 601-04 Truede dyr 20 10
23.10.1975 601-04 Truede dyr * 20 10
23.10.1975 605 Dyrenes beskyttelse 5 2,5
23.10.1975 605 Dyrenes beskyttelse * 5 2,5
20.11.1975 606 Hafniablokk II 45 22,5
20.11.1975 606 Hafniablokk II * 45 22,5
22.01.1976 607-10 200 år amerik.uavheng. 30 15
22.01.1976 607-10 200 år am.uavheng. 4-bl 115 57,5
22.01.1976 607-10 200 år amerik.uavheng. * 30 15
22.01.1976 607-10 200 år am.uavheng. 4-bl * 115 57,5
26.02.1976 611-12 Dansk Røde Kors 12 6
26.02.1976 611-12 Dansk Røde Kors * 12 6
26.02.1976 611-12 Dansk Røde Kors 4-bl * 48 24
25.03.1976 613-16 København 20 10
25.03.1976 613-16 København * 20 10
25.03.1976 613-16 København4-bl * 80 40
06.05.1976 623 Vanførefondet 8 4
06.05.1976 623 Vanførefondet * 8 4
06.05.1976 623 Vanførefondet 4-bl * 22 11
17.06.1976 624 Postillon m/posthorn 12 6
17.06.1976 624 Postillon m/posthorn 4-bl 45 22,5
17.06.1976 624 Postillon m/posthorn * 12 6
17.06.1976 624 Postillon m/posthorn 4-bl* 45 22,5
17.06.1976 625 Hafniablokk III 120 60
23.09.1976 626 Carlsbergfondet 5 2,5
23.09.1976 626 Carlsbergfondet * 5 2,5
18.11.1976 627-30 Dansk glassproduksjon 15 7,5
18.11.1976 627-30 Dansk glassproduk. 4-bl 60 30
18.11.1976 627-30 Dansk glassproduksjon * 15 7,5
02.02.1977 631-32 Nordisk Råd 18 9
02.02.1977 631-32 Nordisk Råd 4-bl 65 32,5
02.02.1977 631-32 Nordisk Råd * 18 9
24.03.1977 633 Evnesvages vel 10 5
24.03.1977 633 Evnesvages vel * 10 5
24.03.1977 634 Ny færdselslov 5 2,5
24.03.1977 634 Ny færdselslov 4-bl 10 5
24.03.1977 634 Ny færdselslov * 5 2,5
02.05.1977 635-36 Europamerker 2 konv 35 17,5
02.05.1977 635-36 Europamerker 4-bl 2 konv 125 62,5
02.05.1977 635-36 Europamerker * 35 17,5
30.06.1977 637-40 Sydjylland 25 12,5
30.06.1977 637-40 Sydjylland * 25 12,5
30.06.1977 637-40 Sydjylland 4-bl 100 50
22.09.1977 641-43 Dansk håndverk 10 5
22.09.1977 641-43 Dansk håndverk * 10 5
17.11.1977 649-50 Truet flora 15 7,5
17.11.1977 649-50 Truet flora * 15 7,5
19.01.1978 651 VM håndball 5 2,5
19.01.1978 651 VM håndball * 5 2,5
16.03.1978 656-57 Fredriksborg museet 8 4
16.03.1978 656-57 Fredriksborg museet * 8 4
16.03.1978 656-57 Fredriksborg m. kort (m) 8 4
16.03.1978 656-57 Fredriksborg m. maxikort 8 4
11.05.1978 658-59 Europa 78 2 konv 10 5
11.05.1978 658-59 Europa 78 10 5
11.05.1978 658-59 Europa 78 * 10 5
15.06.1978 660-63 Midtjylland 18 9
15.06.1978 660-63 Midtjylland * 18 9
07.09.1978 664-67 Fiskeri 15 7,5
07.09.1978 664-67 Fiskeri * 15 7,5
12.10.1978 668 Kreftens bekjempelse 10 5
12.10.1978 668 Kreftens bekjempelse * 10 5
16.11.1978 669-70 Svampe 15 7,5
16.11.1978 669-70 Svampe * 15 7,5
16.11.1978 669-70 Svampe kort (maxi) 15 7,5
16.11.1978 669-70 Svampe maxikort 15 7,5
25.01.1979 671 Int. barneår 10 5
25.01.1979 671 Int. barneår * 10 5
25.01.1979 672 Telefon 100 år 8 4
25.01.1979 672 Telefon 100 år * 8 4
25.01.1979 672 Telefon 100 år kort (maxi) 8 4
25.01.1979 672 Telefon 100 år maxikort 8 4
05.04.1979 673-74 Københavns universitet 8 4
05.04.1979 673-74 Københavns universitet * 8 4
05.04.1979 673-74 Københavns univers. 4-bl * 22 11
10.05.1979 682-83 Europamerker 2 konv 10 5
10.05.1979 682-83 Europamerker * 10 5
10.05.1979 682-83 Europamerker 4-bl * 35 17,5
14.06.1979 684-85 Vikingetid 8 4
14.06.1979 684-85 Vikingetid * 8 4
06.09.1979 686-89 Nordjylland 25 12,5
04.10.1979 690 Oehlenschleger 8 4
04.10.1979 690 Oehlenschleger * 8 4
04.10.1979 690 Oehlenschleger kort (max 8 4
04.10.1979 690 Oehlenschleger maxikort 8 4
08.11.1979 691 Bournonville 8 4
08.11.1979 691 Bournonville kort (maxi) 8 4
08.11.1979 691 Bournonville * 8 4
08.11.1979 692 Gade 8 4
08.11.1979 692 Gade kort (maxi) 8 4
08.11.1979 692 Gade * 8 4
08.11.1979 691-92 Bournonv. og Gade maxik 15 7,5
14.02.1980 693 Postgården 8 4
14.02.1980 693 Postgården * 8 4
14.02.1980 693 Postgården kort (maxi) 8 4
14.02.1980 693 Postgården maxikort 8 4
10.04.1980 694 Vannførefondet 8 4
10.04.1980 694 Vannførefondet * 8 4
05.05.1980 695-96 Europa 2-konv 10 5
05.05.1980 695-96 Europa 10 5
05.05.1980 695-96 Europa * 10 5
05.05.1980 697 FN's kvinnekonferanse 8 4
05.05.1980 697 FN's kvinnekonferanse * 8 4
19.06.1980 700-03 Jylland nord 20 10
19.06.1980 700-03 Jylland nord * 20 10
09.09.1980 704-05 Krus og bolle 12 6
09.09.1980 704-05 Krus og bolle * 12 6
09.09.1980 704-05 Krus og bolle kort (maxi) 12 6
09.09.1980 704-05 Krus og bolle maxikort 12 6
09.10.1980 708-10 Gamle mynter 25 12,5
09.10.1980 708-10 Gamle mynter * 25 12,5
09.10.1980 708-10 Gamle mynter maxikort 25 12,5
13.11.1980 711-13 Jydske kniplinger 12 6
13.11.1980 711-13 Jydske kniplinger * 12 6
13.11.1980 711-13 Jydske kniplinger kort (m 12 6
13.11.1980 711-13 Jydske kniplinger maxik. 12 6
05.02.1981 718 Børnenes kontorer 8 4
05.02.1981 718 Børnenes kontorer * 8 4
19.03.1981 725-26 Nyboder 350 år 10 5
19.03.1981 725-26 Nyboder 350 år * 10 5
04.05.1981 727-28 Europa 10 5
04.05.1981 727-28 Europa * 10 5
04.05.1981 727-28 Europa maxikort 10 5
18.06.1981 730-34 Sjælland 20 10
18.06.1981 730-34 Sjælland * 20 10
10.09.1981 735 Byfornyelse 8 4
10.09.1981 735 Byfornyelse * 8 4
10.09.1981 736 Handicapår 12 6
10.09.1981 736 Handicapår * 12 6
08.10.1981 737-40 Flyvning * 18 8
14.01.1982 743 Margrethe 1.60 8 4
14.01.1982 743 Margrethe 1.60 * 8 4
25.02.1982 744 Toldetaten 8 4
25.02.1982 744 Toldetaten * 8 4
25.02.1982 745 VM kunstløp 8 4
25.02.1982 745 VM kunstløp * 8 4
03.05.1982 746 Scleroseforeningen 15 7,5
03.05.1982 746 Scleroseforeningen * 15 7,5
03.05.1982 747-48 Europa 12 6
03.05.1982 747-48 Europa * 12 6
13.05.1982 750-52 Margrethe 1.80 2.00 2.70 20 10
13.05.1982 750-52 Margrethe 1.80 2.00 2.70* 20 10
10.06.1982 754 Andelsmeieriet 8 4
10.06.1982 754 Andelsmeieriet * 8 4
10.06.1982 755 Riksarkivet 10 5
10.06.1982 755 Riksarkivet * 10 5
26.08.1982 756-57 Margrethe 1.60 2.30 35 17,5
26.08.1982 756-57 Margrethe 1.60 2.30 * 35 17,5
26.08.1982 759 Steen Steensen 8 4
26.08.1982 759 Steen Steensen * 8 4
23.09.1982 760 Boktrykkerkunsten 8 4
23.09.1982 760 Boktrykkerkunsten * 8 4
23.09.1982 761-62 Storm P 10 5
23.09.1982 761-62 Storm P * 10 5
04.11.1982 763 Universitetsbiblioteket 10 5
04.11.1982 763 Universitetsbiblioteket * 10 5
27.01.1983 764 Røde Kors 15 7,5
27.01.1983 764 Røde Kors * 15 7,5
27.01.1983 765 Verdenskommunikasjon 10 5
27.01.1983 765 Verdenskommunikasjon * 10 5
24.02.1983 766 Dyrehavsbakken 10 5
24.02.1983 766 Dyrehavsbakken * 10 5
24.02.1983 767 VM badminton 10 5
24.02.1983 767 VM badminton * 10 5
24.03.1983 768 Stålstikfrimerket 50 år 10 5
24.03.1983 768 Stålstikfrimerket 50 år * 10 5
24.03.1983 769-70 Turisme 14 7
24.03.1983 769-70 Turisme * 14 7
30.03.1983 773-76 Margrethe 4 stk 20 10
30.03.1983 773-76 Margrethe 4 stk * 20 10
05.05.1983 778-79 Europa 12 6
05.05.1983 778-79 Europa * 12 6
16.06.1983 780 Mål og vekt 10 5
16.06.1983 780 Mål og vekt * 10 5
08.09.1983 781 Dansk lov 12 6
08.09.1983 781 Dansk lov * 12 6
06.10.1983 782-84 Redningstjenester 15 7,5
06.10.1983 782-84 Redningstjenester * 15 7,5
06.10.1983 785-86 Eldre i samf. 10 5
06.10.1983 785-86 Eldre i samf. * 10 5
03.11.1983 787 Grundtvig 8 4
03.11.1983 787 Grundtvig * 8 4
03.11.1983 788 Eckersberg 8 4
03.11.1983 788 Eckersberg * 8 4
05.01.1984 790-92 Margrethe 2.70 3.30 3.70 15 7,5
05.01.1984 790-92 Margrethe 2.70 3.30 3.70* 15 7,5
26.01.1984 796 Plant et tre 8 4
26.01.1984 796 Plant et tre * 8 4
26.01.1984 797 VM biljard 10 5
26.01.1984 797 VM biljard * 10 5
23.02.1984 798 OL Los Angeles 18 9
23.02.1984 798 OL Los Angeles * 18 9
22.03.1984 799 Sjøkartarkivet 10 5
22.03.1984 799 Sjøkartarkivet * 10 5
22.03.1984 800 Dansk losvesen 8 4
22.03.1984 800 Dansk losvesen * 8 4
12.04.1984 801 Europaparlamentet 8 4
12.04.1984 801 Europaparlamentet * 8 4
12.04.1984 802 Speiderliv 8 4
12.04.1984 802 Speiderliv * 8 4
03.05.1984 803-04 Europa * 20 10
06.06.1984 805 D-dagen 8 4
06.06.1984 805 D-dagen * 8 4
06.06.1984 806 Henrik 50 år 8 4
06.06.1984 806 Henrik 50 år * 8 4
06.06.1984 807 Dansk kro 12 6
06.06.1984 807 Dansk kro * 12 6
06.09.1984 808 Hjerteforeningen 20 10
06.09.1984 808 Hjerteforeningen * 20 10
06.09.1984 809-12 Fiskeri 45 22,5
06.09.1984 809-12 Fiskeri * 45 22,5
05.10.1984 813 Postfugl 7 3,5
05.10.1984 813 Postfugl * 7 3,5
05.10.1984 814 Ludvig Holberg * 10 5
05.10.1984 815 Mosaisk trossamfund 12 6
05.10.1984 815 Mosaisk trossamfund * 12 6
22.11.1984 816-17 Malerkunst 60 30
22.11.1984 816-17 Malerkunst * 60 30
10.01.1985 820-22 Margrethe 2.80 3.50 3.80 20 10
10.01.1985 820-22 Margrethe 2.80 3.50 3.80 * 20 10
24.01.1985 825 Tysk&fransk menighet 10 5
24.01.1985 825 Tysk&fransk menighet * 10 5
21.02.1985 826 København-Bonn 10 5
21.02.1985 826 København-Bonn * 10 5
14.03.1985 827 Hafnia 87 I 40 20
14.03.1985 827 Hafnia 87 I * 40 20
14.03.1985 828 FN's ungdomsår 12 6
14.03.1985 828 FN's ungdomsår * 12 6
02.05.1985 829-30 Musikk Musikk * 18 9
02.05.1985 831 40 år for befrielsen 20 10
02.05.1985 831 40 år for befrielsen * 20 10
21.05.1985 832 Dronning Ingrid 10 5
21.05.1985 832 Dronning Ingrid * 10 5
21.05.1985 833 Farøbroerne 10 5
21.05.1985 833 Farøbroerne * 10 5
21.05.1985 834-35 Knut den hellige 18 9
21.05.1985 834-35 Knut den hellige * 18 9
27.06.1985 836-38 Sport 30 15
27.06.1985 836-38 Sport * 30 15
27.06.1985 839 FN's kvinnetiår 12 5
27.06.1985 839 FN's kvinnetiår * 12 6
05.09.1985 840 Kronborg 10 5
05.09.1985 840 Kronborg * 10 5
05.09.1985 841 FN 40 år 12 6
05.09.1985 841 FN 40 år * 12 6
03.10.1985 842 Niels Bohr 12 6
03.10.1985 842 Niels Bohr * 12 6
03.10.1985 843 Sindslidendes vel 15 7,5
03.10.1985 843 Sindslidendes vel * 15 7,5
07.11.1985 844 Døves landsforbund 10 5
07.11.1985 844 Døves landsforbund * 10 5
07.11.1985 845 Kunst Refn 10 5
07.11.1985 845 Kunst Refn * 10 5
07.11.1985 846 Kunst Jacobsen 25 12,5
07.11.1985 846 Kunst Jacobsen * 25 12,5
23.01.1986 849 Bjørn Wiinblad 12 6
23.01.1986 849 Bjørn Wiinblad * 12 6
23.01.1986 850 Amnesty Internasjonal 10 5
23.01.1986 850 Amnesty Internasjonal * 10 5
06.02.1986 851 Poul Reichardt 15 7,5
06.02.1986 851 Poul Reichardt * 15 7,5
20.02.1986 852 Hafnia 87 II 65 32,5
20.02.1986 852 Hafnia 87 II * 65 32,5
20.02.1986 853 Blindeforbundet 15 7,5
20.02.1986 853 Blindeforbundet * 15 7,5
20.03.1986 854 Livgarden 10 5
20.03.1986 854 Livgarden * 10 5
20.03.1986 855 Giktforeningen 15 7,5
20.03.1986 855 Giktforeningen * 15 7,5
28.04.1986 856 Sorø akademi 10 5
28.04.1986 856 Sorø akademi * 10 5
28.04.1986 857 Fredsår 12 6
28.04.1986 857 Fredsår * 12 6
26.05.1986 858 Kronprins Fredrik 10 5
26.05.1986 858 Kronprins Fredrik * 10 5
27.05.1986 859-60 Vennskapsbyer 14 7
27.05.1986 859-60 Vennskapsbyer * 14 7
27.05.1986 861 Høje Tåstrup stasjon 10 5
27.05.1986 861 Høje Tåstrup stasjon * 10 5
19.06.1986 862 Idrettsforeninger 125 år 10 5
19.06.1986 862 Idrettsforeninger 125 år * 10 5
19.06.1986 863 Europakongress 10 5
19.06.1986 863 Europakongress * 10 5
19.06.1986 864-68 Fugler 75 37,5
19.06.1986 864-68 Fugler * 75 37,5
04.09.1986 869 Hafnia 87 III 65 32,5
04.09.1986 869 Hafnia 87 III * 65 32,5
04.09.1986 870-71 Europa * 15 7,5
09.10.1986 872 Flyktning 86 10 5
09.10.1986 872 Flyktning 86 * 10 5
09.10.1986 873 Amor 12 6
09.10.1986 873 Amor * 12 6
09.10.1986 874 Eformasjonen 450 år * 15 7,5
06.11.1986 875 OECD 20 10
06.11.1986 875 OECD * 20 10
08.01.1987 876 Lille riksvåpen 22 kr * 40 20
22.01.1987 877 Lin Utzon 10 5
22.01.1987 877 Lin Utzon * 10 5
26.02.1987 878 Forbrukerrådet 10 5
26.02.1987 878 Forbrukerrådet * 10 5
09.04.1987 879-81 Ribe Domkirke 35 17,5
09.04.1987 879-81 Ribe Domkirke * 35 17,5
04.05.1987 882-83 Europa * 18 9
04.05.1987 884 De tekniske vitenskaper 15 7,5
04.05.1987 884 De tekniske vitenskaper * 15 7,5
18.06.1987 885 Verdensgymnastikk. 10 5
18.06.1987 885 Verdensgymnastikk. * 10 5
18.06.1987 886 Andelsslakteri 10 5
18.06.1987 886 Andelsslakteri * 10 5
27.08.1987 887 VM roing 10 5
27.08.1987 887 VM roing * 10 5
27.08.1987 888 Hafnia 87 12 6
27.08.1987 888 Hafnia 87 * 12 6
27.08.1987 889 Hafnia 87 IV 200 100
24.09.1987 890 Epilepsiforening 20 10
24.09.1987 890 Epilepsiforening * 20 10
24.09.1987 891 Ejler Bille 10 5
24.09.1987 891 Ejler Bille * 10 5
15.10.1987 892 Rasmus Rask 12 6
15.10.1987 892 Rasmus Rask * 12 6
15.10.1987 893 Indremisjonen 12 6
15.10.1987 893 Indremisjonen * 12 6
07.01.1988 894-902 Suppleringsverdier * 120 60
18.02.1988 903-04 Christian IV * 20 10
18.02.1988 905 Ole Worm 20 10
18.02.1988 905 Ole Worm * 20 10
10.03.1988 906 Odense 1000 år 12 6
10.03.1988 906 Odense 1000 år * 12 6
10.03.1988 907 Folkekirkens nødhjelp 15 7,5
10.03.1988 907 Folkekirkens nødhjelp * 15 7,5
07.04.1988 908 Sivilforsvarsstyrelsen 10 5
07.04.1988 908 Sivilforsvarsstyrelsen * 10 5
07.04.1988 909 WHO 40 år 15 7,5
07.04.1988 909 WHO 40 år * 15 7,5
05.05.1988 910 Stavnsbåndets opphev 12 6
05.05.1988 910 Stavnsbåndets opphev * 12 6
05.05.1988 911-12 Europa * 20 10
16.06.1988 913 Industrirådet 150 år 12 6
16.06.1988 913 Industrirådet 150 år * 12 6
16.06.1988 914 VM speedway 15 7,5
16.06.1988 914 VM speedway * 15 7,5
18.08.1988 915 Dansk metal 100 år 12 6
18.08.1988 915 Dansk metal 100 år * 12 6
18.08.1988 916 Tønder Statsseminarius 12 6
18.08.1988 916 Tønder Statsseminarius * 12 6
22.09.1988 917 Mødrehjelpen 20 10
22.09.1988 917 Mødrehjelpen * 20 10
22.09.1988 918 Dansk/Fransk kultur 28 14
22.09.1988 918 Dansk/Fransk kultur * 28 14
13.10.1988 919-20 Danske møller 25 12,5
13.10.1988 919-20 Danske møller * 25 12,5
13.10.1988 921-22 Hansen & Syberg 80 40
13.10.1988 921-22 Hansen & Syberg * 80 40
16.02.1989 932 Den lille havfrue 12 6
16.02.1989 933 Fresesarmeen 20 10
16.03.1989 934 NATO 14 7
16.03.1989 935 Dansk ballspill union 12 6
20.04.1989 936-37 Folkedrakter 20 10
11.05.1989 940 EU 12 6
15.06.1989 941 Interparlamentarisk union 25 12,5
15.06.1989 942 Dansk landbruksmuseum 12 6
24.08.1989 944 Fiskeri og havundersøkelse 12 6
24.08.1989 945 B.S.Ingemann 20 10
28.09.1989 946-48 Dansk film 30 15
10.11.1989 949-50 Malerier, Købke og Hansen 65 32,5
10.11.1989 951 Frimerkets Dag 12 6
15.02.1990 960 Kunstindustrimuseet 15 7,5
15.02.1990 961 Dampmaskinen 200år 25 12,5
05.04.1990 962 Margrethe 3,50kr rød 15 7,5
05.04.1990 963 Nyholm 300år 15 7,5
05.04.1990 964-65 Europa, Posthus 30 15
03.05.1990 966-69 Flora Danica 65 32,5
14.06.1990 970-73 Dansk flora 40 20
30.08.1990 974-76 Danske kirker 45 22,5
30.08.1990 977 Diabetesforeningen 30 15
05.10.1990 979 Frederica 12 6
08.11.1990 980-81 Sykkeltyver og fyllekjøring 20 10
14.03.1991 985-88 Lokomotiver 40 20
02.05.1991 991 Jydsk lov 25 12,5
06.06.1991 992 Barns vilkår 20 10
06.06.1991 993-94 Norden Turistmål 25 12,5
22.08.1991 995-98 Brukskunst 50 25
19.09.1991 999-1002 Plakatkunst 60 30
19.09.1991 1003-04 Hold Danmark rent 20 10
07.11.1991 1005-06 Malerier 85 42,5
13.02.1992 1007-10 Nasjonalmuseet 60 30
12.03.1992 1011-12 Nordia 94 65 32,5
12.03.1992 1013 Dansk ingeniørforening 15 7,5
10.06.1992 1020-22 Natur og miljø 50 25
10.06.1992 1023 Sølvbryllup 15 7,5
16.07.1992 1024 Danmark, EM i fotball 15 7,5
27.08.1992 1025 Ordblindsaken 50 år 22 11
27.08.1992 1026 Expo 92 15 7,5
08.10.1992 1027 EF's indre marked 15 7,5
08.10.1992 1028-31 Tegneseriefigurer 50 25
12.11.1992 1032-33 Malerier 55 27
12.11.1992 1034 Bibelen 15 7,5
04.02.1993 1035-36 Gullgubber 30 15
11.03.1993 1037-40 Sommerfugler 75 37
06.05.1993 1043-44 Tivoli 25 12,5
17.06.1993 1045-48 Seilskip 60 30
17.06.1993 1049 Danmark-Russland 15 7,5
19.08.1993 1050 Barn på merkene 12 6
19.08.1993 1051 Brevskrivning 18 9
19.08.1993 1052 KFUM 18 9
16.09.1993 1053-56 Almuesmykker 50 25
11.11.1993 1057-58 Malerier 75 37
27.01.1994 1060-61 Vann og CO2 25 12,5
17.03.1994 1062-65 Danske slott 50 25
09.06.1994 1069 Prins Henrik 15 7,5
09.06.1994 1070-73 Trikker 70 35
25.08.1994 1074 Barnetegning, drake 12 6
25.08.1994 1075 ILO 16 8
20.10.1994 1076-80 Truede danske dyr 100 50
10.11.1994 1081-82 Malerier 65 32
10.11.1994 1083 Høyskolebevegelse 12 6